Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Artykuły niebezpieczne

Ważne: Dostarczając produkty na sprzedaż na stronie Amazon, musisz przestrzegać wszystkich przepisów, regulacji i zasad Amazon mających zastosowanie do tych produktów i ofert.

Ponieważ Amazon chce mieć pewność, że produkty oferowane za pośrednictwem Amazon są bezpieczne (to znaczy, że nie istnieje ryzyko, że spowodują śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia), zabrania się oferowania jakichkolwiek produktów wycofanych z rynku przez producenta lub agencję rządową. Amazon zastrzega sobie również prawo do uwzględnienia wycofania produktu z rynku przez agencje rządowe innych krajów.

Produkty, które nie są bezpieczne, są zabronione. Wszystkie nowe zabawki i urządzenia elektryczne muszą mieć oznakowanie CE. Wszystkie zabawki i urządzenia elektryczne, zarówno nowe, jak i używane, muszą być bezpieczne. Aby sprawdzić, czy używany i naprawiony sprzęt elektryczny jest bezpieczny, przed opublikowaniem oferty musisz go przekazać ekspertowi w celu przetestowania.

W przypadku sprzedaży dozwolonych artykułów niebezpiecznych, jesteś odpowiedzialny za ich prawidłowe przechowywanie i transport z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, jakie mogą być wymagane.

Przykłady dozwolonych ofert

W przypadku oferowania dozwolonego, ale niebezpiecznego artykułu, sprzedawcy muszą zapewnić jego wysyłkę zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i zasadami Amazon.

 • Materiał namagnesowany
 • Baterie akumulatorowe

Przykłady zabronionych ofert

 • Produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością (w tym produkty mające kontakt z ustami niemowląt i małych dzieci) zawierające bisfenol A (BPA)
 • Każda substancja chemiczna lub związek chemiczny, który jest przeznaczony wyłącznie do użytku handlowego, przemysłowego lub profesjonalnego i nie jest dostępny w ogólnej sprzedaży.
 • Artykuły zawierające substancje chemiczne, które stwarzają zagrożenie dla warstwy ozonowej, takie jak czterochlorek węgla.
 • Zakazane produkty i urządzenia wymienione w załączniku III do rozporządzenia unijnego 517/2014 (rozporządzenie w sprawie f-gazów), w tym:
  • Ruchome urządzenia do klimatyzacji pomieszczeń, które zawierają wodorofluorowęglowodory - HFC (lub ich mieszanki) o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) równym 150 lub wyższym;
  • Zbiorniki, zarówno nadające się i nienadające się do ponownego napełnienia, do gazów fluorowanych (f-gazów) używanych do obsługi, konserwacji lub napełniania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej lub rozdzielnic, lub do stosowania jako rozpuszczalniki;
  • Domowe lodówki i zamrażarki, które zawierają HFC o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) 150 lub wyższym;
  • Sprzęt przeciwpożarowy, który zawiera perfluorowęglowodory PFC lub HFC-23;
  • Aerozole techniczne, które zawierają HFC o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) równym 150 lub wyższym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane w celu zachowania zgodności z krajowymi normami bezpieczeństwa lub w przypadku zastosowań medycznych;
  • Generatory aerozoli wprowadzane do obrotu i przeznaczone do ogólnej sprzedaży w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, wymienione w pkt 40 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, takie jak brokat metaliczny przeznaczony głównie do dekoracji lub sztuczny śnieg i „mróz”;
  • Klaksony sygnałowe, które zawierają HFC o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) 150 lub wyższym.
 • Każda substancja chemiczna lub związek chemiczny, które są przeznaczone wyłącznie do użytku handlowego, przemysłowego lub profesjonalnego i nie są dostępne w ogólnej sprzedaży.
 • Produkty wycofane z rynku przez producentów
 • Produkty wycofane z rynku przez agencje rządowe, krajowe lub międzynarodowe, takie jak CPSC, NHTSA, FDA, USDA-FSIS, EPA
 • Produkty wymienione w raporcie RAPEX jako stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów
 • Produkty wytwarzane z substancji chemicznych bez konieczności rejestracji na liście REACH
 • Substancje i mieszaniny sklasyfikowane w klasie 1 zgodnie z ADR-S lub w klasie zagrożenia „substancje, mieszaniny i przedmioty wybuchowe” zgodnie z rozporządzeniem CLP
 • Niektóre niebezpieczne przedmioty, takie jak:
  • Baterie lub akumulatory, w tym ogniwa guzikowe, które zawierają więcej niż 0,0005 % wagowo rtęci lub więcej niż 0,002 % wagowo kadmu, z wyjątkiem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w: systemach alarmowych i awaryjnych; sprzęcie medycznym (z wyjątkiem ogniw guzikowych w aparatach słuchowych, które są zabronione); elektronarzędziach bezprzewodowych
  • Zabawkowe łuki, które mają funkcję strzelania małymi, ostrymi pociskami (np. wykałaczkami, szpilkami)
  • Materiały wybuchowe, takie jak proch strzelniczy
 • Substancje wybuchowe zakazane na mocy przepisów lokalnych i prawodawstwa Unii Europejskiej, w tym prekursory materiałów wybuchowych wymienione w rozporządzeniu (UE) nr 98/2013, jak określono poniżej, a także inne prekursory materiałów wybuchowych, takie jak nadmanganian potasu:
  • Aceton w stężeniu > 35%, z wyjątkiem zmywaczy do paznokci
  • Pył aluminiowy w ilości ≥ 100g
  • Azotan amonu w dowolnym stężeniu/ilości, z wyjątkiem okładów chłodzących zawierających tę substancję w stężeniu < 16%.
  • Azotan amonowo-wapniowy w dowolnym stężeniu/ilości, z wyjątkiem okładów chłodzących zawierających tę substancję w stężeniu < 16%.
  • Azotan wapnia w stężeniach > 35% i w ilościach ≥ 5 litrów/5 kg
  • Heksamina w jakimkolwiek stężeniu/ilości, z wyjątkiem stosowania jako składnik żywności lub w tabletkach lub kostkach pełniących funkcję paliwa lub podpałki
  • Nadtlenek wodoru w stężeniu > 12%.
  • Heksahydrat azotanu magnezu w dowolnym stężeniu/ilości
  • Proszek magnezowy w ilości ≥ 100g
  • Kwas azotowy w stężeniu > 3%
  • Nitrometan w dowolnym stężeniu/ilości, z wyjątkiem paliwa nitro zawierającego tę substancję w stężeniu < 30%.
  • Chloran potasu w stężeniu > 40%
  • Nadchloran potasu w stężeniu > 40%
  • Nadmanganian potasu w ilości ≥ 1 kg
  • Chloran sodu w dowolnym stężeniu/ilości
  • Azotan sodu w stężeniach > 5% i w ilościach ≥ 5 litrów/5 kg
  • Nadchloran sodu w dowolnym stężeniu/ilości
  • Kwas siarkowy w stężeniu > 15%.
 • Fajerwerki (w tym fajerwerki kategorii 1), takie jak:
  • „Bomby” lub „pociski”
  • Sztuczne ognie typu „Bengal sticks”
  • Zapałki z efektem zimnych ogni (ang. Bengal matches)
  • Petardy typu „crackers
  • Zimne ognie
  • Petardy typu „banger” lub „firecraker
  • „Fontanny”
  • Petardy żabki
  • Świece rzymskie
  • Fajerwerki „rakiety”
 • Sznurki do latawców, które są przeznaczone do walki latawców
 • Poduszki powietrzne do pojazdów i ich osłony
 • Produkty zawierające termit
 • Produkty skażone promieniowaniem
 • Płynna rtęć i produkty zawierające rtęć, takie jak:
  • Manometry, sfigmomanometry i inne wyroby medyczne zawierające rtęć
  • Termometry
 • Produkty, które zawierają duże ilości magnetycznych kulek lub kostek, np.:
  • Buckyballs
  • Buckycubes
  • Dynocube
  • Magnet Balls
  • Magnicube
  • Neocube
  • Neocubix
  • Nanodots
 • Autentyczne lub używane, antyczne lub zabytkowe, wojskowe lub z czasów I wojny światowej, II wojny światowej lub zimnej wojny maski przeciwgazowe, filtry i puszki do nich

Powiązane Strony Pomocy Amazon

Dalsze przydatne informacje

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates