Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Zjednoczonym Królestwie

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (znana też jako dyrektywa WEEE) jest wdrażana w Zjednoczonym Królestwie poprzez Rozporządzenia dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2013 r (z późniejszymi zmianami) (zwane dalej „przepisami WEEE”). W Zjednoczonym Królestwie obowiązują wymienione niżej aspekty obowiązków w zakresie postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Obowiązki producenta:

Jeśli kwalifikujesz się jako producent, masz następujące obowiązki:

  • Jeśli w ciągu roku kalendarzowego wprowadzasz na rynek brytyjski mniej niż 5 ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, masz obowiązek zarejestrować się jako tzw. mały producent w ewidencji prowadzonej przez brytyjski organ regulacyjny w dziedzinie ochrony środowiska właściwy dla siedziby Twojej firmy (Anglia: Environment Agency, Walia: Natural Resources Body for Wales, Szkocja: Scottish Environment Protection Agency, Irlandia Północna: Department of the Environment; jeżeli natomiast działasz poza Zjednoczonym Królestwem, skontaktuj się z Agencją Ochrony Środowiska pod adresem WEEE@environment-agency.gov.uk, aby uzyskać informację o właściwej dla Ciebie instytucji).
  • Jeśli w ciągu roku kalendarzowego wprowadzasz na rynek Zjednoczonego Królestwa 5 lub więcej ton odpadów elektrycznych i elektronicznych, musisz zarejestrować się w programie PCS (Producer Compliance Scheme). Program PCS zwolni Cię w Zjednoczonym Królestwie z obowiązku finansowania odbioru, przetwarzania, odzyskiwania i usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych i od użytkowników niebędących gospodarstwami domowymi (niżej znajdziesz więcej informacji). Szczegółowe informacje na temat wszystkich zatwierdzonych programów PCS znajdziesz tutaj.
  • Podawaj swój numer rejestracyjny producenta wszystkim dystrybutorom, których zaopatrujesz.

Obowiązki dystrybutora:

Możesz wypełniać swoje obowiązki w zakresie odbioru na następujące sposoby:

  • przystępując do programu odbioru zużytego sprzętu przez dystrybutorów (Distributor Take-back Scheme); informacje na ten temat znajdziesz na jego stronie internetowej; lub
  • zapewniając odbiorcom bezpłatny odbiór zużytych urządzeń na zasadzie 1:1 (przy dostarczaniu nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego analogicznego rodzaju i przeznaczenia) przez:
    • zaoferowanie usługi honorowanej na równi z odbiorem w sklepie (np. możliwości odesłania zużytego urządzenia pocztą); lub
    • zapewnienie realnie dostępnej dla klientów alternatywy dla bezpłatnego odbioru, np. przez zapewnienie wyznaczonego punktu odbioru takich urządzeń, do którego nabywca nowego urządzenia może dostarczyć analogiczne urządzenie zużyte. Oznacza to utworzenie własnego, dedykowanego miejsca odbioru lub uzgodnienie innego rozwiązania z zarządcą programu PCS.

Sprzedawcy internetowi w Zjednoczonym Królestwie nie mają natomiast obowiązku odbioru zużytego sprzętu na zasadzie 0:1.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates