Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wszystko na temat składania deklaracji VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon

Czym jest podatek VAT?

W Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie VAT jest podatkiem konsumpcyjnym naliczanym od wartości dodanej towarów i usług. Podlegają mu towary i usługi, które są kupowane i sprzedawane do użytku lub konsumpcji w Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie.

W jakiej sytuacji podlegam obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT w danym kraju?

Ogólnie rzecz biorąc, obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT mogą podlegać wymienieni poniżej sprzedawcy:

 1. Wszyscy sprzedawcy (z UE i Zjednoczonego Królestwa), których wartość sprzedaży przekracza określony próg obowiązujący w kraju ich siedziby w UE lub Zjednoczonym Królestwie. Począwszy od kwietnia 2018 roku próg ten wynosi 82 800 EUR we Francji, 85 000 GBP w Zjednoczonym Królestwie, 200 000 PLN w Polsce i 17 500 EUR w Niemczech. W Hiszpanii nie ma progu dla powstania obowiązku rejestracji jako podatnik VAT. Metoda obliczania i sposób zastosowania progu mogą się różnić w zależności od kraju.
 2. Wszyscy sprzedawcy z UE i spoza niej, których wartość sprzedaży towarów klientom indywidualnym (niezarejestrowanym jako podatnicy VAT) z jednego kraju UE do innego kraju UE w ramach tzw. „sprzedaży na odległość” przekracza określony próg. Począwszy od kwietnia 2018 roku próg ten wynosi 100 000 EUR w Niemczech, 160 000 PLN w Polsce i 35 000 EUR we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Metoda obliczania i sposób zastosowania progu mogą się różnić w zależności od kraju.
 3. Wszyscy sprzedawcy z UE i spoza niej, którzy składują zapasy w innym kraju UE niż ten, w którym mają siedzibę.
 4. Wszyscy sprzedawcy z UE i spoza niej, którzy przesyłają swoje towary z jednego kraju UE do innego kraju UE.

Uwaga: Wymienione powyżej przypadki nie wyczerpują wszystkich sytuacji, w których może być wymagana w danym kraju rejestracja jako podatnik VAT. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy w danych okolicznościach może być wymagana rejestracja jako podatnik VAT, skorzystaj z testu, który znajduje się tutaj. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT, skonsultuj się z zewnętrznym doradcą podatkowym. Progi dla powstania obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w poszczególnych krajach mogą się zmieniać.

Jak wygląda składanie deklaracji VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon?

Zapoznaj się z informacjami na stronie Ogólne informacje o procesie, aby dowiedzieć się więcej na temat składania deklaracji za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

Zarejestruj się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon

Zacznij teraz

Konfigurowanie usług w zakresie podatku VAT na Amazon

Zanim zaczniesz składać deklaracje za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon, koniecznie wykonaj 4 czynności:

 1. Potwierdź, że domyślny adres nadawcy podany w Seller Central jest aktualny: możesz sprawdzić domyślny adres nadawcy w Seller Central, wybierając „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia wysyłki” na pasku w górnej części portalu Seller Central. Po wybraniu opcji „Ogólne ustawienia wysyłki” zobaczysz domyślny adres nadawcy.
 2. Zaktualizuj domyślne kody podatkowe produktów oraz kody podatkowe dla konkretnych pozycji: aby upewnić się, że do swoich produktów stosujesz prawidłową stawkę podatku VAT, zaktualizuj kody podatkowe produktów. Dowiedz się więcej
 3. Złóż deklarację rezygnacji we wszystkich krajach UE, z których wysyłasz towary.
 4. Pobierz i zweryfikuj szablon pliku z informacjami o produkcie dla celów podatkowych: po przejściu do sekcji „Rozlicz podatek VAT” i kliknięciu „Wyświetl szablon pliku z informacjami o produkcie dla celów podatkowych” możesz pobrać szablon i go zweryfikować.

  Zarejestruj się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon

  Zacznij teraz

Możesz zaczynać. Aby co miesiąc składać deklaracje VAT, wystarczy tylko, że będziesz wykonywać rutynowe comiesięczne procedury. Więcej informacji na temat zalecanych comiesięcznych procedur znajdziesz tutaj.

Co robi doradca podatkowy, gdy zostaną wygenerowane Twoje deklaracje VAT?

Gdy zweryfikujesz swoje deklaracje VAT i upłynie termin ich sporządzania, doradca podatkowy przystąpi do składania Twoich deklaracji VAT w odpowiednich organach podatkowych, chyba że skontaktujesz się z nami przed upływem tego terminu w celu omówienia treści którejś z deklaracji.

Doradca podatkowy nie dokonuje zapłaty należności wynikającej z deklaracji VAT. Za wszelkie płatności na rzecz organów podatkowych odpowiadasz Ty. Więcej o dokonywaniu płatności z tytułu podatku VAT znajdziesz tutaj.

Jaką rolę odgrywa doradca podatkowy w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon?

Do celów tej usługi doradcą podatkowym jest podmiot zewnętrzny, który może pomóc Ci w wywiązywaniu się z określonych przepisami prawa obowiązków związanych ze składaniem deklaracji VAT. Obowiązki doradcy podatkowego mogą obejmować między innymi:

 • pomoc w rejestracji jako podatnik VAT
 • przygotowanie deklaracji VAT i składanie ich w Twoim imieniu
 • wysyłanie powiadomień do organów podatkowych o wszelkich zmianach, takich jak rezygnacja z opodatkowania w kraju źródłowym w przypadku sprzedaży na odległość
 • pomoc w odpowiadaniu na zapytania ze strony organów podatkowych lub podczas prowadzonych przez nie kontroli.

Uwaga: Doradca podatkowy nie udziela porad z zakresu prawa podatkowego.

Jaką rolę odgrywa Amazon za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon?

Amazon zapewnia funkcjonowanie i utrzymanie usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Ponadto pomagamy Ci w następujących kwestiach:

 1. Konsolidujemy wszystkie informacje na temat Twoich transakcji realizowanych zarówno w serwisie Amazon, jak i poza nim.
 2. Powiadamiamy Cię w raportach z transakcji podlegających opodatkowaniu VAT o podstawowych błędach danych przesłanych na nasze serwery. Nie prowadzimy jednak pełnej weryfikacji tych transakcji.
 3. Przekazujemy skonsolidowane dane Twojemu doradcy podatkowemu w celu sporządzenia deklaracji.
 4. Zapewniamy wsparcie, gdy potrzebujesz pomocy.

Uwaga: Amazon nie przygotowuje dla Ciebie deklaracji VAT ani nie przekazuje ich organom podatkowym, a ponadto nie może prowadzić z nimi korespondencji w Twoim imieniu. Amazon nie świadczy również usług doradztwa podatkowego.

Jak mam się skontaktować w celu uzyskania pomocy?

Jeśli masz problem techniczny, przejdź tutaj do działu obsługi dla sprzedawców korzystających z usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

Jeśli nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates