Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Moja oferta jest ukryta po skorzystaniu z automatycznej korekty cen

Aby zagwarantować, że nigdy nie sprzedasz produktu powyżej lub poniżej ustalonych progów, firma Amazon używa tych samych minimalnych i maksymalnych cen w całym Seller Central. Oznacza to, że minimalne i maksymalne ceny ustawione w funkcji automatyczna korekta cen są stosowane nawet wtedy, gdy nie zmieniasz cen.

Aby dostosować ceny minimalne i maksymalne w funkcji automatycznej korekty cen:

  1. Wskaż pozycję Cennik, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj cenami.
  2. Kliknij przycisk Preferencje: kolumna ukryta x .
  3. Wybierz Twoją cenę minimalną > Twoją cenę maksymalną > Zapisz zmiany.
  4. Zweryfikuj, czy Twoja cena nie jest wyższa od ceny maksymalnej lub niższa od ceny minimalnej.

Wytyczne dotyczące progu cenowego dla oferty:

  • Minimalna cena produktu musi być wyższa niż minimalna prowizja od sprzedaży dla kategorii produktu.
  • Maksymalna cena produktu musi być niższa niż 6-krotność ostatniej ceny sprzedaży ASIN lub 1000 PLN, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Weryfikacja ceny minimalnej i maksymalnej.

Aby uzyskać dodatkowe kroki rozwiązywania problemów, zobacz Odblokuj oferty z błędami cenowymi.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates