Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Uwagi dotyczące podatków i kwestii regulacyjnych we Francji

Uwaga: Informacje na tej stronie nie stanowią formy doradztwa podatkowego, prawnego ani innej formy doradztwa zawodowego i nie mogą być jako takowe używane. Skonsultuj się ze swoim doradcą, aby zrozumieć swoje zobowiązania związane z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne we Francji.

Począwszy od 2017 r. Firma Amazon jest prawnie zobowiązana do przekazywania sprzedawcom z siedzibą we Francji oraz sprzedawcom, którzy przeprowadzili transakcje we Francji lub z klientami we Francji następujących informacji:

 • Francuskie zawiadomienie o ujawnieniu informacji o podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne wraz z linkami do francuskich stron internetowych organów podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
 • Roczne sprzedaży na Amazon zrealizowanej przez sprzedawcę w poprzednim roku.

Zawiadomienie o ujawnieniu informacji i roczne zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny. Jeśli prowadzisz transakcje z klientami we Francji, Twoja sprzedaż na Amazon może podlegać opodatkowaniu we Francji i składkom na ubezpieczenie społeczne. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź impots.gouv.fr i Securite-sociale.fr. To, czy obejmuje Cię francuski obowiązek podatkowy lub składki na ubezpieczenia społeczne, zależy między innymi od Twojej organizacji działalności biznesowej we Francji, osiągniętego przychodu i tego, czy zatrudniasz personel we Francji.

Zawiadomienie o ujawnieniu informacji

Dlaczego Amazon wyświetla linki do francuskiego urzędu podatkowego na stronie szczegółowych informacji o zamówieniu?

Firma Amazon jest prawnie zobowiązana do powiadamiania Cię o ewentualnym podatku (na przykład podatku VAT i/lub podatku dochodowym od osób prawnych) oraz obowiązkach w zakresie składem na ubezpieczenia społeczne we Francji. Musimy wyświetlić te linki, jeśli Twoja firma ma siedzibę we Francji lub jeśli sprzedajesz produkty klientom we Francji.

Jakie informacje są przedstawione w tych linkach?

Linki te są publikowane przez francuskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów i są dostępne tylko w języku francuskim. Obejmują one szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki władze francuskie interpretują zobowiązania podatkowe i dotyczące ubezpieczeń społecznych związane z określonymi transakcjami, takimi jak sprzedaż towarów i usług w Internecie. Informacje przedstawione obecnie na powiązanych stronach internetowych skupiają się na sytuacji przedsiębiorstw prowadzących działalność z Francji, ale przedsiębiorstwa niemające tam siedziby mogą również podlegać opodatkowaniu we Francji, takim jak francuskie zobowiązanie do podatku VAT.

impots.gouv.fr jest oficjalną stroną francuskiej administracji podatkowej (Direction générale des finances publiques, DGFiP). Zawiera ona informacje na temat niektórych potencjalnych francuskich zobowiązań podatkowych.

Securite-sociale.fr jest oficjalną stroną francuskiego systemu opieki socjalnej (Sécurité sociale). Ta strona zawiera informacje na temat niektórych potencjalnych francuskich zobowiązań w zakresie ubezpieczenia społecznego.

Co zrobić, jeśli nie mam siedziby we Francji ani nie jestem rezydentem we Francji?

Nawet jeśli nie jesteś rezydentem Francji, możesz posiadać obowiązki podatkowe we Francji, w zależności od konkretnych okoliczności. Na przykład:

 • VAT: Sprzedaż towarów klientom z siedzibą w Francji może prowadzić do zobowiązań z tytułu podatku VAT. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź uwagi dotyczące podatków i kwestii regulacyjnych w Europie lub skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych: Choć sprzedaż produktów klientom z siedzibą we Francji nie powinna powodować dla Ciebie obowiązku płatności francuskiego podatku dochodowego od osób prawnych, możesz być objęty takim podatkiem, jeśli posiadasz podstawę do objęcia obowiązkiem podatkowym we Francji. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych francuskich organów podatkowych lub u doradcy podatkowego.
 • Ubezpieczenie Społeczne: Francuskie składki na ubezpieczenie społeczne mają wpływ na pracodawców, pracowników lub przedsiębiorców samozatrudnionych we Francji. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych francuskich organów podatkowych lub u doradcy podatkowego.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź impots.gouv.fr i Securite-sociale.fr. Należy również skonsultować się z doradcą podatkowym w sprawie konkretnej sytuacji, aby ustalić, czy obejmują Cię francuskie zobowiązania podatkowe i zobowiązania w kwestii ubezpieczeń społecznych.

W jaki sposób wpływa to na moje konto, za pomocą którego prowadzę Sprzedaż na Amazon?

Te zmiany regulacyjne nie wpłyną na Twoje konto, za pomocą którego prowadzisz sprzedaż na Amazon.

Czy jestem zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań w związku z tym zawiadomieniem?

Jeśli już spełniasz swoje zobowiązania w kwestii podatków i obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego, nie musisz podejmować żadnych dalszych działań. Jeśli nie masz pewności, zalecamy skontaktowania się z doradcą podatkowym, aby przeanalizować swoje zobowiązania i podjąć odpowiednie działania, jeśli takie są wymagane. Sprzedawcy w serwisie Amazon muszą zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Roczne sprawozdanie dotyczące działalności związanej z Francją

Dlaczego Amazon wysyła mi sprawozdanie dotyczące działalności związanej z Francją?

Począwszy od 2017 r., firma Amazon jest prawnie zobowiązana do dostarczenia Ci rocznego sprawozdania z transakcji związanych z Francją w ramach Twojego konta, za pomocą którego prowadzisz sprzedaż na Amazon. Sprawozdanie to otrzymasz do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni (31 marca dla sprawozdania do wysłania w 2017 r.). Uwaga: W przypadku sprawozdania z 2017 r. dotyczącego działalności przeprowadzonej w 2016 r. Amazon jest zobowiązany podać szczegółowe informacje dotyczące transakcji od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Jakie informacje znajdują się w tym sprawozdaniu?

Sprawozdanie to zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji, w których adres firmy lub miejsce przeznaczenia sprzedanych towarów znajduje się we Francji. Sprawozdanie to zawiera również informacje dostępne na Twoim koncie sprzedawcy, na przykład Twój numer VAT.

Nazwa pola Definicja
Rynek strona internetowa Amazon, na której dokonano transakcji.
Transakcja Wszelkie zdarzenia określane jako wymiany pieniężne, takie jak sprzedaż, zwrot lub zwrot kosztów.
Sprzedaż netto Sprzedaż (w tym opakowanie prezentowe, wysyłka i promocje) minus zwroty i zwroty kosztów.
Kod waluty Trzyliterowy kod powiązany z walutą używaną na każdym rynku.

Co należy zrobić z tym sprawozdaniem?

Niniejsze sprawozdanie ma na celu dostarczenie sprzedawcom podsumowania ich działalności sprzedażowej we Francji lub z klientami we Francji za poprzedni rok. Niniejsze sprawozdanie ma charakter informacyjny i może pomóc w identyfikacji transakcji przeprowadzonych we Francji lub z klientami we Francji poprzez sprzedaż na Amazon, biorąc pod uwagę ogólną sytuację podatkową i ewentualne zobowiązania podatkowe we Francji (jeśli takie występują). Aby zrozumieć swoje zobowiązania podatkowe i zobowiązania dotyczące ubezpieczeń społecznych, należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

Co zrobić, jeśli nie mam siedziby we Francji ani nie jestem rezydentem we Francji?

Nawet jeśli nie jesteś rezydentem Francji, możesz posiadać obowiązki podatkowe we Francji, w zależności od konkretnych okoliczności. Na przykład:

 • VAT: Sprzedaż towarów klientom z siedzibą w Francji może prowadzić do zobowiązań z tytułu podatku VAT. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź uwagi dotyczące podatków i kwestii regulacyjnych w Europie lub skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych: Choć sprzedaż produktów klientom z siedzibą we Francji nie powinna powodować dla Ciebie obowiązku płatności francuskiego podatku dochodowego od osób prawnych, możesz być objęty takim podatkiem, jeśli posiadasz podstawę do objęcia obowiązkiem podatkowym we Francji.
 • Ubezpieczenie Społeczne: Francuskie składki na ubezpieczenie społeczne mają wpływ na pracodawców, pracowników lub przedsiębiorców samozatrudnionych we Francji.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony internetowe francuskich organów podatkowych impots.gouv.fr i Securite-sociale.fr. Należy również skonsultować się z doradcą podatkowym w sprawie konkretnej sytuacji, aby ustalić, czy obejmują Cię francuskie zobowiązania podatkowe i zobowiązania w kwestii ubezpieczeń społecznych.

Czy jestem zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań w związku z tym sprawozdaniem?

Jeśli już spełniasz swoje zobowiązania w kwestii podatków i obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego, nie musisz podejmować żadnych dalszych działań. Jeśli nie masz pewności, zalecamy skontaktowania się z doradcą podatkowym, aby przeanalizować swoje zobowiązania i podjąć odpowiednie działania, jeśli takie są wymagane. Jak określono w Umowie dotyczącej Business Solutions, sprzedawcy w serwisie Amazon muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Czy otrzymam podobne sprawozdanie dotyczące innych krajów UE?

Firma Amazon nie jest obecnie zobowiązana do składania takich sprawozdań w odniesieniu do innych krajów europejskich. Szczegółowe informacje o swojej działalności sprzedażowej w Europie można uzyskać za pomocą Raportów zakresu dat i Raportów z transakcji VAT Amazon w Seller Central.

Gdzie mogę zobaczyć transakcje związane z moim kontem, za pomocą którego prowadzę Sprzedaż na Amazon?

Szczegółowe informacje o swojej działalności sprzedażowej w Europie można uzyskać za pomocą Raportów zakresu dat i Raportów z transakcji VAT Amazon w Seller Central.

Aby wygenerować raport z zakresu dat, wykonaj następujące kroki:

 1. W obszarze Raporty wybierz opcję Płatności.
 2. Wybierz Raporty z zakresu dat.
 3. Kliknij Generuj wyciąg.
 4. W wyskakującym oknie Wygeneruj raport zakresu dat:
  1. Wybierz typ raportu: Transakcja
  2. Wybierz zakres raportowania: Miesiąc lub Niestandardowy, a także określone informacje o dacie
  3. Kliknij Generuj.
 5. Przejrzyj raport na liście na stronie Raporty z zakresu dat.

Uwaga: Sprawozdania te są dostępne od 2012 r. Wygenerowanie raportów może potrwać do 1 godziny. Jeśli raport nie jest widoczny na liście, spróbuj ponownie później.

Aby wygenerować raport z transakcji VAT Amazon, wykonaj następujące kroki:

 1. W obszarze Raporty wybierz opcję Realizacja.
 2. Wybierz Raport transakcji z VAT Amazon w sekcji Podatki.
 3. Wybierz opcję Miesiąc wydarzenia.
 4. Kliknij Żądaj pobrania

Uwaga: Raporty te są dostępne od sierpnia 2016 r. Wygenerowanie raportów może potrwać do 1 godziny. Jeśli raport nie jest widoczny na liście, spróbuj ponownie później.

Czy Amazon może pomóc mi w kwestii podatków?

Chociaż jesteśmy zobowiązani do pomagania sprzedawcom w zrozumieniu wymogów wynikających z tych przepisów podatkowych, nie zapewniamy doradztwa podatkowego.


Uwagi dotyczące podatków i kwestii regulacyjnych we Francji


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates