Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dokonywanie płatności podatku VAT

Procedura płatności

Gdy doradca podatkowy wygeneruje deklaracje VAT, w portalu usług w zakresie podatku VAT na Amazon zobaczysz należny VAT i termin płatności dla każdego kraju. Przestrzegaj następujących zasad:

 1. W przypadku wszystkich płatności VAT na rzecz organów w tytule przelewu podaj prawidłowy numer referencyjny otrzymany od doradcy podatkowego. Znajdziesz go w instrukcjach płatniczych w portalu usług w zakresie podatku VAT na Amazon.
 2. Dokonuj płatności VAT z odpowiednim wyprzedzeniem, aby docierały do organów podatkowych przed upływem terminu.

Terminy płatności

Płatność za deklaracje VAT powinna dotrzeć do właściwego organu podatkowego najpóźniej przed upływem terminu składania rozliczeń. W poniższej tabeli znajdziesz terminy składania deklaracji VAT dla każdego kraju. Terminy te mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc, dlatego zawsze przy płatnościach VAT korzystaj z terminów płatności i instrukcji płatniczych, które przygotował Ci doradca podatkowy. Znajdziesz je w portalu usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

Kraj Termin składania deklaracji VAT
Czechy 25. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego deklaracji VAT
Francja 19. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego deklaracji VAT
Niemcy 10. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego deklaracji VAT
Włochy 14. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego deklaracji VAT
Polska 25. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego deklaracji VAT
Hiszpania 23. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego deklaracji VAT
Wielka Brytania 31. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego deklaracji VAT

Płatność VAT na rzecz organów w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Niemczech, Polsce, Francji, Hiszpanii i Czechach

Przelej płatności VAT na numery rachunków bankowych podane dla organów podatkowych poszczególnych krajów. Kliknij Wyświetl instrukcje dotyczące płatności, aby wyświetlić dane konta bankowego.

Płatność VAT we Francji

W przypadku Francji dokonuj płatności VAT za pomocą polecenia zapłaty. Gdy doradca podatkowy przygotuje dla Ciebie polecenie zapłaty, francuskie organy podatkowe będą co miesiąc automatycznie pobierać płatności VAT z Twojego konta.

Gdy zaczniesz składać deklaracje, korzystając z usług w zakresie podatku VAT na Amazon, możesz sprawdzić, czy Twoje polecenie zapłaty we Francji jest skonfigurowane poprawnie:

 1. Na górnej wstążce w Seller Central przejdź do sekcji Raporty i wybierz Złóż deklarację VAT.
 2. Przejdź do strony Wyświetlanie deklaracji i szczegółów płatności.
 3. Jeśli nie widzisz Francji na liście krajów z deklaracjami VAT, przyczyną może być jedno z poniższych zdarzeń:
  1. Dołączając do usług w zakresie podatku VAT na Amazon, nie wybrano Francji jako jednego z krajów, dla których chcesz składać deklaracje VAT.
  2. Twój francuski numer VAT nie został jeszcze wydany. W takiej sytuacji doradca podatkowy skontaktuje się z Tobą po wydaniu numeru VAT, by przekazać Ci dane polecenia zapłaty.
  3. Twój francuski numer VAT został wydany, jednak skonfigurowanie Twojego konta do składania deklaracji wymaga czasu.
 4. Jeśli widzisz Francję na liście krajów, kliknij Wyświetl instrukcje dotyczące płatności na górze strony i znajdź Francję na liście instrukcji dotyczących płatności w różnych krajach.
 5. Jeśli POLECENIE ZAPŁATY jest dostępne w kolumnie Numer referencyjny płatności VAT, Twój doradca podatkowy skonfigurował pierwszą część polecenia zapłaty. W drugiej części konfiguracji wyślemy Ci dokument zatytułowany „MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA INTERENTREPRISES”. Aby ukończyć konfigurację polecenia zapłaty, musisz go podpisać i przesłać do swojego banku z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację informacji przed terminem wymagalności francuskiego podatku VAT. Po zakończeniu konfiguracji francuskie płatności VAT będą pobierane bezpośrednio z Twojego konta bankowego przed upływem terminu.
 6. Jeśli nie widzisz POLECENIA ZAPŁATY w kolumnie Numer referencyjny płatności VAT i chcesz je skonfigurować, skontaktuj się z naszym Zespołem pomocy technicznej sprzedawcy.
Uwaga: Jeśli Twój bank nie obsługuje polecenia zapłaty, skontaktuj się z naszym Zespołem pomocy technicznej sprzedawcy celem aktywacji opcji regularnego przelewu bankowego umożliwiającego realizację płatności na konto francuskich organów podatkowych.

Płatność VAT w Hiszpanii

W przypadku Hiszpanii dokonuj płatności VAT z lokalnego hiszpańskiego konta bankowego. Na potrzeby płatności VAT na rzecz hiszpańskich organów podatkowych możesz domyślnie korzystać z hiszpańskiego konta bankowego Twojego doradcy podatkowego.

Nie musisz podejmować żadnych działań, aby założyć konto. Aby przelać należność na hiszpańskie konto doradcy podatkowego, po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności podanymi w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon. Następnie Twój doradca podatkowy dokona płatności na rzecz hiszpańskich organów podatkowych.

Co mam zrobić, jeśli za dany okres na moim koncie powstała nadpłata?

Jeśli Twój naliczony podatek VAT jest większy niż podatek VAT należny w deklaracji VAT dla jednego z krajów, w których składasz deklaracje, objętych usługami w zakresie podatku VAT na Amazon, powstaje nadpłata. Wówczas kwota zobowiązania z tytułu VAT w Seller Central wyświetli się na Twoim koncie jako liczba ujemna (tj. -100 EUR). Niektóre kraje pozwalają wykorzystać kwotę nadpłaty na poczet przyszłych płatności VAT, inne automatycznie ją zwracają.

Kary za spóźnienia w płatnościach VAT

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat ogólnego zakresu kar nakładanych przez organy podatkowe za spóźnienia w płatnościach VAT. Stosowanie kar w przypadku naruszeń bywa złożoną i subiektywną kwestią prawną, a w pewnych okolicznościach mogą obowiązywać wyższe kary.

Uwaga: Przeczytaj poniższe informacje i traktuj je wyłącznie jako ogólne wytyczne. Organy podatkowe nakładają kary na podstawie indywidualnej oceny sytuacji. Informacje na tej stronie nie stanowią formy doradztwa podatkowego, prawnego ani żadnej innej specjalistycznej porady i nie mogą być używane w takim charakterze.

Kraj Przyczyny Kwoty
Wielka Brytania Spóźniona płatność VAT Kary zazwyczaj wahają się od 0% do 15% wartości zobowiązania z tytułu VAT.
Niemcy Spóźniona płatność VAT Zasadniczo 1% wartości niezapłaconego podatku VAT za każdy miesiąc zaległości.
Francja Spóźniona płatność VAT Kary zazwyczaj wahają się od 0% do 40% wartości zobowiązania z tytułu VAT.
Hiszpania Spóźniona płatność VAT Kary zazwyczaj wahają się od 5% do 25% wartości zobowiązania z tytułu VAT.
Polska Spóźniona płatność VAT Odsetki od należnych płatności
Czechy Spóźniona płatność VAT Odsetki od należnych płatności
Włochy Spóźniona płatność VAT Kary zazwyczaj wahają się od 0% do 30%
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates