Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech

Organem zajmującym się kwestiami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech jest Stiftung EAR (fundacja EAR — http://www.stiftung-ear.de). Niemiec dotyczą poniższe aspekty obowiązków w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Definicja producenta:

Oprócz sytuacji określonych w dyrektywie Niemcy uznają za producenta sprzętu elektrycznego i elektronicznego wysyłanego do Niemiec podmiot, który ma siedzibę w Niemczech i dostarcza produkty opatrzone marką wytwórcy niezarejestrowanego właściwie w fundacji EAR.

Numer rejestracyjny:

Niemieckie numery rejestracyjne należy podać na stronie profilu Sprzedawcy oraz umieszczać na wszystkich fakturach.

Zapewnienie gwarancji:

Sprzedawcy muszą udzielić fundacji EAR gwarancji finansowej, której wysokość zależy głównie od liczby i wagi produktów, które mają zostać wprowadzone do obrotu w Niemczech.

Raportowanie:

Producenci muszą zgłaszać w fundacji EAR co miesiąc ilość sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w Niemczech oraz sprzętu wysyłanego za granicę.

Obowiązki producentów i Sprzedawców dotyczące odbioru:

W Niemczech nałożono następujące obowiązki dotyczące odbioru:

 • Producenci: Odbiór od organów publicznych i usuwanie

  Okresowo niemiecki organ zajmujący się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w publicznych zakładach zbiórki odpadów będzie zgłaszał u producentów konieczność odebrania takich odpadów i ich odpowiedniego usuwania. Częstotliwość zgłaszania oraz ilość zależą od ilości sprzętu, jakie producent wprowadza do obrotu w Niemczech.

 • Sprzedawcy: Odbiór od klienta

  Wszyscy Sprzedawcy internetowi muszą oferować klientom odbiór starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  • Małe urządzenia (wszystkie wymiary < 25 cm) wycofane z eksploatacji:

   Sprzedawca musi odbierać te produkty nawet od klientów, którzy u niego nie dokonali żadnego zakupu. Dotyczy to także przypadków, gdy Sprzedawca nie oferuje tego typu urządzeń w swoim asortymencie („odbiór według zasady 0 za 1”).

  • Wszystkie pozostałe urządzenia

   Sprzedawca musi odebrać stare urządzenie od klienta, który kupuje od niego podobne nowe urządzenie („odbiór według zasady 1 za 1”)

Zarówno obowiązek odbioru według zasady 0 za 1, jak i 1 za 1 stosuje się wyłącznie do Sprzedawców, którzy posiadają lub wykorzystują w jednej lokalizacji w Niemczech powierzchnię handlową powyżej 400 m kw. do składowania bądź sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • Sprzedawcy: Rejestracja

  Wszyscy Sprzedawcy mający obowiązek odbioru muszą:

  • zarejestrować system odbioru w fundacji EAR (podając zarówno swoją nazwę, jak i adres oraz dane dotyczące systemu odbioru); oraz
  • coroczne zgłaszać w fundacji EAR ilość sprzętu elektrycznego i elektronicznego odebranego oraz poddanego recyklingowi lub wysłanego poza terytorium państwa członkowskiego.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates