Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Baterie i ładowarki do telefonów komórkowych lub laptopów

Ważne: Jeśli dostarczasz produkty na sprzedaż na Amazon, przestrzegaj wszystkich stosownych unijnych i lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, a także zasad Amazon mających zastosowanie do tych produktów i ofert produktów.

Sprzedaż wszelkich zamiennych baterii i ładowarek do telefonów komórkowych lub laptopów na stronie internetowej Amazon musi odbywać się zgodnie z określonymi normami certyfikacji. Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży z powodu niespełnienia tych norm. Aby sprzedawać te produkty na Amazon, należy złożyć wniosek, przesyłając poniższe informacje na adres eu-electronics-safety@amazon.co.uk.

 • nazwa firmy
 • identyfikator sprzedawcy lub dostawcy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • rynki UE, na których oferujesz kody ASIN
 • lista kodów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
 • Dla każdego ASIN, który chcesz oferować, dostarcz zdjęcia produktu przedstawiające następujące szczegóły:
  • numer modelu
  • oznakowanie CE
  • nazwa i adres producenta lub zarejestrowany znak towarowy
 • Deklaracja zgodności WE – dokument można uzyskać od właściciela marki lub od oficjalnego importera produktu w UE.
 • Dokument potwierdzający, że produkt został przetestowany zgodnie z normą wymienioną w poniższej tabeli. Dokument ten można uzyskać od właściciela marki lub od oficjalnego importera w UE. Nie jest to konieczne w przypadku oryginalnych akcesoriów producentów laptopów lub telefonów komórkowych (takich jak Samsung, Apple, Dell, HP...).

Produkt Wymagania dotyczące badania
Bateria do laptopa EN (IEC) 62133 lub UL2054
Zamienna bateria do telefonu komórkowego EN (IEC) 62133 lub UL2054
Ładowarka i zasilacz do laptopa EN (IEC) 60950-1 lub dyrektywa 2014/35/UE (LVD)
Ładowarka sieciowa do telefonu komórkowego EN (IEC) 60950-1 lub dyrektywa 2014/35/UE (LVD)
Ładowarka samochodowa do telefonu komórkowego Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)
Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, potwierdzasz, że wszystkie przesłane informacje są prawdziwe. Wszyscy sprzedawcy na Amazon odpowiadają za dopilnowanie, aby ich produkty i oferty były zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wymagania firmy Amazon dotyczące wystawiania ofert mogą nie odzwierciedlać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, dlatego zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami nie zwalnia Cię z konieczności sprawdzenia obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Bateria do laptopa: Komponent sprzętu komputerowego dostarczający zasilanie do urządzenia i umożliwiający mu pracę bez przewodu zasilającego. Baterie do laptopów mogą zasilać laptopa przez kilka godzin w zależności od tego, ile energii on wymaga. Tylko baterie litowo-jonowe są częścią tych wymogów certyfikacji.

Ładowarka lub zasilacz do laptopa: zasilacz do urządzeń elektronicznych, zwany również „zasilaczem sieciowym” lub „ładowarką”. Zasilacze podłącza się do gniazdka sieciowego i przetwarzają one prąd zmienny na pojedyncze napięcie prądu stałego. Komputery wykorzystują wiele napięć prądu stałego, a zasilacz jest zewnętrzną częścią zasilania laptopa.

Ładowarka sieciowa do telefonu komórkowego: Ładowarka sieciowa ma zwykle adapter i jest bardziej wydajna przy ładowaniu. Większość producentów dostarcza wraz z telefonem komórkowym kabel USB i ładowarkę sieciową z portem USB. Jednak kabel USB nie jest częścią tych wymogów certyfikacji.

Ładowarka samochodowa do telefonu komórkowego: ładowarka samochodowa do telefonu komórkowego to przenośne urządzenie, które można podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej i które zawiera jedno lub więcej złączy USB do ładowania telefonu komórkowego lub tabletów.

Powerbank: zewnętrzne mobilne baterie litowo-jonowe, używane do ładowania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych.


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates