Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Utwórz oferty międzynarodowe

Narzędzie Utwórz oferty międzynarodowe ułatwia tworzenie i aktualizowanie ofert z jednego rynku źródłowego na jednym lub więcej rynków docelowych. Oszczędzasz czas i wysiłek dzięki zarządzaniu ofertami na jednym rynku. Narzędzie zaktualizuje kwalifikujące się oferty i ceny na rynkach docelowych na podstawie ustawień i kursów wymiany walut określonych na rynku źródłowym.

Narzędzie Utwórz oferty międzynarodowe działa w regionach, w których istnieje wiele rynków, takich jak Europa czy Ameryka Północna, oraz we wszystkich regionach, które połączysz za pomocą powiązanych kont.

Narzędzie Utwórz oferty międzynarodowe wykonuje następujące zautomatyzowane zadania:

 • Tworzy oferty z rynku źródłowego na rynku docelowym, jeżeli te same numery ASIN już istnieją na obu rynkach.
 • Synchronizuje ceny ofertowe na rynkach docelowych na podstawie ceny ustalonej na rynku źródłowym i Twoich reguł cenowych.
 • Okresowo koryguje ceny w walutach rynków docelowych w celu odzwierciedlenia wahań kursów wymiany walut. Częstotliwość tych aktualizacji może się różnić od codziennej do cotygodniowej. Aktualizacje te nie będą pokazywać zmian mniejszych niż 1%.
 • Dodaje lub usuwa oferty na rynkach docelowych, gdy wprowadzisz zmiany w kwalifikujących się numerach ASIN na rynku źródłowym.

Narzędzie Utwórz oferty międzynarodowe nie:

 • Tworzy stron szczegółowych informacji o produkcie.
 • Synchronizuje ofert dla produktów używanych, gdy istnieje uwaga do stanu.
 • Synchronizuje zapasów w następujących przypadkach:
  • Oferty FBA połączone pomiędzy rynkami północnoamerykańskimi, np. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
  • Oferty realizowane przez Amazon (FBA) i przez sprzedawcę połączone między rynkami w różnych regionach, np. w Ameryce Północnej i Japonii
 • Usuwa ofert na rynku docelowym, gdy oferta staje się nieaktywna na rynku źródłowym.
 • Sprawdza, czy Twoje produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami na wszystkich rynkach.

Utwórz i aktualizuj oferty

Zarządzaj ofertami

Status wszystkich ofert na różnych rynkach możesz śledzić z poziomu jednego panelu w narzędziu Utwórz oferty międzynarodowe. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Menadżer ofert globalnych.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates