Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Sprzedaż nosidełek i chodzików dziecięcych w UE i Wielkiej Brytanii

Ważne: Jeśli sprzedajesz produkty na Amazon, obowiązuje Cię przestrzeganie wszystkich stosownych unijnych lub brytyjskich lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, a także zasad Amazon mających zastosowanie do tych produktów i ofert produktów.

Zasady Amazon dotyczące sprzedaży nosidełek i chodzików dziecięcych w UE i Wielkiej Brytanii

Aby móc sprzedawać nosidełka i chodziki dziecięce, zgodnie z zasadami Amazon, Sprzedawcy muszą dysponować dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa. Oto cztery rodzaje produktów objęte tymi zasadami:

Nosidełka dziecięce ze stelażem: Nosidełka ze stelażem są przeznaczone dla dzieci, które mogą samodzielnie siedzieć (około 6 miesiąca życia). Nosidełka mocuje się do tułowia opiekuna, który może swobodnie poruszać rękoma podczas stania lub chodzenia.

Miękkie nosidełka dziecięce: Miękkie nosidełka pozwalają opiekunowi swobodnie poruszać rękoma podczas stania lub chodzenia. Miękkie nosidełka są przeznaczone do użytku przy wadze dziecka do 15 kg. Jeżeli miękkie nosidełko spełnia funkcje nieobjęte niniejszą normą europejską, należy wskazać właściwą normę.

Chodziki dziecięce: Chodziki dziecięce, w których umieszcza się dziecko, do zastosowania od momentu, gdy dziecko jest w stanie usiąść samodzielnie, do momentu, gdy nauczy się chodzić.

Chusty: Chusty są przeznaczone do noszenia dziecka wyłącznie na tułowiu opiekuna i nie przewidziano w nich otworów na kończyny dziecka. Umożliwiają opiekunowi swobodnie poruszać rękoma podczas stania lub chodzenia.

Jak wnioskować o zatwierdzenie sprzedaży nosidełek i chodzików dziecięcych

Należy niezwłocznie przedłożyć wymaganą dokumentację bezpieczeństwa do każdego numeru ASIN lub numeru modelu, który chcesz oferować. Oto kryteria certyfikacji do każdego rodzaju produktu:

Produkt Rodzaj produktu Kryteria certyfikacji
Nosidełka i chodziki dziecięce Miękkie nosidełka dziecięce EN 13209-2
Nosidełka dziecięce ze stelażem EN 13209-1
Chusty do noszenia dzieci CEN/TR 16512
Chodziki dziecięce EN 1273

Masz obowiązek dostarczenia raportu z badania w akredytowanym laboratorium potwierdzającego, że produkt został przebadany zgodnie z normami wymienionymi w powyższej tabeli. Raport możesz również uzyskać od właściciela marki lub oficjalnego importera w UE.

Jak przesłać wymagane dokumenty/informacje w celu uzyskania zatwierdzenia sprzedaży

Aby sprzedawać te produkty na Amazon, należy złożyć wniosek, przesyłając dokumentację na adres eu-baby-carrier-and-walker-product-safety@amazon.co.uk

Konsekwencje naruszenia zasad

Naruszenie zasad Amazon dotyczących sprzedaży nosidełek i chodzików dziecięcych w UE i Wielkiej Brytanii może skutkować m.in. następującymi działaniami:

  • anulowanie oferty,
  • zawieszenie uprawnień do oferowania,
  • anulowanie uprawnień do oferowania.

Te potencjalne konsekwencje stanowią uzupełnienie i w żaden sposób nie ograniczają się do konsekwencji wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej między Amazon a Sprzedawcą. Amazon zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji według własnego uznania co do tego, czy oferta jest właściwa, czy też nie.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates