Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Treści A+ — najczęściej zadawane pytania

Jak mogę uzyskać dostęp do tworzenia Treści A+?

Ta funkcja jest dostępna tylko dla Sprzedawców profesjonalnych, których zatwierdzono jako właścicieli marek w ramach procesu rejestracji w Amazon Brand Registry, a także dla właścicieli nowo powstałych marek uczestniczących w niektórych programach zarządzanej sprzedaży takich jak Launchpad i Wyłącznie na Amazon. Po zatwierdzeniu będziesz mieć możliwość dodawania Treści A+ tylko do produktów objętych katalogiem zatwierdzonej marki.

Dlaczego warto dodawać Treści A+ do ofert?

Możesz wykorzystywać tę możliwość, aby odpowiadać na najczęściej zadawane pytania klientów przez podawanie istotnych szczegółowych informacji o produkcie. Te szczegóły mogą pomóc w szybszym podejmowaniu decyzji o zakupie i zmniejszyć prawdopodobieństwo zwrotu produktów.

Czy mogę dodawać wykresy porównawcze do moich treści?

Tak. Masz teraz dostęp do sześciu dodatkowych modułów:

  • Wykres porównawczy
  • Pojedyncze zdjęcie i pasek boczny
  • Prezentacja za pomocą czterech zdjęć
  • Pojedyncze zdjęcie i dane techniczne
  • Pojedyncze zdjęcie i najważniejsze cechy oraz
  • Obraz i nakładka z jasnym tekstem
Moduły te będą dostępne na stronie Wybierz nowy moduł, gdy dodasz je do swojego szablonu A+.

Czy za tworzenie treści naliczana jest opłata?

Nie, nie pobieramy żadnych opłat za dodawanie Treści A+. Jeśli w przyszłości wprowadzimy opłatę za nowe typy Treści A+, poinformujemy Cię w narzędziu Treści A+ o wszelkich zmianach z wyprzedzeniem, a także nie wpłynie to na Twoje istniejące treści.

Wyświetlił się komunikat o błędzie mówiący, że numer ASIN ma treść pochodzącą od sprzedawcy detalicznego. Jaki jest tego powód?

Ten komunikat oznacza, że dla danego numeru ASIN istnieją już Treści A+ pochodzące od dostawcy detalicznego w serwisie Amazon. Obecnie nie możemy umożliwić Ci dodawania Treści A+ dla takich numerów ASIN.

Wyświetlił się komunikat o błędzie mówiący, że numer ASIN, do którego odnosi się dany kod SKU, nie został rozpoznany jako należący do mojej marki.

Ten komunikat oznacza, że numer ASIN nie jest prawidłowo mapowany do Twojej marki. Zwykle jest to spowodowane niedokładnymi danymi oferty dla danego numeru ASIN. Możesz zaktualizować dane, wybierając opcję Edytuj dla tego numeru ASIN w narzędziach Zarządzaj zapasami w Seller Central. Nazwa marki podana dla danego numeru ASIN nie zgadza się z nazwą marki zatwierdzoną przez Amazon Brand Registry. Muszą być zgodne w 100%. Dodanie spacji lub myślników spowoduje niezgodność.

Jeśli po sprawdzeniu tych danych nadal występuje ten błąd, skontaktuj się z Brand Registry, aby uzyskać pomoc.

Czy aktualny opis produktu dla danego numeru ASIN zostanie zachowany po dodaniu Treści A+?

Nie, Treści A+ spowodują ukrycie aktualnego opisu produktu w postaci zwykłego tekstu. Upewnij się, że Treści A+ zawierają wszystkie informacje z pola opisu produktu w postaci zwykłego tekstu, jeśli uważasz, że są one potrzebne. Mimo że opis produktu w postaci zwykłego tekstu nie jest wyświetlany, nadal najlepszą praktyką jest upewnienie się, że zmiany wprowadzone w ulepszonej treści marki (EBC) opisującej produkt są również odzwierciedlone w polu zwykłego tekstu, co można sprawdzić na stronie Zarządzaj zapasami.

Czy mogę opublikować swoją treść w sekcji „Od producenta” na stronie szczegółowych informacji o produkcie?

Nie, ta sekcja jest zarezerwowana dla Treści A+ pochodzących od dostawców detalicznych. Treści A+ od Sprzedawców wyświetlają się w sekcji Opis produktu na stronie szczegółowych informacji.

Czy muszę wypełnić cały szablon obrazami i tekstem?

Nie, szablony odzwierciedlają maksymalną ilość treści, którą można przesłać. Można pozostawić puste pola graficzne lub tekstowe i mimo to tworzyć treści wysokiej jakości. Sugerujemy uwzględnienie zarówno obrazów, jak i tekstu, aby osiągnąć pożądany rezultat w postaci zapewnienia kupującym jak najbardziej dokładnych treści.

Czy podczas przesyłania obrazu muszę przesłać słowa kluczowe obrazu?

Tak, podczas przesyłania obrazów należy przesłać słowa kluczowe obrazu, znane również jako tekst alternatywny. Słowa kluczowe obrazu powinny składać się z prostego zdania opisującego obraz (na przykład: Blender na blacie kuchennym obok owoców, jogurtu, soku pomarańczowego i szklanki z koktajlem). Słowa kluczowe dotyczące obrazów nie są wyświetlane na stronie szczegółowych informacji o produkcie, ale są dostępne w aplikacjach czytnika ekranu używanych przez klientów z wadami wzroku, aby pozwolić im dowiedzieć się więcej o produkcie. Pomagają również produktowi pojawiać się w wyszukiwaniu.

Dlaczego pojawia się błąd sugerujący, by usunąć pewne słowa kluczowe z treści przed wysłaniem?

Cały tekst wprowadzony w Treści A+, w tym w polach tekstowych, słowach kluczowych obrazów i tekstach osadzonych w obrazach, podlega automatycznej i ręcznej weryfikacji i walidacji pod kątem zawierania słów z listy zabronionych słów kluczowych oraz takich, które mogą być zabronione w niektórych kontekstach. Gdy systemy Treści A+ wykryją co najmniej jedno zabronione słowo kluczowe w Twojej treści, uniemożliwią jej przesłanie do czasu usunięcia zabronionych słów. Przesyłając obrazy produktów, przeszukaj pola tekstowe, słowa kluczowe obrazów i teksty osadzone w obrazach pod kątem użytych słów kluczowych. Usuń nieodpowiedni tekst i prześlij ponownie, klikając Podgląd > Prześlij.

Do jakich numerów ASIN mogę dodawać treści?

Możesz publikować treści dla wszystkich numerów ASIN, które posiadasz jako właściciel marki zarejestrowany w Amazon Brand Registry i dla których masz wystawioną ofertę. Jeśli dla numeru ASIN istnieją Treści A+ pochodzące od dostawcy detalicznego Amazon, nie będzie możliwe dodawanie ani edytowanie treści.

Ile zgłoszeń mogę przesłać jednocześnie?

System pozwala posiadać maksymalnie 20 zgłoszeń oczekujących na weryfikację w tym samym czasie.

Czy muszę znać kody SKU, czy też mogę zastosować Treści A+ do produktów na poziomie numerów ASIN?

Wcześniej wymagane było użycie kodów SKU, aby opublikować Treści A+ (dawniej ulepszoną treść marki) dla produktu w Seller Central. Teraz można użyć numeru ASIN.

Czy należy edytować nadrzędny, czy podrzędny numer ASIN?

Treści A+ można zastosować do nadrzędnych i/lub podrzędnych numerów ASIN w ramach rodziny numerów ASIN, a także do różnych rodzin numerów ASIN. Aby zastosować Treści A+ do numerów ASIN, po utworzeniu Treści A+ dodaj dowolny numer z rodziny numerów ASIN do pola wyszukiwania w sekcji Zarządzanie numerami ASIN, aby znaleźć wszystkie numery z danej rodziny, a następnie wybierz żądane numery ASIN i kliknij Zastosuj treści.

Moje treści nie wyświetlają się na stronie szczegółowych informacji. Co mam zrobić?

Sprawdź Panel Treści A+, aby upewnić się, że treści już zweryfikowano. Jeśli status treści to Odrzucono, a status to Nie zatwierdzono, popraw i ponownie prześlij treści. Jeśli treści zatwierdzono, sprawdź numery ASIN, do których je zastosowano. Jeśli dla numeru ASIN wyświetla się Błąd, kliknij Szczegóły, aby wyświetlić komunikat o błędzie. Jeśli treści nie są dostępne na stronie szczegółowych informacji po 24 godzinach od Twojego ostatniego działania, status treści to Zatwierdzono, a status numeru ASIN to Opublikowano, prawdopodobnie wystąpił błąd techniczny podczas procesu publikowania. Często można to rozwiązać, przesyłając treści jeszcze raz, aby ponownie uruchomić proces publikowania. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z Działem obsługi Sprzedawców Amazon, aby zgłosić problem.

Czy rozmiar moich obrazów zmieni się po ich przesłaniu?

Rozmiar obrazów zostanie zmniejszony do maksymalnych rozmiarów podanych obok każdego pola szablonu, jeśli są zbyt duże. Jednak rozmiar obrazów nie zmieni się, jeśli są mniejsze niż limity szablonu. Obrazy można kadrować i skalować bezpośrednio w narzędziu.

Ile czasu po przesłaniu treści zajmie, zanim wyświetlą się na stronie szczegółowych informacji?

Treści są zwykle zatwierdzane lub odrzucane z podaniem wymaganych korekt w opisie przyczyny odrzucenia w ciągu 7 dni roboczych od przesłania do naszych systemów, chociaż weryfikacja może potrwać dłużej w okresach szczytu sezonu. W tym czasie zgłoszenie będzie wyświetlane jako W trakcie weryfikacji na panelu Treści A+. W razie zatwierdzenia treść zwykle pojawi się na stronie szczegółowych informacji w ciągu 24 godzin od opublikowania.

Czy mogę edytować lub usuwać treści przesłane dla danego numeru ASIN?

Tak, możesz edytować treści na stronie Treści A+, do której można uzyskać dostęp z zakładki Reklama w Seller Central. Wyszukaj numer ASIN w polu wyszukiwania i na stronie szczegółowych informacji dla numeru ASIN kliknij aktywne Treści A+. Treści można edytować i przesłać ponownie do zatwierdzenia. Zgłoszenie ponownie przejdzie proces moderacji, ale istniejące treści pozostaną na stronie szczegółowych informacji wszystkich numerów ASIN, do których je zastosowano, do momentu zatwierdzenia nowego zgłoszenia. Aby usunąć wcześniej przesłane treści z jednego lub kilku numerów ASIN, do których je zastosowano, usuń numery ASIN z sekcji, w której są podane, na stronie szczegółowych informacji z treścią w Seller Central.

Czy mogę rozpocząć tworzenie mojej strony i odłożyć jej ukończenie na później?

Tak. Pamiętaj, aby zapisać swoją pracę jako wersję roboczą przed wyjściem z aplikacji. W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.

Czy mogę używać kodu HTML w tym narzędziu?

Nie, nie zezwalamy na treści HTML.

Co zrobić, jeśli podczas przeglądania treści zobaczę komunikat „Zmniejsz rozmiar w KB”?

Nasz system ma limit maksymalnego rozmiaru przesyłanych przez Ciebie treści. Jest to wymóg systemowy, którego nie można zmienić, dlatego konieczne jest dokonanie poprawy przed przesłaniem. Jeśli pojawi się ten błąd, prawdopodobnie wymagane będzie zmniejszenie rozmiaru przesyłanych plików obrazów lub zredukowanie ich liczby. We wszystkich szablonach istnieje możliwość dodania treści we wszystkich miejscach i utrzymania rozmiaru poniżej limitu, jeśli odpowiednio dostosujesz rozmiar plików obrazów.

Czy mogę skopiować treści z jednego numeru ASIN do drugiego?

Tak. Po zatwierdzeniu Treści A+ można je zastosować do wielu numerów ASIN, a wtedy zostaną opublikowane na stronach szczegółowych informacji dla numerów ASIN, do których je zastosowano. Można również powielić Treści A+, wprowadzić zmiany i zastosować nowe Treści A+ do innych numerów ASIN.

Czy to ta sama funkcja, co Ulepszona treść Amazon Business?

Nie, narzędzie Ulepszona treść Amazon Business umożliwia przesyłanie oddzielnych plików na stronę szczegółowych informacji. Narzędzie Treści A+ pozwala ulepszyć opis produktu o dodatkowe zasoby multimedialne.

Jaki jest cel Rekomendacji A+ przedstawionych na stronie docelowej Menadżera Treści A+?

Opracowany zestaw Rekomendacji A+ ma na celu pomóc w określeniu numerów ASIN z Twojego katalogu, dla których występuje duże natężenie ruchu, a które obecnie nie wykorzystują Treści A+. Dodanie Treści A+ do numeru ASIN pomaga zwracać uwagę klientów na cechy produktów, informować ich o produktach i zaciekawiać Twoją marką, co jest kluczem do stymulowania zakupów i zwiększania świadomości marki. Przedstawimy do 18 indywidualnych Rekomendacji A+, które można przeglądać w zestawach po trzy za pomocą przycisków strzałek w lewo/prawo. Kliknięcie Utwórz Treści A+ zainicjuje proces tworzenia treści dla wybranego nadrzędnego numeru ASIN. Możesz po prostu wybrać pożądane moduły, dodać treść dla każdego modułu, a następnie przesłać do publikacji. Możesz łatwo zmodyfikować numery ASIN powiązane z danym zestawem treści, wybierając kartę Zarządzanie numerami ASIN w Menadżerze Treści A+. Jeśli nie chcesz wykonać żadnych działań w odniesieniu do danej Rekomendacji, użyj funkcji Odrzuć, aby ukryć dany produkt na 30 dni.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates