Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Twórz przesyłki za pomocą usługi Wyślij do Amazon

Wyślij do Amazon to usprawniona procedura tworzenia przesyłki, która wymaga mniejszej liczby kroków w celu uzupełnienia zapasów w ramach usługi Realizacja przez Amazon (FBA).

Korzystając z usługi Wyślij do Amazon, możesz:

  • Tworzyć szablony opakowań wielokrotnego użytku z identycznymi produktami w celu podania informacji o zawartości, wadze i wymiarach opakowań oraz szczegółów przygotowania i etykietowania przesyłek opakowań z pojedynczymi jednostkami SKU. (szablony sprawdzają się doskonale, gdy używasz tej samej konfiguracji opakowania dla danego SKU, ponieważ nie musisz ponownie wprowadzać danych przy każdym uzupełnianiu zapasów);
  • Przygotowywać opakowania zawierające jedną lub więcej jednostek SKU przed utworzeniem przesyłek oraz aktualizować ilości podczas pakowania przed potwierdzeniem miejsc docelowych przesyłek.
  • Wybrać najlepszą opcję, aby wysłać swoje zapasy jako pojedyncze opakowania (dostawa małych paczek) lub palety (przesyłka mniejsza niż pojemność ciężarówki).

Rozpocznij korzystanie z usługi Wyślij do Amazon

Aby rozpocząć korzystanie z usprawnionej procedury, przejdź do Przesyłki oczekujące na wysłanie do Amazon i kliknij Wyślij do Amazon, aby wyświetlić listę kodów SKU FBA i tworzyć szablony opakowania.

Następnie postępuje zgodnie z instrukcjami procedury, aby utworzyć przesyłkę.

Informacje o tym, jak zmienić lub anulować wysyłkę, znajdziesz w artykule Wyślij do Amazon: Zmień lub anuluj przesyłkę.

Przełączanie między procesami

Można przełączać się między maksymalnie dziewięcioma aktywnymi procesami. Gdy wszystkie wysyłki w ramach procesu zostaną oznaczone jako wysłane, proces zostanie uznany za zrealizowany i nie będzie już zaliczany do aktywnych.

Aby przełączyć się do kolejnego aktywnego procesu, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

  1. Kliknij Aktywne procesy.
  2. Znajdź żądany proces, a następnie kliknij Przełącz na ten proces.
    Uwaga: Dostęp do szczegółów procesów można również uzyskać przez wcześniej utworzone przesyłki, klikając nazwę przesyłki w sekcji Przesyłki oczekujące w kolejce.

Często zadawane pytania

Kiedy warto korzystać z usługi Wyślij do Amazon zamiast innej procedury tworzenia przesyłki?

Usługa Wyślij do Amazon oszczędza czas, umożliwiając Ci tworzenie szablonów opakowań wielokrotnego użytku dla zapasów zapakowanych w opakowania zawierające jeden SKU. Możesz skorzystać z usługi Wyślij do Amazon, aby tworzyć przesyłki zawierające kilka SKU, ale każde opakowanie w przesyłce musi zawierać tylko jeden SKU.

Aby wysyłać zapasy w opakowaniach zawierających kilka SKU lub wysyłać przesyłki o wielkości równej pojemności ciężarówki za pośrednictwem przewoźnika partnerskiego Amazon, skorzystaj z alternatywnej procedury tworzenia przesyłki. Aby wysyłać zapasy w opakowaniach zawierających kilka SKU, skorzystaj z alternatywnej procedury tworzenia przesyłki. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wysyłka produktów do Amazon.

Czy mogę zmienić status SKU na FBA za pomocą usługi Wyślij do Amazon?

Nie. W kroku 1 procesu wysyłki Wybierz zapasy do wysłania są wyświetlane tylko te kody SKU, których status już zmieniono na FBA. Więcej informacji na temat zmiany statusu SKU na FBA znajdziesz tutaj: Realizacja przez Amazon.

Jak mogę wyświetlić swój plan wysyłki? Jak mogę wyświetlić swój proces Wyślij do Amazon?

Aby zobaczyć swój proces Wyślij do Amazon, kliknij nazwę przesyłki na stronie Przesyłki oczekujące w kolejce. Aby dowiedzieć się więcej na temat przełączania między aktywnymi procesami, zapoznaj się z sekcją „Przełączanie procesów” powyżej.

Czy mogę zmienić nazwę procesu Wyślij do Amazon?

Nie, w tej chwili nie możesz zmienić nazwy procesu Wyślij do Amazon.

Czy opcja Wyślij do Amazon jest dostępna w usłudze Amazon Marketplace Web Service?

Nie. Obecnie wysyłki utworzone w Amazon MWS nie mogą zostać zrealizowane w usłudze Wyślij do Amazon. Pracujemy nad dodaniem tej funkcji do Amazon MWS.

Czy mogę łączyć przesyłki?

Przesyłki utworzone za pośrednictwem usługi Wyślij do Amazon nie mogą być łączone z żadną inną przesyłką.

Jak w usłudze Wyślij do Amazon podać informacje o zawartości opakowania?

Informacje o zawartości opakowania są gromadzone podczas tworzenia szablonu opakowania. Dopóki informacje o szablonie są zgodne z zawartością opakowania, nie są wymagane żadne dodatkowe informacje o zawartości opakowania.

Czy opłata za ręczne przetwarzanie przesyłek w centrach logistycznych Amazon dotyczy przesyłek w ramach usługi Wyślij do Amazon?

Nie. Na potrzeby tego procesu informacje o zawartości opakowania są gromadzone w szablonie opakowania z wyprzedzeniem. Oznacza to, że informacje o zawartości każdego opakowania wysyłanego przez Ciebie do centrum logistycznego udostępnisz automatycznie. Jeśli te informacje będą dokładne, będziemy mogli efektywnie przyjmować zapasy i nie będzie naliczana opłata za ręczne przetwarzanie.

Jak edytować szablon opakowania lub utworzyć nowy dla SKU?

W kroku 1 procesu kliknij Wyświetl/edytuj dla szablonu opakowania SKU. Aby edytować istniejący szablon, z menu rozwijanego Szablon opakowania wybierz nazwę szablonu, który chcesz edytować, i kliknij Edytuj szablon opakowania. Aby utworzyć nowy szablon dla tego SKU, kliknij menu rozwijane Szablon opakowania i wybierz Utwórz szablon opakowania.

Ile szablonów opakowania mogę utworzyć dla jednego SKU?

Możesz utworzyć maksymalnie trzy szablony opakowania dla jednego SKU. Jeśli chcesz mieć możliwość tworzenia większej liczby szablonów opakowania dla jednego SKU, podziel się swoją opinią, korzystając z niebieskiego przycisku u dołu strony Wyślij do Amazon.

Czym są wymiary i wagi opakowań?

W szablonie opakowania pola zawierające wymiary i wagi opakowania odpowiadają opakowaniu, które przekażesz przewoźnikowi. Wymiary oznaczają wymiary zewnętrzne opakowania, a waga to masa całkowita pełnego opakowania wysyłkowego z materiałem zabezpieczającym.

Ważne: Zasady dotyczące wagi i wymiarów opakowań są ściśle egzekwowane. Wysyłanie do centrum logistycznego opakowań, których waga lub wymiary zostały przekroczone, może skutkować zablokowaniem przyszłych przesyłek. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wymagania dotyczące wysyłki i wyznaczania trasy.

Na czym polega przygotowanie i etykietowanie?

W przypadku każdego szablonu opakowania musimy wiedzieć, kto będzie przygotowywał i etykietował poszczególne jednostki – Ty czy Amazon. Jeśli instrukcje dotyczące przygotowania Twojego SKU są znane, zostaną one wyświetlone w szablonie opakowania. Jeśli nie są znane, wybierz je podczas tworzenia szablonu. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wymagania dotyczące opakowania.

Jeśli SKU kwalifikuje się do wysyłki z kodem kreskowym producenta, etykietowanie poszczególnych produktów może nie być konieczne. Dowiedz się więcej o używaniu kodu kreskowego producenta do śledzenia zapasów.

Jak drukować etykiety produktów?

Istnieją dwa sposoby drukowania etykiet produktów.

  • W kroku 1 Wybieranie zapasów do wysłania: Na liście kodów SKU znajdź ten, który etykietujesz. Kliknij Pobierz etykiety jednostek, ustaw Format drukowania etykiet jednostkowych, wprowadź liczbę etykiet do wydrukowania i kliknij Drukuj.
  • W kroku 3 Drukowanie etykiet opakowań: W widoku Wyświetlanie zawartości ustaw Format drukowania etykiet jednostkowych, znajdź kod lub kody SKU, które etykietujesz, wprowadź liczbę etykiet do wydrukowania i kliknij Drukuj.

Udało mi się usunąć błąd z szablonu opakowania. Dlaczego nadal widzę komunikat o błędzie?

Jeśli szablon opakowania wyświetla komunikat o błędzie, który został usunięty, ponownie zapisz szablon opakowania. Spowoduje to odświeżenie kontroli kwalifikacji SKU. Jeśli błąd został usunięty, nie zobaczysz już komunikatu o błędzie.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates