Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Potwierdzenie wysyłki kilku zamówień za pomocą plików feed

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla Sprzedawców z profesjonalnymi planami sprzedaży.

Po otrzymaniu powiadomienia o zamówieniu i wysłaniu zamówienia musisz potwierdzić wysyłkę zamówienia.

Szablon pliku potwierdzenia wysyłki umożliwia przesyłanie danych potwierdzających związanych z wysyłką kilku zamówień w jednym pliku.

Uwaga: Jeśli podzielisz dowolne zamówienie na kilka przesyłek, wówczas z chwilą, gdy pierwsza przesyłka objęta tym zamówieniem zostanie potwierdzona, pobierana jest opłata za całe zamówienie i otrzymuje ono status Płatność zakończona, nawet jeśli pozostałe przesyłki nie zostały jeszcze wysłane.

Jeśli wysyłasz do klientów w Zjednoczonym Królestwie lub krajach UE z kraju spoza Zjednoczonego Królestwa lub krajów spoza UE, musisz wysłać każde zamówienie otrzymane pod jednym numerem zamówienia od klienta w jednej przesyłce. Nie wolno dzielić jednego numeru zamówienia na wiele przesyłek ani łączyć wielu numerów zamówień w jedną przesyłkę, ponieważ może to mieć wpływ na wrażenia z zakupów (na przykład poprzez dodatkowy pobór podatku), co z kolei może mieć wpływ na opinie o produktach.

W przypadku podziału przesyłek w zamówieniach wysyłanych do Zjednoczonego Królestwa lub krajów UE wszystkie przesyłki muszą być wysłane z tego samego kraju, co pierwsza przesyłka. Jeśli nie jesteś w stanie nadać drugiej przesyłki z tego samego kraju, z którego nadana została pierwsza, anuluj taką przesyłkę częściową. Wynika to z faktu, że model poboru podatków jest ustalany na podstawie adresu nadawcy podanego dla pierwszej przesyłki. Więcej informacji na temat sytuacji, w których firma Amazon jest zobowiązana do pobierania i przekazywania podatków od sprzedawców zewnętrznych znajdziesz tutaj.

Aby pobrać, edytować i przesłać wiele potwierdzeń wysyłki naraz:
 1. Pobierz i zapisz kopię szablonu pliku potwierdzenia wysyłki. Zapoznaj się z instrukcjami zawartymi na karcie Definicje danych, zwłaszcza z kolumną "Akceptowane wartości" oraz ze znajdującą się pod tabelą sekcją "Ważne uwagi". Zapoznaj się również z poniższym Słowniczkiem potwierdzeń wysyłki.
 2. Wprowadź informacje o wysyłce na karcie Potwierdzenie wysyłki. Pamiętaj przy tym w szczególności, że:
  • Szablon pliku potwierdzenia wysyłki zawiera makra walidujące, ułatwiające prawidłowe wypełnienie szablonu. Makra można wyłączyć, ale zachęcamy do pozostawienia ich włączonych, jeśli dopiero uczysz się korzystać z tego szablonu.
  • Ustaw wszystkie kolumny na format Tekstowe (w tym ship-date), aby zapobiec usuwaniu przez program Excel ewentualnych zer wiodących.
  • Wprowadź ship-date w następującym formacie: rrrr-mm-dd.
  • Rzeczywisty adres, z którego dokonywana jest wysyłka: Faktyczny adres, z którego przesyłka została wysłana.
 3. Aktualizując wcześniejsze informacje o wysyłce, wybierz jedną z następujących opcji, w zależności od pożądanego wyniku:
  • Nadpisz poprzednie dane: nowe dane nadpiszą lub zastąpią istniejące dane. Przykład: Nowe dane w polu tracking-number będą nadpisywać istniejące dane dotyczące numeru śledzenia przesyłki.
  • Nie nadpisuj poprzednich danych: puste pole nie spowoduje nadpisania ani wykasowania istniejących danych. Przykład: Pozostaw pole tracking-number puste, aby wcześniej przesłane dane nie zostały nadpisane ani unieważnione.
  • Usuń poprzednie dane: wpisz „NULL” (bez cudzysłowu), a dane w tym polu zostaną usunięte. Przykład: Wpisz „NULL” w polu tracking-number, aby usunąć poprzednie dane.
  Uwaga: Jeśli zamówienie zawiera więcej niż jeden produkt lub więcej niż jedną jednostkę produktu i dzielisz zamówienie na więcej niż jedną wysyłkę, do każdego z rekordów potwierdzenia wysyłki dołącz następujące pola:
  • order-id
  • order-item-id
  • quantity
  • ship-date
  • ship-from-address

  Jeśli wysyłasz do klientów w Zjednoczonym Królestwie lub krajach UE z kraju spoza Zjednoczonego Królestwa lub krajów spoza UE, musisz wysłać każde zamówienie otrzymane pod jednym numerem zamówienia od klienta w jednej przesyłce. Nie wolno dzielić jednego numeru zamówienia na wiele przesyłek ani łączyć wielu numerów zamówień w jedną przesyłkę, ponieważ może to mieć wpływ na wrażenia z zakupów (na przykład poprzez dodatkowy pobór podatku), co z kolei może mieć wpływ na opinie o produktach.

  W przypadku podziału przesyłek w zamówieniach wysyłanych do Zjednoczonego Królestwa lub krajów UE wszystkie przesyłki muszą być wysłane z tego samego kraju, co pierwsza przesyłka. Jeśli nie jesteś w stanie nadać drugiej przesyłki z tego samego kraju, z którego nadana została pierwsza, anuluj taką przesyłkę częściową. Wynika to z faktu, że model poboru podatków jest ustalany na podstawie adresu nadawcy podanego dla pierwszej przesyłki. Więcej informacji na temat sytuacji, w których firma Amazon jest zobowiązana do pobierania i przekazywania podatków od sprzedawców zewnętrznych znajdziesz tutaj.

 4. Kliknij Zapisz jako i z listy typów plików wybierz opcję Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt). Jeśli zobaczysz ostrzeżenie, że wybrany format pliku nie obsługuje skoroszytów zawierających wiele arkuszy, kliknij Tak.
 5. W Seller Central z menu Zamówienia wybierz Prześlij pliki związane z zamówieniem..
 6. Na karcie Potwierdzenie wysyłki w sekcji Prześlij plik potwierdzenia wysyłki kliknij przycisk Przeglądaj.
 7. Zlokalizuj zapisany szablon, wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij Prześlij teraz, aby przesłać plik do serwisu Amazon.
Status przesłanego pliku możesz sprawdzić u dołu strony przesyłania w obszarze Przejrzyj stan i historię pliku. Twój raport z przetwarzania wskaże wszelkie błędy, które ewentualnie wystąpią podczas przesyłania.

Słowniczek potwierdzeń wysyłki

Nie wszystkie pola są wymagane. Jednak w Twoim najlepszym interesie leży dostarczenie jak największej ilości informacji.

Nazwa pola Definicja Wymagane? Akceptowane wartości Przykład
order-id Unikatowy numer identyfikacyjny zamówienia. Ten numer jest podany w raporcie zamówień i narzędziu Zarządzaj zamówieniami. Tak Tekst alfanumeryczny, format 3-7-7 058-3563777-5518068
order-item-id Unikatowy numer identyfikacyjny produktu w zamówieniu. Ten numer jest podany w raporcie zamówień i na stronie szczegółowych informacji o zamówieniu w narzędziu Zarządzaj zamówieniami.
Uwaga: To nie jest to samo co numer ASIN produktu. Identyfikator-produktu-zamówienia jest inny dla każdego zamówienia.
Nie Tekst alfanumeryczny, 14 znaków 05835637773450
quantity Liczba produktów zawarta w tym zamówieniu, jeśli zamówiono więcej niż jedną jednostkę produktu.
Uwaga: Jeśli dzielisz zamówienie, uwzględnij liczbę produktów w potwierdzeniu każdej przesyłki, aby klienci wiedzieli, ilu produktów mają się spodziewać w każdej paczce po jej przybyciu.
Nie Dodatnia liczba całkowita 1
ship-date Data wysyłki zamówienia. Tak Format: rrrr-mm-dd 2018-11-19
carrier-code Kod przydzielony przez Amazon przewoźnikowi, który dostarczył zamówienie, wybrany z rozwijanego menu.
Uwaga: Jeśli używasz przewoźnika niewymienionego na liście, wybierz opcję Inny, a następnie w polu carrier-name wprowadź nazwę przewoźnika.
Nie Inny
carrier-name Przewoźnik, który dostarczył zamówienie. Nie Tekst alfanumeryczny, od 1 do 50 znaków Dowolny przewoźnik niewymieniony jako opcja pod kodem przewoźnika
tracking-number Identyfikator śledzenia zamówienia dostarczony przez przewoźnika. Nie Tekst alfanumeryczny, od 1 do 50 znaków 22344455
ship-method Metoda wysyłki użyta do dostarczenia zamówienia. Nie Tekst alfanumeryczny od 1 do 50 znaków
transparency_code Kod w programie „Transparency” dla ASIN (o ile produkt jest zarejestrowany w tym programie). W przypadku zamówień z wieloma jednostkami (gdy parametr „ilość” ma wartość większą niż 1) należy podać kody w programie Transparency dla każdej jednostki. Nie

Tekst alfanumeryczny w jednym z 2 możliwych formatów:

Format 1: rozpoczyna się od ciągu AZ: lub ZA:, po którym następuje 26 znaków (całkowita długość wynosi 29 znaków)

Format 2: serializowany numer GTIN (Global Trade Item Number) o całkowitej długości 38 znaków

Format 1: AZ:QNZGH88J4RCWPF8EDY3ZACZKEE

lub

Format 2: 0100376204200301214P1OZMT7D8B81EMF4WW4

wysyłka-z-adres-nazwa Rzeczywista lokalizacja/adres magazynu, z którego towar został wysłany. Nazwa magazynu lub nazwa firmy używana w szablonie wysyłki/książce adresowej w Seller Central. Nie Tekst alfanumeryczny, maksymalnie 50 znaków Jan Iksiński
wysyłka-z-adres-wiersz1 Adres, pod którym znajduje się magazyn Nie Tekst alfanumeryczny, maksymalnie 60 znaków 4270 Cedar Ave
wysyłka-z-adres-wiersz2 Dodatkowe informacje o adresie magazynu Nie Tekst alfanumeryczny, maksymalnie 60 znaków (pole opcjonalne) Opcjonalnie
wysyłka-z-adres-wiersz3 Dodatkowe informacje o adresie magazynu Nie Tekst alfanumeryczny, maksymalnie 60 znaków (pole opcjonalne) Opcjonalnie
wysyłka-z-adres-miasto Miasto podane w adresie magazynu, z którego jest wysyłana przesyłka Nie Tekst alfanumeryczny, maksymalnie 50 znaków (pole opcjonalne) Sumner Park
wysyłka-z-adres-powiat Powiat podany w adresie magazynu, z którego jest wysyłana przesyłka Nie Tekst alfanumeryczny, maksymalnie 50 znaków (pole opcjonalne) Opcjonalnie
wysyłka-z-adres-stan-lub-region Stan/prowincja podana w adresie magazynu, z którego jest wysyłana przesyłka Nie Tekst alfanumeryczny, maksymalnie 50 znaków (pole opcjonalne) FL
wysyłka-z-kodpocztowy Kod pocztowy magazynu, z którego towar został wysłany. Nie Tekst alfanumeryczny, maksymalnie 50 znaków (pole opcjonalne) 32091
wysyłka-z-kodkraju Kraj, z którego towar został wysłany. Nie Dwuliterowy kod kraju wg normy ISO 3166 US, GB
Uwaga: W przypadku wysyłki Premium dla większości zamówień jest wymagany prawidłowy identyfikator śledzenia przesyłki. Niespełnienie wymaganego wskaźnika śledzenia dla zamówień realizowanych jako wysyłki Premium może wpłynąć na Twoje uprawnienia do oferowania tej opcji dostawy.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates