Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Jak zaktualizować informacje o swojej karcie kredytowej?

Możesz dodać nową kartę kredytową lub zaktualizować istniejącą kartę. Niezgodność informacji o karcie kredytowej może powodować odrzucenie karty. Może to skutkować opóźnieniem płatności.

Wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować informacje o karcie kredytowej na koncie Sprzedawcy:

 1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie kliknij opcję Informacje o koncie.
 2. W obszarze Informacje o płatności wybierz opcję Metody płatności.
 3. Kliknij opcję Zastąp metodę płatności w przypadku karty kredytowej, którą chcesz zastąpić, i wybierz rynek, do którego chcesz przypisać nową metodę płatności.
 4. Wybierz opcję Dodaj nową kartę kredytową lub wybierz kartę, która jest już dostępna w portalu Seller Central. Wprowadź żądane informacje dokładnie tak, jak widnieją na wyciągu z karty kredytowej.
 5. W niektórych przypadkach może nastąpić przekierowanie do instytucji finansowej w celu zweryfikowania Twojej karty testem zabezpieczeń przed przekierowaniem z powrotem do serwisu Amazon. Aby uzyskać informacje na temat problemu z weryfikacją Twojej karty, skontaktuj się ze swoją instytucją finansową lub przeczytaj Dlaczego moja karta kredytowa jest wskazana jako nieprawidłowa?

Uwaga: Nie można usunąć karty, która jest aktualnie wybraną metodą płatności na koncie Sprzedawcy, ale możesz dodać nową kartę lub wybrać inną kartę z listy wcześniej wprowadzonych kart.

Wprowadzanie wyjątków dotyczących platform Amazon Europe Marketplaces

W większości przypadków informacje o karcie kredytowej wprowadzone w obszarze Metoda płatności w odniesieniu do jednego rynku będą automatycznie stosowane do wszystkich rynków na koncie Amazon Europe Marketplaces, chyba że podasz oddzielne informacje o karcie kredytowej dla danego rynku (jest to tzw. wyjątek).

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Dopóki nie utworzysz wyjątku dla rynku, informacje o metodzie płatności będą takie same dla wszystkich rynków.
 • Opłaty są naliczane w walucie platformy Amazon Marketplace, na której dokonywana jest transakcja. W związku z tym opłaty z polskiej platformy Amazon Marketplace będą naliczane w złotówkach, co może spowodować naliczanie opłat za wymianę walut przez Twoją instytucję finansową.

Wykonaj poniższe kroki, aby użyć funkcji Wyjątki do wprowadzenia oddzielnej metody płatności w odniesieniu do określonego rynku:

 1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie kliknij opcję Informacje o koncie.
 2. W obszarze Informacje o płatności wybierz opcję Metoda płatności.
 3. Kliknij Zastąp metodę płatności.
 4. Wybierz rynek, do którego chcesz przypisać inną metodę płatności.
 5. Wybierz metodę płatności, która ma zastąpić dotychczasową, lub wybierz opcję Dodaj nową kartę kredytową, a następnie wprowadź informacje specyficzne dla rynku w dostępnych polach, dokładnie tak, jak są widoczne na wyciągu z karty kredytowej.
 6. Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać zmiany.
Uwaga: Aby edytować informacje o karcie kredytowej w odniesieniu do wyjątku dotyczącego rynku, po prostu postępuj zgodnie z informacjami w Aktualizowanie informacji o karcie kredytowej powyżej dla danego wyjątku.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates