Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Edytowanie treści A+

Możesz przeglądać i edytować przesłane do nas treści A+, które chcesz umieścić na stronie produktu. Wyszukaj numer ASIN w polu wyszukiwania i na stronie produktu dla numeru ASIN kliknij aktywne Treści A+. Możesz edytować treści i przesłać je ponownie do zatwierdzenia. Zgłoszenie ponownie przejdzie proces moderacji, ale istniejące treści pozostaną na stronie produktu wszystkich numerów ASIN, do których je zastosowano, do momentu zatwierdzenia nowego zgłoszenia.

Aby wykonać wszystkie poniższe działania, wybierz Reklama > Menedżer treści A+ i znajdź projekt pod tabelą treści albo wyszukaj według numeru ASIN lub nazwy produktu.

Zmiana nazwy istniejącego projektu


 1. Zaznacz projekt i wybierz opcję Duplikuj z menu rozwijanego. Spowoduje to utworzenie nowej wersji treści pod nową nazwą.
 2. Zastosuj numery ASIN do nowego duplikatu projektu, a następnie sprawdź poprawność i prześlij. Nie można edytować nazwy treści A+, które zostały przesłane do oceny.

Zmiana istniejącego tekstu lub obrazów


 1. Zaznacz projekt i wybierz opcję Edytuj z menu rozwijanego.
 2. Edytuj tekst w polach tekstowych modułu.
 3. Znajdź obraz, który chcesz edytować, i kliknij X. Następnie wybierz opcję przesłania nowego obrazu i dodaj tekst alternatywny. Na etapie dodawania obrazu do treści możesz wybrać obraz z Biblioteki multimediów albo przesłać nowy obraz. Biblioteka multimediów zawiera obrazy uprzednio przesłane do treści A+ lub innych programów, takich jak Sponsored Brands, i umożliwia klasyfikowanie obrazów za pomocą znaczników oraz wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie obrazów na podstawie rozmiaru, daty ostatniej modyfikacji i innych kryteriów.
 4. Przejrzyj numery ASIN i prześlij zmiany do zatwierdzenia.

Dodawanie produktów do istniejącego projektu


 1. Zaznacz projekt i wybierz opcję Edytuj z menu rozwijanego.
 2. Dodaj numery ASIN za pomocą paska wyszukiwania i wybierz produkty, które chcesz zastosować do projektu. Możesz również użyć naszej funkcji masowego przesyłania danych (do 500 000 numerów ASIN), aby przesłać arkusz kalkulacyjny z numerami ASIN, które chcesz zastosować. Jeśli chcesz dodać więcej niż 1000 numerów ASIN do treści, musisz użyć funkcji masowego przesyłania danych.
 3. Przejrzyj numery ASIN i prześlij zmiany do zatwierdzenia.

Kopiowanie treści A+ z jednego numeru ASIN do drugiego


 1. Zaznacz projekt A+, który chcesz skopiować, i wybierz opcję Duplikuj z menu rozwijanego. Spowoduje to utworzenie nowej wersji treści.
 2. Wprowadź niezbędne zmiany i zastosuj nowe numery ASIN do nowego duplikatu projektu, a następnie sprawdź poprawność i prześlij.
Uwaga: Obecnie nie można kopiować treści z jednego kraju do drugiego. Trzeba ponownie utworzyć stronę A+ z odpowiedniego konta.

Ocena przesłanych treści może potrwać do siedmiu dni roboczych, a nawet dłużej w przypadku większej liczby zgłoszeń. Zanim zatwierdzone treści zostaną opublikowane na stronie produktu numerów ASIN, do których je zastosowano, mogą upłynąć nawet 24 godziny. Podczas oceny istniejące treści pozostaną na stronie produktu wszystkich numerów ASIN, do których je zastosowano, do momentu zatwierdzenia nowego zgłoszenia.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates