Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rezygnacja z Usług VAT na Amazon

Możesz zrezygnować z Usług VAT na Amazon w niektórych lub wszystkich jurysdykcjach (krajach), w których korzystasz z tej usługi, wypełniając ten formularz. Aby potwierdzić rezygnację z usług, wypełnij wszystkie pola w formularzu.

Jeśli prześlesz formularz w okresie od 21 dnia poprzedniego miesiąca do 20 dnia bieżącego miesiąca, przestaniemy świadczyć Usługi VAT na Amazon dla wybranych w formularzu jurysdykcji z końcem bieżącego miesiąca.

Jeśli prześlesz formularz po 20 dniu bieżącego miesiąca, przestaniemy świadczyć Usługi VAT na Amazon dla wybranych w formularzu jurysdykcji z końcem kolejnego miesiąca.

Jeśli agent podatkowy jest też Twoim przedstawicielem podatkowym, rezygnacja z usług nabierze mocy prawnej po upływie jednego miesiąca od wyżej wymienionych terminów.

Jeśli jako przyczynę rezygnacji z usług w wybranych krajach wybierzesz w formularzu „Zamknięcie działalności / brak obowiązku rozliczania VAT w kolejnych okresach”, na następnym etapie pojawi się propozycja wyrejestrowania numeru VAT w wybranych jurysdykcjach bez rezygnacji z usług. Ma to na celu zapewnienie, aby wszystkie Twoje deklaracje VAT były nadal składane w ramach obecnej umowy o świadczenie usług, ponieważ proces wyrejestrowania numeru VAT może w niektórych krajach potrwać do 12 tygodni.

Ryzyko związane z wyrejestrowaniem numeru VAT w danym kraju po potwierdzeniu rezygnacji z Usług VAT na Amazon dla tego kraju polega na tym, że Twoje przyszłe deklaracje VAT nie będą już składane w ramach Usług VAT na Amazon i to do Ciebie będzie należeć obowiązek składania poprawnych deklaracji VAT. Jeśli zdecydujesz, że na tym etapie nie chcesz rezygnować z Usług VAT na Amazon, ponieważ najpierw chcesz wyrejestrować numer VAT, Twój agent podatkowy zwróci się do Ciebie z prośbą o udzielenie zgody na wyrejestrowanie stosownych numerów VAT. Jest to płatna usługa świadczona przez agenta podatkowego.

Możesz również samodzielnie wyrejestrować numer VAT, o ile zezwala na to odpowiedni organ podatkowy w wybranych jurysdykcjach. Jeśli wyrazisz agentowi podatkowemu zgodę na wyrejestrowanie Twojego numeru VAT, musisz podać datę ostatniego zgłoszenia partnerowi podatkowemu. Data ostatniego zgłoszenia, którą podasz partnerowi podatkowemu, zostanie wykorzystana do rezygnacji z Usług VAT na Amazon w odpowiednich jurysdykcjach z końcem kolejnego miesiąca. Otrzymasz powiadomienie z Usług VAT na Amazon o pomyślnym wyrejestrowaniu Twojego numeru VAT. Jeśli nie wyrazisz zgody agentowi podatkowemu lub jeśli nie będzie można się z Tobą skontaktować, po wyrejestrowaniu numeru VAT ponownie zgłoś rezygnację z usług.

Pamiętaj, że Twoje deklaracje będą generowane w ramach Usług VAT na Amazon, dopóki nie zrezygnujesz z tych usług, ponieważ będziemy zakładać, że wciąż posiadasz ważny numer VAT w danej jurysdykcji. W związku z tym wciąż będziemy naliczać opłaty za składanie deklaracji VAT.

Po pomyślnym przesłaniu formularza rezygnacji otrzymasz wiadomość na podany w nim adres e-mail. Kiedy zgodnie z powyższymi terminami rezygnacja z usług nabierze mocy prawnej, otrzymasz potwierdzenie w sprawie utworzonej w portalu Paragon.

Co się stanie po rezygnacji z naszych usług w określonych jurysdykcjach (krajach):

  • W przypadku wybranych jurysdykcji Twój agent podatkowy nie będzie składał żadnych deklaracji VAT w Twoim imieniu ani nie będzie świadczył na rzecz Twojego podmiotu żadnych Usług związanych z bieżącym ani przyszłym cyklem rozliczeniowym (miesiącem kalendarzowym lub kwartałem).
  • Twój agent podatkowy poinformuje odpowiednie organy podatkowe, że nie będzie już pełnił tej roli.
  • Odpowiadasz za wszelkie zobowiązania z tytułu podatku VAT w odpowiednich jurysdykcjach; Usługi VAT na Amazon nie będą obsługiwać tych zobowiązań.
  • Będziesz mieć dostęp do Usług VAT na Amazon i możliwość korzystania z nich w jurysdykcjach nieobjętych Twoją rezygnacją. Gdy z niego zrezygnujesz, nie będziesz mieć dostępu do żadnych raportów VAT dotyczących tych jurysdykcji ani nie będziesz w stanie tych raportów przeglądać ani pobierać.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates