Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zapasy FBA – produkty topliwe

Przed wystawieniem ofert produktów za pomocą usługi Realizacja przez Amazon ważne jest, aby wiedzieć, co jest odpowiednie do realizacji, a co nie. Pamiętaj, aby zapoznać się z treścią stron pomocy wskazanych poniżej pod kątem dodatkowych wymagań i ograniczeń dotyczących produktów:

Wymagania dotyczące produktów topliwych

FBA akceptuje produkty topliwe od 15 października do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Wszelkie produkty topliwe w naszych centrach logistycznych po 15 maja są oznaczane jako nienadające się do realizacji i usuwane. Produkty topliwe, które trafiają do centrów logistycznych w okresie od 1 maja do 14 października, są oznaczona jako nienadające się do realizacji i utylizowane.Produkty, które są już przechowywane w naszych centrach logistycznych, nie zostaną zrealizowane, jeśli temperatura jest zbyt wysoka, zaś oferta może zostać tymczasowo usunięta.

Termin „topliwe” odnosi się do produktów wrażliwych na ciepło, które są spożywane lub połykane, w tym czekolady, żelków i probiotyków. Czekolada, żelki i probiotyki nie będą realizowane przez FBA od 15 maja do 30 września.

Produkty w centrach logistycznych muszą być w stanie wytrzymać minimalną temperaturę 10°C i maksymalną temperaturę 30°C w okresie przydatności do spożycia produktu bez uszczerbku dla jego jakości.

Uwaga: Jeśli uważasz, że Twój produkt powinien być zwolniony z kategorii „topliwe”, podaj list od producenta potwierdzający, że ASIN może być przechowywany w maksymalnej temperaturze 37,7 stopni Celsjusza przez dłuższy czas. Wyślij ten list do Działu obsługi Sprzedawców.

Oznaczenia na opakowaniu nie mogą wskazywać na wymagania dotyczące temperatury przechowywania, chyba że wymogi te są wyraźnie określone w zakresie od 10°C do 30°C. [Podczas transportu produkty są narażone na działanie normalnej temperatury zewnętrznej].

Produkty wymagające chłodzenia, klimatyzacji lub zamrażania są zabronione przez cały rok. Produkty łatwo psujące się, w tym między innymi świeże mięso, owoce lub warzywa również są zabronione przez cały rok.

Usuwanie produktów topliwych

Zlecenia wycofania zapasów dla produktów topliwych należy składać przed 1 maja każdego roku kalendarzowego. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować usunięciem produktów bez odszkodowania. Należy pamiętać, że zakończenie procesu usuwania może potrwać tygodnie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Usuwanie zapasów z centrum logistycznego.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates