Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Utwórz połączenia za pomocą narzędzia Utwórz oferty międzynarodowe

Po skonfigurowaniu połączenia narzędzie Utwórz oferty międzynarodowe przeanalizuje oferty na Twoim rynku źródłowym i utworzy oferty dla kwalifikujących się produktów na każdym z wybranych rynków docelowych.

Aby dowiedzieć się, jak używać tego narzędzia w celu tworzenia i aktualizowania ofert, patrz Utwórz oferty międzynarodowe.

Istniejące połączenie

Jeśli wcześniej skonfigurowano połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać więcej rynków docelowych.

Nowe połączenie

Aby utworzyć nowe połączenie na różnych rynkach za pomocą narzędzia Utwórz oferty międzynarodowe:

 1. Przejdź do narzędzia Utwórz oferty międzynarodowe i kliknij Rozpocznij.
 2. Wybierz swoje rynki źródłowe i docelowe.
 3. Wybierz reguły tworzenia oferty.
 4. Zdefiniuj domyślne reguły cenowe.
 5. Przejrzyj ustawienia i upewnij się, że rozumiesz swoje obowiązki na rynku docelowym.
 6. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Potwierdź i połącz, aby rozpocząć proces połączenia.

Połączenie z drugim rynkiem źródłowym

Jeśli wykorzystujesz powiązane konta do połączenia profesjonalnych kont sprzedawcy dla wielu regionów, możesz utworzyć połączenia z drugim rynkiem źródłowym. Poniższe wytyczne mają zastosowanie do wykorzystania drugiego rynku źródłowego:

 • Rynek źródłowy nie może być równocześnie rynkiem docelowym.
 • Rynek docelowy można przypisać tylko do jednego rynku źródłowego.
 • Drugi rynek źródłowy może pochodzić z dowolnego regionu, z wyjątkiem regionu pierwszego rynku źródłowego.

Uwaga: Podstawowym zastosowaniem dla drugiego rynku źródłowego jest umożliwienie utrzymywania ustawień regionalnych w narzędziu Utwórz oferty międzynarodowe. Nie jest to wymagane. Możesz zarządzać wszystkimi rynkami docelowymi za pomocą jednego rynku źródłowego.

Aby utworzyć połączenie dla drugiego rynku źródłowego za pomocą narzędzia Utwórz oferty międzynarodowe:

 1. Przejdź do panelu Utwórz oferty międzynarodowe i kliknij Dodaj rynek źródłowy w widżecie Ustawienia połączenia.
 2. Wybierz swoje rynki źródłowe i docelowe.
 3. Wybierz reguły tworzenia oferty.
 4. Zdefiniuj domyślne reguły cenowe.
 5. Przejrzyj ustawienia i upewnij się, że rozumiesz swoje obowiązki na rynku docelowym.
 6. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Potwierdź i połącz, aby rozpocząć proces połączenia.

Więcej informacji

Przetwarzanie i tworzenie ofert może potrwać do czterech godzin. Po nawiązaniu połączenia i utworzeniu ofert zostanie wygenerowany raport o stanie, który będzie dostępny na panelu Utwórz oferty międzynarodowe. Otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że proces został zakończony, oraz z podsumowaniem wyników.

Aby aktywować oferty FBA, należy wysłać zapasy do centrum logistycznego na rynku docelowym. Aby zarządzać zapasami, wybierz Zarządzaj zapasami FBA z menu rozwijanego Zapasy w Seller Central.

Wskazówka: Jeśli korzystasz z realizacji przez sprzedawcę, przejrzyj ustawienia wysyłki dla każdego rynku, aby upewnić się, że ustawione przez Ciebie stawki spełniają Twoje wymagania. Aby dostosować ustawienia wysyłki, użyj opcji Zmień rynek. Możesz przejść do ustawień wysyłki przy pomocy menu rozwijanego Ustawienia w Seller Central.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates