Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wydaj wiele zwrotów naraz

Individual sellers: Ta funkcja jest dostępna tylko dla profesjonalnych sprzedawców. Dowiedz się więcej
Uwaga:

Sprzedawcy indywidualni: ta funkcja jest dostępna tylko dla sprzedawców profesjonalnych. Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dokonać pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy albo wprowadzić różne korekty w przypadku wielu zamówień naraz, użyj pliku z korektami. Na stronie Zarządzaj zamówieniami możesz z kolei dokonywać zwrotów pieniędzy za zamówienia pojedynczo. Dowiedz się więcej

Potwierdź wysyłkę zamówień przed dodaniem ich do pliku z korektami. Zwroty pieniędzy dokonane przed potwierdzeniem wysyłki będą oznaczone jako oczekujące do momentu potwierdzenia wysyłki. Dowiedz się więcej

Wykonaj poniższe czynności, aby przygotować i przesłać plik z korektami, a także sprawdzić stan przesyłania pliku oraz raport z przetwarzania zapasów.


 1. Pobierz szablon

  Pobierz szablon pliku z korektami. Wybierz folder docelowy na komputerze i kliknij Zapisz.

 2. Wprowadź informacje o zwrocie pieniędzy za zamówienia


  1. Otwórz zapisany na komputerze szablon Adjustments (Korekty).
  2. Zapoznaj się z arkuszami Instructions (Instrukcje) i Definitions (Definicje), a w szczególności z ważnymi uwagami i wymogami dotyczącymi formatowania. Zobacz także słownik korekt poniżej. Ten szablon zawiera makra sprawdzania poprawności, które mogą pomóc w poprawnym wypełnieniu szablonu. Makra sprawdzania poprawności można wyłączyć, ale zalecamy ich włączanie, dopóki nie dowiesz się, jak używać szablonu.
  3. Wprowadź informacje dotyczące każdego zamówienia, które będzie zwrotem.
   Uwaga:
   • Wszystkie pola w pliku korekt zamówienia są wymagane, oprócz pól związanych z promocją, jeśli nie oferujesz promocji. W takim przypadku, aby feed został pomyślnie przetworzony, usuń pola związane z promocją.
   • Myślniki w numerach zamówień (order-id) są wymagane – w przypadku ich braku feed nie zostanie prawidłowo przetworzony.

  Zalecenia dotyczące formatowania pliku programu Excel

  • Sformatuj kolumny liczbowe jako tekst, aby program Excel nie usuwał wiodących zer.
  • Sformatuj kolumny dat w taki sposób, aby zawierały daty w formacie rrrr-mm-dd.
  • Włącz zawijanie tekstu lub zmień szerokość komórek, aby wszystkie dane były widoczne.
 3. Zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik tekstowy


  1. Zapisz plik jako zwykły arkusz kalkulacyjny programu Excel (.xls lub .xlsx). Warto zastosować konwencję nazewnictwa plików, np. Nazwapliku_data. Przykładowo w tej konwencji plik zwrotu zamówienia przesłany 12 maja 2012 roku nazywałby się ZwrotZamówienia_12_05_2012.
  2. Jeśli w zapisanym pliku programu Excel karta BatchRefunds z Twoimi danymi nie wyświetla się, kliknij ją.
  3. W menu Plik (lub w menu dostępnym po naciśnięciu przycisku Office) kliknij Zapisz jako.
  4. Z listy rozwijanej Zapisz jako typ wybierz Tekst (rozdzielony tabulatorami) (*.txt). Przejdź na swoim komputerze do miejsca, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij Zapisz.
  5. Może wyświetlić się ostrzeżenie, że wybrany format pliku (rozdzielony tabulatorami) nie obsługuje skoroszytów zawierających kilka arkuszy. Kliknij Tak.
  6. Może wyświetlić się ostrzeżenie, że plik zawiera funkcje niezgodne z wybranym formatem pliku tekstowego (rozdzielonego tabulatorami). Kliknij Tak.

 4. Prześlij plik tekstowy
  1. Na koncie sprzedawcy na karcie Zamówienia kliknij kolejno Prześlij pliki związane z zamówieniem oraz link Korekty.
  2. W sekcji Prześlij plik z korektami kliknij Przeglądaj.
  3. Przejdź do miejsca, w którym udało Ci się zapisać plik tekstowy rozdzielony tabulatorami, i wybierz go.
  4. Kliknij Prześlij teraz.
 5. Sprawdź status przesyłania pliku na serwer i wykryj błędy
  1. Aby sprawdzić status przesyłania pliku na serwer, przejdź do sekcji Sprawdź status i historię pliku na stronie Korekty. Kliknij Odśwież, aby zobaczyć najnowszy status.

   Po przetworzeniu pliku w kolumnie Status/Wyniki pojawi się informacja „Status: Gotowe” wraz z liczbą ewentualnych błędów.

  2. W przypadku wystąpienia błędów kliknij Wyświetl raport z przetwarzania zapasów, aby wykryć i naprawić błędy w przesłanym pliku. Dowiedz się więcej

Można przesłać plik korekt, aby wydać pełne lub częściowe zwroty lub różne korekty dla wielu zamówień w tym samym czasie. Jeśli wolisz, możesz wystawiać zwroty pojedynczo w Zarządzaj zamówieniami. Dowiedz się więcej

Upewnij się, że potwierdziłeś(-aś) wysyłanie zamówień przed włączeniem ich do pliku korekt. Zwroty przesłane przed potwierdzeniem wysyłki pozostaną w stanie oczekującym do momentu potwierdzenia wysyłki. Dowiedz się więcej

Wykonaj poniższe kroki, aby przygotować i przesłać plik korekt, a także przejrzeć stan przesyłania oraz raport z przetwarzania.
 1. Pobierz szablon: Pobierz szablon korekt. Wybierz folder docelowy na swoim komputerze i kliknij przycisk Zapisz.
 2. Wprowadź informacje o zwrocie zamówienia:
  1. Otwórz szablon Korekty zapisany na swoim komputerze.
  2. Zapoznaj się z arkuszami instrukcji i definicji, w szczególności z ważnymi uwagami i wymaganiami dotyczącymi formatowania. Zobacz także słownik korekt poniżej. Ten szablon zawiera makra sprawdzania poprawności, które mogą pomóc w poprawnym wypełnieniu szablonu. Makra sprawdzania poprawności można wyłączyć, ale zalecamy ich włączanie, dopóki nie dowiesz się, jak używać szablonu.
  3. Wprowadź informacje dotyczące każdego zamówienia, które będzie zwrotem.
   Uwaga:
   • Wszystkie pola w pliku korekt zamówienia są wymagane, oprócz pól związanych z promocją, jeśli nie oferujesz promocji. W takim przypadku pola związane z promocją muszą zostać usunięte z pliku, aby został pomyślnie przetworzony.
   • Wymagane są myślniki w numerach porządkowych (identyfikator-zamówienia). Bez nich przetwarzanie nie przebiegnie pomyślnie.

  Propozycje formatowania programu Excel

  • Sformatuj kolumny liczbowe jako tekst, aby program Excel nie usuwał zer wiodących.
  • Sformatuj kolumny daty jako rrrr-mm-dd.
  • Zawijaj tekst lub zmień szerokość komórek, aby móc przeglądać swoje wszystkie dane.

 3. Zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik tekstowy
  1. Zapisz plik jako zwykły arkusz kalkulacyjny programu Excel (.xls lub .xlsx). Można użyć konwencjonalnego nazewnictwa, takiego jak NAZWApliku_data. Na przykład plik zwrotu zamówienia przesłany 12 maja 2012 roku będzie miał nazwę ZWROTzamówienia_12-05-2012.
  2. Jeśli w zapisanym pliku programu Excel zakładka Zwroty partii, zawierająca Twoje dane, nie jest wyświetlana, kliknij tę zakładkę.
  3. W menu Plik (lub w menu Przycisk Office) kliknij polecenie Zapisz jako.
  4. Z listy rozwijanej Zapisz jako wybierz opcję Tekst (rozdzielony tabulatorami) (*.txt). Przejdź do miejsca na swoim komputerze, w którym chcesz zapisać plik na komputerze i kliknij przycisk Zapisz.
  5. Może wyświetlić się ostrzeżenie, że wybrany format pliku (typ pliku rozdzielanego tabulatorami) nie obsługuje skoroszytów zawierających wiele arkuszy. Kliknij Tak.
  6. Może wyświetlić się ostrzeżenie, że plik zawiera funkcje niezgodne z wybranym formatem pliku tekstowego (rozdzielanego tabulatorami). Kliknij Tak.
 4. Prześlij plik tekstowy
  1. W łączu Zamówienia na koncie sprzedawcy wybierz pozycję Prześlij pliki powiązane z zamówieniami, a następnie kliknij łącze Korekty.
  2. W opcji Prześlij plik korekt, kliknij Przeglądaj.
  3. Przejdź do miejsca, w którym zapisano plik tekstowy rozdzielony tabulatorami, a następnie wybierz plik.
  4. Kliknij Prześlij teraz. Plik zostanie przesłany do serwisu Amazon.pl, a wiadomość potwierdza, że Twój plik został otrzymany.
 5. Przejrzyj stan przesyłania i sprawdź błędy
  1. Sprawdź opcję Przejrzyj stan i historię pliku na stronie korekt, aby zobaczyć swój stan przesyłania. Kliknij przycisk Odśwież, aby zobaczyć najnowszy stan. Po przetworzeniu pliku „Status: Gotowe” pojawia się w kolumnie Status/Wyniki wraz z liczbą błędów, jeśli występują.
  2. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, kliknij przycisk Wyświetl raport z przetwarzania, aby sprawdzić i poprawić błędy w przesłanym pliku. Dowiedz się więcej

Słowniczek korekt

Nazwa pola Definicja Akceptowane wartości Przykład
order-id Niepowtarzalny numer zamówienia na Amazon.co.uk. Podajemy go w Raporcie o zamówieniach. Tekst alfanumeryczny w formacie 3-7-7 o długości 19 znaków. Uwaga: Wartość order-id musi zawierać łączniki. 058-3563777-5518068
order-item-id Niepowtarzalny numer identyfikacyjny produktu w zamówieniu na Amazon.co.uk. Podajemy go w Raporcie o zamówieniach. Tekst alfanumeryczny o długości 14 znaków. 0583563777345
adjustment-reason-code Przyczyna korekty lub zwrotu pieniędzy. Wybierz jedną z następujących opcji: NoInventory, CustomerReturn, GeneralAdjustment, CouldNotShip, DifferentItem CustomerReturn
korekta-ceny-produktu Kwota, która ma zostać zwrócona kupującemu. Jeśli korekta jest na poziomie produktu (dotyczy numeru order-item-id dla Amazon.co.uk), kwoty są podane nie jako ceny jednostkowe, ale jako wartości zagregowane uzależnione od ilości produktów. Kwoty są zapisane ze znakiem: dodatnie są zwracane kupującemu, a ujemne – pobierane od kupującego (np. opłaty za uzupełnienie zapasów). Suma kwot korekt musi być równa zeru i nie może przekraczać kwoty uznania z Raportu o zamówieniach. Liczba składająca się z maksymalnie 20 cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego oraz 2 cyfr (wymóg) po prawej stronie przecinka dziesiętnego. Nie używaj przecinków.

1322.49

23.52

-42.00

shipping-price-adj Kwota, która ma zostać zwrócona kupującemu za wysyłkę produktu. Jeśli korekta jest na poziomie produktu (dotyczy numeru order-item-id dla Amazon.co.uk), kwoty są podane nie jako ceny jednostkowe, ale jako wartości zagregowane uzależnione od ilości produktów. Kwoty są zapisane ze znakiem: dodatnie są zwracane kupującemu, a ujemne – pobierane od kupującego. Suma kwot korekt musi być równa zeru i nie może przekraczać kwoty uznania z Raportu o zamówieniach. Liczba składająca się z maksymalnie 20 cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego oraz 2 cyfr (wymóg) po prawej stronie przecinka dziesiętnego. Nie używaj przecinków.

1322.49

23.52

-42.00

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates