Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Anuluj wiele zamówień

Sprzedawcy indywidualni: Ta funkcja jest dostępna tylko dla profesjonalnych sprzedawców. Dowiedz się więcej.

Jeśli chcesz anulować jedno lub dwa zamówienia, możesz użyć funkcji Zarządzaj zamówieniami.

Jednak jeśli chcesz anulować wiele zamówień w tym samym czasie, możesz użyć pliku anulowania zamówienia.

Pobierz szablon pliku anulowania zamówienia (plik programu Microsoft Excel) ze strony Szablon anulowania zamówienia, edytuj arkusz kalkulacyjny, zapisz go jako plik tekstowy rozdzielany tabulatorami, a następnie prześlij go na stronę Anulowanie zamówienia.

Uwaga: Ten szablon zawiera makra zatwierdzenia, które pomogą Ci prawidłowo ukończyć szablon. Zatwierdzenia mogą być włączone lub wyłączone według własnego uznania, ale zachęcamy Cię do ich włączania, dopóki nie nauczysz się korzystać z szablonu.

Istnieje pięć podstawowych kroków, aby zarządzać plikiem anulowania:


 1. Pobierz szablon

  Kliknij poniższe łącze, aby pobrać szablon. Wybierz folder docelowy na swoim komputerze i kliknij przycisk Zapisz.

  Szablon anulowania zamówienia

 2. Wprowadź informacje do szablonu anulowania zamówienia
  1. Otwórz szablon anulowania zamówienia (arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel) z lokalizacji, w której został zapisany plik. W pliku dostępne są trzy arkusze z zakładkami w dolnej części okna: Instrukcje, definicje i korekty.
  2. Zapoznaj się z arkuszami instrukcji i definicji, w szczególności z ważnymi uwagami i wymaganiami dotyczącymi formatowania. Poniższy słownik anulowania zawiera również wyjaśnienia.
  3. Kliknij zakładkę Anulowanie zamówienia.
   Uwaga: Ten szablon zawiera makra zatwierdzenia, które pomogą Ci prawidłowo ukończyć szablon. Zatwierdzenia mogą być włączone lub wyłączone według własnego uznania, ale zachęcamy Cię do ich włączania, dopóki nie nauczysz się korzystać z szablonu.
  4. Wprowadź informacje do arkusza. Dla każdego produktu w zamówieniu wprowadź odpowiednie informacje.

   Wskazówki dotyczące używania programu Excel:

   • Przeformatuj kolumny liczbowe jako „tekst”, aby program Excel nie usuwał zer wiodących.
   • Przed zapianiem sformatuj kolumny daty na dd-mm-rrrr.
   • Zawijaj tekst lub zmień szerokość komórek, aby wyświetlić wszystkie dane.
 3. Zapisz plik anulowania zamówienia

  Po wprowadzeniu informacji zapisz plik.


  1. Zapisz plik. Możesz użyć innej nazwy dla każdego przesłania, na przykład PrzesłanieAnulowania-12-05-2005 dla przesłania dokonanego w dniu 12 maja 2005 r.
  2. Jeśli to konieczne, kliknij zakładkę Anulowanie, aby wyświetlić arkusz anulowania zawierający dane.
  3. W menu Plik kliknij Zapisz jako. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako.
  4. Na liście Zapisz jako typ wybierz Tekst (rozdzielany znacznikami) (*.txt). Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać plik, zmień nazwę pliku i kliknij Zapisz.
  5. Może zostać wyświetlone ostrzeżenie, że wybrany format pliku (typ pliku rozdzielanego znacznikami) nie obsługuje skoroszytów zawierających wiele arkuszy. Kliknij Tak.
  6. Może zostać wyświetlone ostrzeżenie, że plik zawiera funkcje niezgodne z wybranym formatem pliku tekstowego (rozdzielanego znacznikami). Kliknij Tak.
 4. Prześlij plik anulowania
  1. W zakładce Zamówienia kliknij Funkcje zaawansowane, a następnie kliknij łącze Prześlij pliki związane z zamówieniem.
  2. Kliknij łącze do strony Anulowanie zamówienia, jeśli nie jest jeszcze zaznaczona (a nie łącze).
  3. W obszarze Prześlij plik anulowania kliknij przycisk Przeglądaj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik.
  4. Przejdź do lokalizacji, w której zapisano plik tekstowy rozdzielony tabulatorami, a następnie wybierz plik.
  5. Kliknij Otwórz. Ścieżka do pliku i nazwa pliku są wyświetlane w polu Przeglądaj.
  6. Kliknij Prześlij teraz. Plik jest przesyłany do serwisu Amazon.pl, a pole stanu potwierdza, że plik został odebrany.
 5. Zweryfikuj status przesłania pliku dopasowań
  1. W sekcji Status przesyłania plików na tej stronie możesz wyświetlić status przesyłania. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do raportu później, 10 ostatnich przesłanych plików jest dostępnych na stronie Prześlij pliki związane z zamówieniem w sekcji Przejrzyj status i historię pliku.
  2. Kliknij przycisk Odśwież na pasku, aby zobaczyć najnowszy status przesyłania.
  3. Po zakończeniu przetwarzania pliku w kolumnie Status/Wyniki zostaną wyświetlone zaktualizowane informacje wraz z dostępnymi operacjami.
Jeśli jakieś produkty nie zostały aktywowane z powodu błędów, kliknij łącze Wyświetl raport z przetwarzania w celu pobrania odpowiedniego raportu. Raport ten będzie pomocny przy diagnozowaniu i korygowaniu błędów w przesłanym pliku. Łącze Rozwiązywanie problemów z błędami pozwala zapoznać się z kodami wykrytych błędów. Gdy poprawisz plik i będzie on gotowy do ponownego przesłania, kliknij łącze Powrót do strony przesyłania i prześlij plik ponownie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z raportów z przetwarzania.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates