Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zapewnianie zgodności produktów: sprzedaż zabawek i gier dla dzieci w UE i Zjednoczonym Królestwie

Ważne: Jeśli sprzedajesz produkty na Amazon, przestrzegaj wszystkich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych krajów UE i Zjednoczonego Królestwa, a także zasad Amazon dotyczących tych produktów i ich ofert.

Informacje dostępne na tej stronie:

 • Zasady Amazon dotyczące sprzedaży zabawek i gier dla dzieci w UE i Zjednoczonym Królestwie
 • Składanie wniosku o zatwierdzenie sprzedaży zabawek i gier dla dzieci
 • Przesyłanie wymaganych dokumentów do zatwierdzenia
 • Konsekwencje naruszenia zasad
 • Dodatkowe materiały

Zasady Amazon dotyczące sprzedaży zabawek i gier dla dzieci w UE i Zjednoczonym Królestwie

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek – obowiązkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Składanie wniosku o zatwierdzenie sprzedaży zabawek i gier dla dzieci

Zgodnie z zasadami Amazon wszyscy sprzedawcy zabawek i gier muszą posiadać wymienione poniżej dokumenty dotyczące bezpieczeństwa. Na żądanie należy niezwłocznie przesłać wymagane dokumenty dotyczące bezpieczeństwa dla każdego ASIN lub numeru modelu, który chcesz oferować.

 1. Oryginalne zdjęcia produktu lub jego opakowania, na których widoczne są: (i) oznakowanie CE, (ii) nazwa produktu lub numer modelu, (iii) nazwa marki lub zarejestrowany znak towarowy oraz (iv) adres, pod którym można skontaktować się z marką (najlepiej adres przedstawiciela z siedzibą w UE).
 2. Deklaracja zgodności WE: Dokument ten można uzyskać od właściciela marki, importera z siedzibą w EU lub Zjednoczonym Królestwie albo upoważnionego przedstawiciela w EU lub Zjednoczonym Królestwie.

Przesyłanie wymaganych dokumentów do zatwierdzenia

Aby rozpocząć proces składania wniosku:

 1. W Seller Central wybierz Jakość sprzedaży i kliknij Kondycja konta.
 2. W obszarze Zgodność z zasadami kliknij Żądania dotyczące dokumentacji potwierdzającej zgodność.
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij link Dostarcz dokumentację obok ASIN.
 4. Wykonaj kroki opisane w sekcji Prześlij wymagane dokumenty, aby rozpocząć proces składania wniosku.

Konsekwencje naruszenia zasad

Naruszenie zasad Amazon dotyczących wystawiania ofert zabawek i gier dla dzieci w UE i Zjednoczonym Królestwie może skutkować m.in. następującymi działaniami:

 • anulowaniem oferty
 • zawieszeniem uprawnień do oferowania
 • anulowaniem uprawnień do oferowania.

Te potencjalne konsekwencje stanowią uzupełnienie i w żaden sposób nie ograniczają się do konsekwencji wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej między Amazon a sprzedawcą. Amazon zastrzega sobie prawo do decydowania wedle własnego uznania o tym, czy dana oferta jest odpowiednia.

Dodatkowe materiały

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron, zawierających dodatkowe informacje na temat dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek:

Lista europejskich norm zharmonizowanych jest dostępna tutaj: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates