Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Cena się nie zmienia: przewodnik rozwiązywania problemów

Jeśli cena nie zmienia się w procesie automatycznej korekty cen zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź, czy Twoja oferta spełnia wszystkie niezbędne kryteria.

I. Sprawdź, czy jednostka SKU jest aktywna

Jeśli jednostka SKU jest nieaktywna, nie będzie można jej poddać zmianie ceny lub ani nie będzie mogła pojawiać się w automatycznej korekcie cen.

 1. Z menu rozwijanego Zapasy wybierz pozycję Zarządzaj zapasami.
 2. Wprowadź kod SKU na pasku wyszukiwania i kliknij przycisk Szukaj.
 3. W obszarze Stan sprawdź, czy jednostka SKU jest wymieniona jako aktywna.

Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nieaktywnych SKU w automatycznej korekcie cen, zobacz Często zadawane pytania dotyczące automatycznej korekty cen.

II. Sprawdź, czy cena została zmieniona ręcznie oraz ustawienie reguły dla SKU

Możesz zdecydować się na kontynuowanie zmian cen lub wstrzymanie ich po ręcznej aktualizacji cen za pośrednictwem źródeł danych, funkcji Zarządzaj zapasami lub oprogramowania do zmian cen innych firm.

Aby dowiedzieć się, czy jednostka SKU została wstrzymana z powodu ręcznej aktualizacji ceny:

 1. Wybierz opcję Cennik Automatyczna korekta cen.
 2. Kliknij przycisk Podejmij działanie.
 3. Kliknij przycisk Edytuj SKU.
 4. Wprowadź SKU i kliknij Szukaj.
 5. Przejrzyj szczegóły w kolumnie Twoja cena. Jeśli oferta jest wstrzymana, przeszacowanie wstrzymane: Pojawia się cena zmieniona ręcznie .
 6. Aby kontynuować zmiany cen, w obszarze Działanie, kliknij strzałkę obok przycisku Podejmij działanie .
 7. Wybierz regułę przypisaną do jednostki SKU.
 8. Wybierz Rozpocznij zmianę cen.

Aby ustawić preferencje dotyczące kontynuowania zmian cen po ręcznej aktualizacji ceny, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Cennik Automatyczna korekta cen.
 2. Kliknij przycisk Podejmij działanie dla reguły, do której przypisany jest kod SKU, dla którego chcesz wprowadzić zmiany.
 3. Kliknij przycisk Edytuj parametry reguły.
 4. Kliknij strzałkę w dół pozycji 3 parametry reguły, aby rozwinąć.
 5. Po wyświetleniu pytania Czy chcesz kontynuować zmiany cen, jeśli zaktualizujesz cenę w innym miejscu w Seller Central? kliknij przycisk Tak, chcę kontynuować zmianę cen.
 6. Kliknij przycisk Zapisz tę regułę w Amazon.

III. Sprawdź, czy oferta ma aktywne promocje

Automatyczna korekta cen nie zmienia cen ofert, które mają aktywne promocje lub ceny sprzedaży.

 1. Wybierz pozycję Zapasy Zarządzaj zapasami.
 2. Wprowadź SKU i kliknij Szukaj.

  Jeśli pole w kolumnie Cena ma zieloną ramkę, oferta ma uruchomioną cenę sprzedaży.

IV. Sprawdź, czy oferta spełnia kryteria reguły zmiany cen

Automatyczna korekta cen zmienia cenę oferty tylko wtedy, gdy pasują wszystkie kryteria reguły. Na przykład, jeśli ustawisz regułę dopasuj niską cenę i pasuje najniższa cena, cena nie ulegnie zmianie.

Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat reguł zmian cen, zobacz Co się dzieje z moją ceną, jeśli...

V. Sprawdź, czy jednostka SKU jest przypisana do reguły

Aby sprawdzić, czy jednostka SKU ma zmienianą cenę za pomocą automatycznej korekty cen:

 1. Wybierz menu rozwijane Cennik Automatyczna korekta cen.
 2. Kliknij przycisk Edytuj SKU.
 3. Wprowadź SKU i kliknij Szukaj.

  Jeśli jednostka SKU ma przypisaną nazwę reguły w polu Nazwa reguły i opcja Zatrzymaj zmianę cen jest włączona po kliknięciu przycisku Podejmij działanie, wówczas cena jednostki SKU jest aktywnie zmieniana. W przeciwnym razie jednostka SKU nie jest obecnie przypisana do żadnych reguł zmian cen.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates