Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Łańcuchy świetlne z wtyczką

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre produkty sprzedawane na Amazon muszą spełniać określone standardy dotyczące certyfikacji. Aby sprzedawać te produkty na Amazon, należy złożyć wniosek, przesyłając następujące informacje na adres eu-electronics-safety@amazon.co.pl:

 • nazwa i adres Twojej firmy
 • identyfikator dostawcy lub sprzedawcy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • lista kodów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
 • kraj lub kraje, w których chcesz oferować swój produkt
 • wyraźne zdjęcie produktu, na którym widać numer modelu, oznakowanie CE i nazwę marki
 • Deklaracja zgodności WE poświadczająca zgodność z obowiązującymi przepisami. W zależności od cech produktu przepisy te powinny obejmować między innymi:
  • dyrektywę LVD 2014/35/UE, z odniesieniem do normy EN 60598-2- 20:2010 lub EN 60598-2- 20:2015
  • dyrektywę EMC 2014/30/UE
  • dyrektywę RED 2014/53/UE (dla technologii Bluetooth)
  • BS 1363 (tylko w Wielkiej Brytanii)
 • Dokumentacja uzyskana od certyfikowanej jednostki, zaświadczającą poddanie produktu próbom pod kątem spełniania wymogów norm:
  • EN 60598-2-20:2010 lub EN 60598-2-20:2015 Oprawy oświetleniowe. Szczególne wymagania. Łańcuchy świetlne.
  • BS 1363 (tylko w Wielkiej Brytanii)
 • Zdjęcie wtyczki typu brytyjskiego, jeśli produkt jest przeznaczony na rynek brytyjski
 • zdjęcie instrukcji obsługi produktu w każdym języku, w którym jest ona dostępna
 • Zatwierdzenie oznakowania CE przez upoważniony organ

Listę krajowych laboratoriów badawczych (NRTL) świadczących usługi w zakresie certyfikacji produktów znajdziesz na stronie Europe Compliance Solutions.

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, zaświadczasz, że wszystkie przesłane przez Ciebie materiały są prawdziwe, autentyczne i rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny. W przypadku niespełnienia tych wymagań Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży.

Zdjęcie łańcucha świetlnego z wtyczką

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates