Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Ponowne łączenie wykluczonych ofert na rynku docelowym

Narzędzie Utwórz oferty międzynarodowe ułatwia tworzenie i aktualizowanie ofert z jednego rynku źródłowego do jednego lub więcej rynków docelowych. Możesz zaoszczędzić czas i starania, zarządzając ofertami na jednym rynku.

Jenak czasem Twoje oferty zostaną rozłączone i nie można ich wtedy automatycznie aktywować za pomocą narzędzia. Może się to wydarzyć, gdy Twoja oferta została nadpisana z powodu ręcznych zmian cen lub narzędzia automatycznej korekty cen, które zakłócają połączenie.

Dzieje się tak w przypadku, gdy Twoja oferta jest nieaktywna na rynku docelowym i nie może zostać zarejestrowana w programie, chociaż kwalifikuje się do niego. Możesz sprawdzić swoje numery ASIN w Seller Central > Zapasy > Zapasy PAN-EU FBA.

Możesz ponownie połączyć oferty na rynku docelowym, wykonując następujące kroki:

 1. Przejdź do strony Seller Central i przewiń w dół do pola Oferta globalna. Kliknij włącz więcej ofert
 2. Kliknij Edytuj wykluczenia po prawej stronie strony
 3. Wybierz rynek docelowy, z którym chcesz ponownie połączyć ofertę menu rozwijanego po lewej stronie strony. Zostanie wyświetlona lista jednostek SKU dostępnych do ponownego połączenia.
 4. Aby szybko znaleźć konkretną jednostkę SKU, wprowadź SKU produktu dla oferty, którą chcesz ponownie połączyć. Po prawej stronie w sekcji Metoda wykluczenia możesz sprawdzić, dlaczego ta jednostka SKU została wykluczona (np. nadpisanie)
 5. Zaznacz pole wyboru dla każdej jednostki SKU, którą chcesz ponownie połączyć.
 6. Kliknij menu rozwijane Działania dla wybranej, a następnie przycisk Połącz ponownie oferty. Pojawi się okno potwierdzające, że chcesz kontynuować
 7. Kliknij przycisk Zapisz

Możesz także ponownie umieścić oferty ręcznie, wykonując następujące kroki:

 1. Przejdź do strony Zarządzaj zapasami
 2. U góry strony wybierz oferty Nieaktywne
 3. Aby szybko znaleźć konkretną jednostkę SKU, wprowadź SKU produktu dla oferty, którą chcesz ponownie umieścić
 4. Kliknij Wystaw ponownie obok SKU

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates