Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Hiszpanii

W Hiszpanii dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego została wdrożona dekretem królewskim 110/2015 z dnia 25 lutego w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dekret królewski 110/2015). Organem zajmującym się kwestiami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Hiszpanii jest Ministerstwo Środowiska (http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/).

Hiszpanii dotyczą poniższe aspekty obowiązków w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Obowiązki producenta:

Zgodnie z dekretem królewskim odnoszącym się do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego producenci muszą:

  • przygotowywać trzyletnie „plany zapobiegawcze” obejmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przekazywać je hiszpańskiej Komisji Koordynacyjnej ds. Odpadów;
  • zarejestrować się w krajowym zintegrowanym rejestrze branżowym (Registro Integrado Industrial): http://www.minetur.gob.es/industria/RII/Paginas/Index.aspx;
  • zorganizować i sfinansować zbiórkę przydzielonego im zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowanie nim (zob. poniżej Obowiązki w zakresie zbiórki, odzysku, ponownego wykorzystania i przetwarzania).

Numer rejestracyjny:

Hiszpańskie numery rejestracyjne producenta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy podać na stronie At a Glance oraz umieszczać na wszystkich fakturach.

Obowiązek odbioru (dystrybutorzy):

Hiszpańskie przepisy wymagają odbioru przez dystrybutorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od konsumentów według zasady 1 za 1. Sprzedawcy internetowi muszą zorganizować odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na przykład w momencie dostarczania nowego sprzętu lub poprzez wprowadzenie pocztowego zwrotu sprzętu (w miarę jak pozwalają na to cechy sprzętu).

Sprzedawcy internetowi w Hiszpanii nie mają obowiązku odbioru według zasady 0 za 1.

Dystrybutor musi wydawać pokwitowanie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzić rejestr zebranego sprzętu. Podmioty będące wyłącznie dystrybutorami nie muszą się rejestrować w taki sam sposób jak producenci, ale muszą zamieszczać dane dotyczące zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na następującej stronie internetowej: https://www.raee-asimelec.es/queeslaplataformaasp?di=in&xxx=es&

Obowiązki w zakresie zbiórki, odzysku, ponownego wykorzystania i przetwarzania (producent):

Producent musi prowadzić zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zorganizować jego odbiór odpowiednio do ilości sprzętu, którą wprowadza do obrotu:

  • tworząc własny system zbiórki i przetwarzania; lub
  • wykorzystując zbiorowy system oddzielnej zbiórki odpadów przez przyłączenie się do zatwierdzonej ekoinstytucji (takiej jak ECORAEE — zob. dalej http://www.eco-raee.com/).

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje pozwoliły na zorientowanie się w najważniejszych przepisach wynikających z dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012/19/UE.

Uwaga: To opracowanie nie stanowi porady prawnej i ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie gwarantujemy kompletności ani dokładności informacji. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z prawnikiem lub niezależnym konsultantem.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates