Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Informacja o sprzedaży produktów biobójczych – Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR)

Produkty biobójcze

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) to rozporządzenie europejskie w sprawie stosowania i wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w UE. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie BPR produkty biobójcze muszą być dopuszczone przed ich wprowadzeniem do obrotu, a substancje czynne zawarte w produkcie biobójczym muszą być uprzednio zatwierdzone, z zastrzeżeniem kilku wyjątków.

Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie Rozporządzenia w sprawie BPR. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu.

Informacje ogólne

Produkty biobójcze to produkty stosowane w celu ochrony przed szkodliwymi organizmami (takimi jak szkodniki lub bakterie) przy pomocy substancji czynnej lub mikroorganizmu, których celem jest niszczenie, powstrzymywanie, unieszkodliwianie, zapobieganie działaniom lub przejmowanie kontroli nad organizmami szkodliwymi w jakikolwiek sposób inny niż tylko poprzez działania fizyczne lub mechaniczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie BPR i ustawodawstwem polskim produkty biobójcze zasadniczo wymagają zezwolenia przed wprowadzeniem ich do obrotu w Polsce, a substancje czynne zawarte w produkcie biobójczym muszą zostać uprzednio zatwierdzone. Istnieje kilka wyjątków od reguły autoryzacji. Istnieją powiązane wymogi dotyczące etykietowania, które obejmują nazwę i adres posiadacza pozwolenia, zastosowania, do których jest on upoważniony, numer pozwolenia oraz wszelkie mające zastosowanie kategorie użytkowników, do których stosowanie produktu biobójczego jest ograniczone. Należy również upewnić się, że etykieta jest w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym oferujesz produkt na sprzedaż lub w dostawie. Zdecydowanie zachęcamy do zasięgnięcia porady u właściwych organów rządowych Polski, jeśli Twoje produkty są produktami biobójczymi (patrz dodatkowe informacje poniżej).

Twoim obowiązkiem jest dostarczanie dokładnych i pełnych informacji o produktach biobójczych. Jeśli Twoje produkty są produktami biobójczymi, sprawdź, czy są one odpowiednio dopuszczone do sprzedaży. Należy uwzględnić odpowiednie zastrzeżenie w swojej aukcji („Używać produktów biobójczych bezpiecznie”. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie”.) oraz zdjęcia produktu wyraźnie przedstawiające zastrzeżenie i numer rejestracyjny środka biobójczego (w stosownych przypadkach). Podczas konfigurowania nowego przedmiotu podaj nam najbardziej aktualną wersję karty charakterystyki.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia następujących witryn, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów biobójczych i Rozporządzenia w sprawie BPR.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates