Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie przesyłek za pomocą procesu Wyślij do Amazon

Wyślij do Amazon to uproszczony proces tworzenia przesyłek, za pomocą którego możesz uzupełnić zapasy FBA, wykonując mniej czynności.

Proces Wyślij do Amazon pozwala tworzyć nadające się do wielokrotnego wykorzystania szablony opakowań, zawierające informacje o zawartości, masie i wymiarach opakowania oraz szczegóły dotyczące przygotowania i etykietowania opakowań z jednostkami o tym samym SKU. Zapisując te dane w szablonie, zaoszczędzisz czas, ponieważ nie będzie trzeba wprowadzać ich ponownie dla każdej przesyłki. Dodatkowe informacje o zawartości opakowania nie są wymagane, ponieważ wszystkie niezbędne dane znajdują się już w szablonie.

Rozpoczęcie korzystania z procesu Wyślij do Amazon

Aby zacząć korzystać z procesu, przejdź do strony Przesyłki oczekujące w kolejce. Następnie kliknij Wyślij do Amazon, aby wyświetlić listę produktów FBA, i utwórz szablony opakowań.

Szablony opakowań umożliwiają zapisanie informacji dotyczących pakowania, przygotowania i etykietowania Twoich produktów. Szablonów możesz użyć ponownie przy każdym uzupełnianiu zapasów.

Proces tworzenia szablonu opakowania przebiega następująco:

 1. Na liście dostępnych produktów FBA kliknij Utwórz nowy szablon opakowania dla wybranego SKU.
 2. W szablonie podaj następujące informacje:
  • Nazwa szablonu: nadaj nazwę szablonowi, aby móc go odróżnić od innych, które utworzysz dla tego samego SKU.
  • Liczba jednostek na opakowanie: podaj liczbę jednostek nadających się do sprzedaży w każdym opakowaniu wysyłkowym.
  • Wymiary opakowania: podaj zewnętrzne wymiary opakowania wysyłkowego.
  • Masa opakowania: podaj masę całkowitą pełnego opakowania wysyłkowego z materiałem zabezpieczającym.
  • Kategoria przygotowania: wymagania dotyczące pakowania i przygotowania danego produktu.
  • Kto przygotowuje jednostki (jeśli jest to wymagane): wybierz Sprzedawca, jeśli Twoje jednostki zostaną przygotowane przed dotarciem do centrum logistycznego. Natomiast aby zamówić usługę przygotowania w ramach FBA , wybierz Amazon.
  • Kto etykietuje jednostki (jeśli jest to wymagane): jeżeli Twoje jednostki zostaną opatrzone etykietą przed dotarciem do centrum logistycznego, wybierz Sprzedawca. Natomiast aby zamówić usługę etykietowania w ramach FBA, wybierz Amazon. Etykietowanie przy użyciu kodu kreskowego Amazon może nie być konieczne, jeśli śledzisz zapasy za pomocą kodu kreskowego producenta .
 3. Kliknij Zapisz.

Gdy utworzysz szablon opakowania dla SKU, pojawi się on obok danego produktu na etapie 1 procesu – Wybór zapasów do wysłania. Możesz tam wyświetlić i edytować szczegóły szablonu opakowania.

Ważne: Podanie nieprawidłowych informacji na temat zawartości opakowania może spowodować zablokowanie kolejnych przesyłek. W przypadku każdej przesyłki koniecznie podaj dokładną masę i wymiary opakowania. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wymagania dotyczące przesyłek i ich kierowania.

Następnie utwórz przesyłkę, wykonując czynności przewidziane w procesie.

Możesz również odwiedzić szkolenie z nawigacji po witrynie tutaj.

Aby dowiedzieć się, jak zmienić lub anulować przesyłkę, odwiedź stronę Wyślij do Amazon: zmiana lub anulowanie przesyłki.

Przełączanie między procesami

Można przełączać się między maksymalnie dziewięcioma aktywnymi procesami. Gdy wszystkie wysyłki w ramach procesu zostaną oznaczone jako wysłane, proces zostanie uznany za zrealizowany i nie będzie już zaliczany do aktywnych.

Aby przełączyć się do kolejnego aktywnego procesu, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 1. Kliknij Aktywne procesy.
 2. Znajdź żądany proces, a następnie kliknij Przełącz na ten proces.
  Uwaga: Dostęp do szczegółów procesów można również uzyskać przez wcześniej utworzone przesyłki, klikając nazwę przesyłki w sekcji Przesyłki oczekujące w kolejce.

Często zadawane pytania

Kiedy warto wybrać Wyślij do Amazon, a nie inny proces tworzenia przesyłki?

Proces Wyślij do Amazon pozwala zaoszczędzić czas dzięki możliwości tworzenia nadających się do wielokrotnego wykorzystania szablonów opakowań dla zapasów w opakowaniach zawierających jednostki z jednym SKU. Możesz korzystać z procesu Wyślij do Amazon do tworzenia przesyłek zawierających jednostki z różnymi kodami SKU, ale w każdym z opakowań w przesyłce muszą znajdować się jednostki z jednym SKU.

Aby wysyłać zapasy w opakowaniach zawierających jednostki z różnymi kodami SKU lub wysyłać ładunki całopojazdowe, korzystając z usług przewoźnika partnerskiego Amazon, skorzystaj z alternatywnego procesu tworzenia przesyłki. Aby wysyłać zapasy w opakowaniach zawierających jednostki z różnymi kodami SKU, skorzystaj z alternatywnego procesu tworzenia przesyłki. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wysyłanie produktów do Amazon.

Czy w ramach procesu Wyślij do Amazon mogę zmienić status produktów na Realizacja przez Amazon (FBA)?

Nie. Na etapie 1 procesu tworzenia przesyłki (Wybór zapasów do wysłania) wyświetlane są zapasy, których status już zmieniono na Realizacja przez Amazon (FBA). Więcej informacji na temat zmiany statusu produktów na Realizacja przez Amazon (FBA) znajdziesz na stronie Realizacja przez Amazon (FBA).

Jak mogę wyświetlić proces Wyślij do Amazon?

Aby wyświetlić proces Wyślij do Amazon, kliknij nazwę przesyłki na stronie Przesyłki oczekujące w kolejce. Możesz dowiedzieć się więcej na temat przełączania się między aktywnymi procesami w sekcji Przełączanie się między procesami powyżej.

Czy mogę zmienić nazwę procesu Wyślij do Amazon?

Nie. W tej chwili nie możesz zmieniać nazw procesów Wyślij do Amazon.

Czy proces Wyślij do Amazon jest dostępny w usłudze Amazon Marketplace Web Service?

Nie. Obecnie wysyłki utworzone w Amazon Marketplace Web Service nie mogą być realizowanie za pośrednictwem procesu Wyślij do Amazon. Pracujemy nad dodaniem tej funkcji do Amazon Marketplace Web Service.

Czy mogę łączyć przesyłki?

Przesyłki utworzone za pośrednictwem procesu Wyślij do Amazon nie mogą być łączone z innymi przesyłkami.

Jak mam podać informacje o zawartości opakowania w procesie Wyślij do Amazon?

Informacje o zawartości opakowania są uzyskiwane podczas tworzenia szablonu opakowania. Jeśli informacje podane w szablonie pokrywają się z zawartością opakowania, nie są wymagane żadne dodatkowe informacje na ten temat.

Czy opłata za ręczne przetwarzanie przesyłek w centrach logistycznych Amazon dotyczy przesyłek w ramach procesu Wyślij do Amazon?

Nie. Na potrzeby tego procesu informacje o zawartości opakowania są uzyskiwane wcześniej, podczas tworzenia szablonu opakowania. Oznacza to, że informacje o zawartości poszczególnych opakowań wysyłanych przez Ciebie do centrum logistycznego są udostępniane automatycznie. Jeśli informacje te są prawidłowe, będziemy mogli odbierać zapasy w efektywny sposób i nie naliczymy opłaty za ręczne przetwarzanie przesyłki.

Jak mogę edytować szablon opakowania lub utworzyć nowy szablon dla danego SKU?

Na etapie 1 procesu kliknij Wyświetl/edytuj obok szablonu opakowania dla tego SKU. Aby edytować istniejący szablon, z menu rozwijanego Szablon opakowania wybierz nazwę szablonu, który chcesz edytować, i kliknij Edytuj szablon opakowania. Aby utworzyć nowy szablon dla tego SKU, kliknij menu rozwijane Szablon opakowania i wybierz Utwórz szablon opakowania.

Ile szablonów opakowań mogę utworzyć dla jednego SKU?

Dla jednego SKU możesz utworzyć maksymalnie trzy szablony opakowań. Jeśli chcesz mieć możliwość tworzenia większej liczby szablonów opakowania dla jednego SKU, podziel się swoją opinią, korzystając z niebieskiego przycisku u dołu strony Wyślij do Amazon.

Czym są wymiary i masa opakowań?

W szablonie opakowania pola zawierające wymiary i masę opakowania dotyczą opakowania, które przekażesz przewoźnikowi. Wymiary oznaczają wymiary zewnętrzne opakowania, a masa to masa całkowita pełnego opakowania wysyłkowego z materiałem zabezpieczającym.

Ważne: Zasady dotyczące masy i wymiarów opakowania są ściśle przestrzegane i egzekwowane. Wysyłanie do centrum logistycznego opakowań, których masa lub wymiary są większe niż podano, może skutkować zablokowaniem kolejnych przesyłek. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wymagania dotyczące przesyłek i ich kierowania.

Na czym polega przygotowanie i etykietowanie?

W przypadku każdego szablonu opakowania musimy wiedzieć, kto będzie przygotowywał i etykietował poszczególne jednostki – Ty czy Amazon. Jeśli instrukcje dotyczące przygotowania produktu oznaczonego danym SKU są znane, wyświetlą się one w szablonie opakowania. W przeciwnym razie wybierz je podczas tworzenia szablonu. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wymagania dotyczące pakowania.

Jeśli SKU kwalifikuje się do wysyłki z kodem kreskowym producenta, etykietowanie poszczególnych produktów może nie być konieczne. Dowiedz się więcej o używaniu kodu kreskowego producenta do śledzenia zapasów.

Jak drukować etykiety produktów?

Istnieją dwa sposoby drukowania etykiet produktów.

 • Na etapie 1 (Wybór zapasów do wysłania): na liście produktów znajdź ten, który etykietujesz. Kliknij Pobierz etykiety jednostkowe, ustaw Format wydruku etykiet jednostkowych, podaj liczbę etykiet do wydruku i kliknij Drukuj.
 • Na etapie 3 (Wydruk etykiet dla opakowań): wybierz Wyświetl zawartość i ustaw Format wydruku etykiet jednostkowych, a następnie znajdź kody SKU produktów, które etykietujesz, wprowadź liczbę etykiet do wydruku i kliknij Drukuj.

Udało mi się usunąć błąd z szablonu opakowania. Dlaczego nadal widzę komunikat o błędzie?

Jeśli w szablonie opakowania wyświetla się komunikat o błędzie, który został już usunięty, ponownie zapisz szablon opakowania. Spowoduje to odświeżenie wyników kontroli spełnienia warunków przez SKU. Jeśli błąd został usunięty, nie zobaczysz już komunikatu o nim.

Czy za pomocą procesu Wyślij do Amazon mogę wyznaczyć termin dostawy w centrach logistycznych?

Nie. Amazon nie zezwala na realizowanie dostaw przez dowolne osoby lub podmioty. Tylko zawodowi przewoźnicy mogą wyznaczać terminy dostawy w centrach logistycznych za pośrednictwem Carrier Central. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wymogi dla przewoźników dotyczące transportu drobnicowego (LTL) i całopojazdowego (FTL).

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates