Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we Francji

Francji dotyczą poniższe aspekty obowiązków w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Obowiązek odbioru (dystrybutor):

Francuskie prawo wymaga odbioru przez dystrybutorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od konsumentów według zasady 1 za 1. Sprzedawcy internetowi muszą zorganizować oraz opłacić odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  • w momencie dostarczania nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • za pośrednictwem lokalnego systemu zbiórki stworzonego i finansowanego przez dystrybutora; lub
  • poprzez wprowadzenie pocztowego zwrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w miarę jak pozwalają na to cechy sprzętu).

Sprzedawcy internetowi we Francji nie mają obowiązku odbioru według zasady 0 za 1.

Obowiązki w zakresie zbiórki, odzysku, ponownego wykorzystania i przetwarzania (producent):

Producent musi prowadzić zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zorganizować jego odbiór odpowiednio do ilości sprzętu, którą wprowadza do obrotu:

  • tworząc własny system zbiórki i przetwarzania oraz przedkładając certyfikat publikowany na stronie internetowej francuskiej Agencji Środowiska i Zarządzania Energią ADEME (zawierający różne informacje dotyczące obowiązków producenta w zakresie zbiórki, przetwarzania, recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego); lub
  • wykorzystując zbiorowy system oddzielnej zbiórki odpadów przez przyłączenie się do zatwierdzonej ekoinstytucji. Następujące ekoinstytucje, zrzeszone w organie koordynującym OCAD3E, zatwierdzono na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. w drodze zarządzenia z dnia 24 grudnia 2014 r. (opublikowanego w dzienniku JORF nr 0302 z 31 grudnia 2014 r.): Ecologic (zakres ogólny), Eco-systems (zakres ogólny), Récylum (lampy specjalne) i PVCycle (specjalne panele fotowoltaiczne).

Obowiązek raportowania (producent):

Producenci muszą się zarejestrować w krajowym rejestrze producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za utworzenie, prowadzenie i funkcjonowanie rejestru odpowiada francuska Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Agencja Środowiska i Zarządzania Energią) https://www.syderep.ademe.fr/en/commun/deee.

Producenci są zobowiązani do dostarczenia informacji na temat ilości sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu oraz środków gospodarowania odpadami związanymi ze sprzętem wycofanym z eksploatacji.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates