Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Szybkowary

Ważne: Jeśli dostarczasz produkty na sprzedaż na Amazon, przestrzegaj wszystkich stosownych unijnych i lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, a także zasad Amazon mających zastosowanie do tych produktów i ofert produktów.
Sprzedaż wszystkich szybkowarów na stronie internetowej Amazon musi spełniać określone standardy dotyczące certyfikacji. Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży z powodu niespełnienia tych norm. Aby sprzedawać te produkty na Amazon, prześlij wniosek wraz z poniższymi informacjami na adres eu-household-safety@amazon.co.uk:

 • nazwa firmy
 • identyfikator sprzedawcy lub kod dostawcy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • Rynki UE, na których oferujesz kody ASIN
 • lista kodów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz

  Aby przyspieszyć proces, prześlij jeden wniosek na rodzinę kodów ASIN lub wariant lub numer modelu. Dla każdego ASIN lub modelu, który chcesz wystawiać, należy dostarczyć oryginalne zdjęcia produktu lub jego opakowania, na których widoczne są następujące elementy:

  1. Oznakowanie CE
  2. Nazwa i adres producenta z siedzibą w UE lub zarejestrowany znak towarowy.

 • Deklaracja zgodności WE – dokument ten można uzyskać od właściciela marki lub oficjalnego importera produktu w UE
 • Certyfikat typu WE wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający zgodność z wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/UE.

Do każdego ASIN należy dostarczyć dokumenty wydane przez jednostkę notyfikowaną lub uznane laboratorium badawcze potwierdzające zgodność z normą lub dyrektywą wymienioną w tabeli:

Produkt Wymagania dotyczące badania
Szybkowary

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/UE

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, potwierdzasz, że wszystkie przesłane informacje są prawdziwe. Wszyscy sprzedawcy na Amazon odpowiadają za dopilnowanie, aby ich produkty i oferty były zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wymagania firmy Amazon dotyczące wystawiania ofert mogą nie odzwierciedlać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, dlatego zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami nie zwalnia Cię z konieczności sprawdzenia obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Szybkowar:

Urządzenie kuchenne, które wytwarza parę pod ciśnieniem wykorzystywaną do gotowania potraw. Szybkowary są przeznaczone do użycia na palniku lub mają własne zasilanie elektryczne. Tradycyjny szybkowar składa się ze stalowego garnka z aluminiową podstawą i zamykanej pokrywki z hermetycznym uszczelnieniem.Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates