Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Jak mogę poznać status mojej Okazji?

Po utworzeniu okazji możesz monitorować jej status na panelu Okazje i podejmować następujące zalecane działania:

 • Wersja robocza: błąd w jednej lub większej liczbie wartości dla Twojej Okazji. Konieczne jest edytowanie wprowadzonych wartości, a następnie ponowne przesłanie do zatwierdzenia.
 • W trakcie weryfikacji: Twoja Okazja oczekuje na zatwierdzenie przez Amazon. Okazje są zazwyczaj zatwierdzane lub odrzucane natychmiast. Odczekaj jednak do 15 minut na ich przetworzenie.
 • Wymaga edycji: konieczne jest edytowanie zaznaczonych obszarów Okazji i ponowne przesłanie do zatwierdzenia.
 • Oczekuje: Okazja kwalifikuje się. Nie ustalono jednak harmonogramu. Serwis Amazon poda datę i czas w ciągu jednego tygodnia od zaplanowanego terminu obowiązywania.
 • Nadchodzące (wymaga zaplanowania daty i czasu na siedem dni przed najwcześniejszą datą rozpoczęcia): Okazja kwalifikuje się. Nie ustalono jednak harmonogramu. Harmonogram oferty zostanie ustalony w ciągu jednego tygodnia od daty rozpoczęcia.
 • Nadchodzące: zaplanowano rozpoczęcie Okazji w określonym dniu i czasie. Harmonogram jest generowany automatycznie i nie można go zmienić. Jeśli nie chcesz rozpoczynać okazji w tym dniu i czasie, możesz anulować Okazję bez kary umownej 25 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia.
 • Ukryte: Twoja Okazja nie spełnia wymagań dotyczących kwalifikacji. Kliknij informacje po lewej stronie każdego wyszarzonego numeru ASIN, aby poznać powód ukrycia, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w cenie, liczbie jednostek lub zapasach. Należy to zrobić co najmniej 25 godzin przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia, aby uniknąć anulowania.
 • Wyszarzony numer ASIN: produkt nie spełnia wymagań dotyczących kwalifikacji. Nie można edytować wyszarzonych numerów ASIN. Muszą one zostać usunięte z Twojej okazji. Jednak jeśli zbyt wiele numerów ASIN jest wyszarzonych, możesz nie być w stanie utworzyć lub ponownie aktywować swojej okazji.
 • Trwające: okazja obowiązuje zgodnie z datą rozpoczęcia i zakończenia. Gdy okazja trwa, jedyne dozwolone zmiany obejmują rozwiązywanie problemów związanych z ceną transakcji lub anulowanie transakcji. Gdy okazja osiągnie status sprzedano lub anulowano, nie będzie już można wprowadzać zmian, a Twoja okazja nie będzie mogła zostać ponownie aktywowana.
 • Anulowano: Okazje mogą zostać anulowane z następujących powodów:
  • Okazja została ręcznie anulowana przez Ciebie.
  • Okazja została wcześniej ukryta i nie poprawiono jej co najmniej 25 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia.
  • Okazja została anulowana przez Amazon. Serwis Amazon może anulować wszelkie okazje bez powiadomienia, jeśli naruszają one zasady serwisu Amazon dotyczące częstotliwości Okazji.

Po utworzeniu Okazji unikaj wprowadzania następujących zmian w uwzględnionych w okazji numerach ASIN lub nadrzędnym numerze ASIN:

 • Nie usuwaj ani nie zamykaj żadnych ofert za pomocą strony Zarządzaj zapasami.
 • Nie zmieniaj kodu SKU dla żadnego z produktów uwzględnionych w Okazji.
 • Jeśli Twoja Okazja ma warianty, unikaj wprowadzania zmian w nadrzędnym numerze ASIN. Obejmuje to tworzenie nowych podrzędnych numerów ASIN jako wariantów nadrzędnego numeru ASIN, zmianę nadrzędnego kodu SKU lub usuwanie/zamykanie nadrzędnej oferty za pomocą strony zarządzania zapasami.

  Na przykład: po utworzeniu Okazji dla produktu z 3 wariantami rozmiarów (mały, średni, duży) unikaj tworzenia w ramach tej samej oferty nadrzędnej nowych wariantów, które nie istniały wcześniej, gdy pierwotnie utworzono Okazję (np. bardzo mały, bardzo duży itp.). Każdy nowy wariant numeru ASIN, który nie był uwzględniony w pierwotnej rekomendacji Okazji, nie będzie kwalifikować się do Okazji, co spowoduje ukrycie całej Okazji, ponieważ przestanie ona spełniać wszystkie kryteria kwalifikacji.

Patrz Rozwiązywanie problemów z Okazją, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania niektórych typowych błędów.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates