Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zobowiązania podatkowe w Niemczech

Od 1 lipca 2021 r. każdy sprzedawca zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT w Niemczech ma obowiązek załączyć w Seller Central niemiecki numer VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) lub numer VAT UE wraz z potwierdzeniem wyboru procedury unijnej (OSS).

Niemiecka ustawa zmieniająca przepisy podatkowe została uchwalona 28 grudnia 2020 r. Zmienia ona dotychczasowe niemieckie przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności solidarnej z mocą od 1 lipca 2021 r. W związku z powyższym obowiązek przedłożenia zaświadczenia podatkowego zgodnego z § 22 f niemieckiej Ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz, UStG) zostanie zastąpiony obowiązkiem przedłożenia niemieckiego numeru VAT w przypadku magazynowania zapasów w Niemczech lub sprzedaży B2C na odległość na rzecz niemieckich klientów z zapasów magazynowanych w innym kraju UE oraz łącznej wartości sprzedaży na odległość na terenie UE przekraczającej 10 000 EUR rocznie.

Sprzedawcy, którzy nie magazynują zapasów w Niemczech, a prowadzą jedynie sprzedaż B2C na odległość na rzecz niemieckich klientów z zapasów magazynowanych w innym kraju UE, mogą ewentualnie wywiązać się ze swoich zobowiązań podatkowych w Niemczech, decydując się na procedurę OSS. Procedura OSS wymaga od sprzedawcy rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi w kraju jego siedziby jako przedsiębiorcy oraz zgłaszania w ramach OSS każdej transgranicznej transakcji sprzedaży B2C w UE.

Do 1 lipca 2021 r. sprzedawcy mają obowiązek przedłożyć niemiecki numer VAT lub dokument potwierdzający, że zgłaszają oni każdą transgraniczną transakcję sprzedaży B2C w UE na rzecz klientów w Niemczech poprzez OSS, a także wskazać w Seller Central numer VAT używany na potrzeby OSS.

Nazwa i adres przedsiębiorcy podane w Seller Central muszą pokrywać się danymi na załączonym dokumencie potwierdzającym niemiecki numer VAT lub numer VAT EU używany na potrzeby OSS. Ponadto niemiecki numer VAT przedłożony przez sprzedawcę powinien być powiązany z nazwą i adresem w dokumentacji niemieckiego Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt).

Kliknij tutaj, aby załączyć swój niemiecki numer VAT lub dokument potwierdzający wybór procedury OSS.

Portale OSS wszystkich państw członkowskich UE, instrukcje rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi oraz dane kontaktowe dla każdego państwa członkowskiego znajdziesz tutaj.

Jeśli nie dostarczysz dowodu rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi ani nie załączysz w Seller Central ważnego niemieckiego numeru VAT przed 1 lipca 2021 r., utracisz możliwość sprzedaży w serwisie Amazon.de lub na rzecz klientów w Niemczech.

Uwaga: W przypadku sprzedawców posiadających zaświadczenie podatkowe zgodne z § 22 f UStG termin na przesłanie ważnego niemieckiego numeru VAT lub dokumentu potwierdzającego wybór procedury OSS zostanie przedłużony do 15 sierpnia 2021 r.

Nie usuwaj po 1 lipca 2021 r. załączonego wcześniej w Seller Central zaświadczenia podatkowego zgodnego z § 22 f UStG. Jednak pamiętaj, że po 1 lipca 2021 r. będziemy akceptować wyłącznie ważny niemiecki numer VAT lub dokument potwierdzający wybór procedury OSS w kontekście spełnienia zobowiązań podatkowych w Niemczech.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Zobowiązania podatkowe w Niemczech.

Jakie usługi świadczy Amazon w zakresie rejestracji jako podatnik VAT?

Usługi VAT na Amazon – uproszczenie zgodności z przepisami: Usługi VAT na Amazon to rozwiązanie umożliwiające zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i ułatwiające spełnianie wymogów w zakresie podatku VAT w Europie i Zjednoczonym Królestwie.

Wypełnianie zobowiązań podatkowych, takich jak rejestracja jako podatnik VAT czy składanie deklaracji VAT za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi podatkowe, jest możliwe w Seller Central w siedmiu krajach (Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Czechach).

Dzięki usługom VAT na Amazon możesz poświęcić mniej czasu na zajmowanie się podatkiem VAT, a więcej na rozwój swojego biznesu w Europie.

Zarejestruj się w usługach VAT na Amazon, a Amazon pokryje koszty pierwszych sześciu miesięcy składania deklaracji VAT i przedstawicielstwa podatkowego we wszystkich nowych krajach, w których posiadasz konto sprzedawcy.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates