Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Często zadawane pytania dotyczące wniosków o zgodę na sprzedaż

Dlaczego niektóre produkty wymagają zgody na sprzedaż?

Aby chronić klientów i dbać o ich zaufanie, nakładamy na niektóre produkty ograniczenia w zakresie sprzedaży. Możemy wprowadzać ograniczenia w celu zapewniania, że produkty sprzedawane w naszym sklepie są bezpieczne, oryginalne lub zgodne z lokalnymi i regionalnymi przepisami prawa.

W przypadku niektórych ograniczeń Amazon wymaga od sprzedawców złożenia przez Seller Central wniosku do rozpatrzenia. Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, możesz wystawiać dany produkt. Możemy jednak odmówić przyjmowania wniosków dotyczących każdego produktu objętego ograniczeniami w zakresie sprzedaży.

Jak mogę sprawdzić, czy produkt wymaga zgody na sprzedaż?

Aby sprawdzić, czy zgoda na sprzedaż jest wymagana w przypadku produktów obecnych już w naszym sklepie, wyszukaj produkt, który chcesz wystawić, na stronie Dodaj produkty. Kliknij Pokaż ograniczenia, aby wyświetlić wymagane zgody.

W przypadku nowych produktów, niedostępnych w naszym sklepie, zalecamy wyszukiwanie podobnych produktów na stronie Dodaj produkty. Ograniczenia w zakresie sprzedaży, którymi objęte są istniejące produkty podobne do Twoich produktów, prawdopodobnie będą obowiązywać, gdy będziesz tworzyć ofertę swojego produktu.

Zapoznaj się również ze stroną Kategorie i produkty wymagające zgody na sprzedaż, aby sprawdzić, czy ograniczenia w zakresie sprzedaży obejmują rodzaj produktu lub kategorię produktu, który chcesz wystawić.

Jeśli podczas próby dodania produktu za pomocą feedu wyświetli się błąd oferty, użyj narzędzia Dodaj produkty, aby wyświetlić wymogi, które należy spełnić, aby móc sprzedawać ASIN, którego dotyczy błąd.

Jakie ograniczenia w zakresie sprzedaży są zwykle nakładane na produkty?

Ograniczenia w zakresie sprzedaży są nakładane na pojedyncze produkty lub grupy podobnych produktów (na przykład na produkty należące do tej samej marki). Ograniczenia w zakresie sprzedaży mogą dotyczyć:

  • pojedynczych kodów ASIN
  • marek
  • marek w obrębie konkretnej kategorii produktów
  • kategorii produktów
  • podkategorii produktów.

Niektóre produkty mogą być objęte jednocześnie kilkoma ograniczeniami w zakresie sprzedaży, które będą wymagały złożenia osobnych wniosków o zgodę na sprzedaż w celu rozpoczęcia sprzedaży. Może się na przykład okazać, że oprócz wniosku dla podkategorii, w której wystawiana jest dana marka, konieczne będzie złożenie wniosku dotyczącego samej marki.

Jak złożyć wniosek o zgodę na sprzedaż produktu?

Na stronie głównej Seller Central kliknij menu Katalog i wybierz Dodaj produkty.

  • 1. Wyszukaj produkt, który chcesz sprzedawać.
  • 2. W wynikach wyszukiwania kliknij link Pokaż ograniczenia obok produktu.
  • 3. Aby rozpocząć proces składania wniosku, kliknij Złóż wniosek o zgodę na sprzedaż.

Co mam zrobić, jeśli nie będzie przycisku „Złóż wniosek o zgodę na sprzedaż” dla mojego produktu?

Aktualnie nie przyjmujemy wniosków o zgodę na sprzedaż tego produktu. Sprawdzaj regularnie tę informację, ponieważ ograniczenia w zakresie sprzedaży mogą się zmieniać z upływem czasu. Dział Obsługi Partnerów Sprzedaży nie może przekazać żadnych dodatkowych informacji na temat decyzji w tej sprawie.

Jak zarządzać wnioskami o zgodę na sprzedaż?

Gdy otworzysz wniosek, klikając „Złóż wniosek o zgodę na sprzedaż” na stronie Dodaj produkty, zostanie utworzona automatyczne jego wersja robocza w panelu Wnioski o zgodę na sprzedaż. Możesz otworzyć wersję roboczą w tym panelu, aby zapoznać się z obowiązującymi wymogami i przesłać wniosek, sprawdzić status przesłanych wniosków lub złożyć wniosek ponownie. Możesz też wyszukiwać wnioski według rodzaju (na przykład dotyczące konkretnych kodów ASIN, konkretnej marki czy kategorii produktów).

Jakie dokumenty muszę przesłać, aby mój wniosek został zatwierdzony?

Wymagania różnią się w zależności od produktu. Aby sprawdzić wymagania w zakresie zgody na sprzedaż Twojego produktu, kliknij Złóż wniosek o zgodę na sprzedaż na stronie Dodaj produkty, a następnie kliknij Złóż wniosek o zatwierdzenie na następnej stronie.

Gdy pojawi się prośba o przesłanie dokumentów, takich jak faktury zakupu, zdjęcia faktycznego produktu lub dokumenty dotyczące zgodności produktu z wymogami, upewnij się, że dostarczany dokument spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione na stronie Wnioski o zgodę na sprzedaż. Jeśli brakuje jakichkolwiek informacji lub wymóg nie został spełniony, Twój wniosek zostanie odrzucony.

Właściwy dokument został przeze mnie dostarczony, ale mój wniosek został odrzucony. Co mam zrobić?

Przejrzyj naszą korespondencję na stronie Sprawy i wnioski lub w swoim kliencie poczty elektronicznej i ponownie zapoznaj się z wymaganiami w zakresie zgody na sprzedaż. Twoje dokumenty mogły zostać odrzucone na etapie weryfikacji. Możesz przesłać nowy wniosek pod warunkiem, że prześlesz nowe dokumenty do weryfikacji.

Przy próbie złożenia wniosku wyświetlił się komunikat „Twoje konto nie kwalifikuje się”. Co to znaczy?

Z naszych ustaleń wynika, że aktualnie nie kwalifikujesz się do prowadzenia sprzedaży danego produktu. Dział Obsługi Partnerów Sprzedaży nie może przekazać żadnych dodatkowych informacji na temat decyzji w tej sprawie.

Produkt był przeze mnie sprzedawany w przeszłości, ale teraz nie mogę go sprzedawać.

Nasz katalog stale się rozwija i nieustannie dokonujemy nowych ustaleń w zakresie ograniczeń sprzedaży produktów na podstawie wielu czynników. Mimo że produkt był przez Ciebie wcześniej sprzedawany, może on podlegać nowym ograniczeniom z następujących powodów:

  • Nałożyliśmy nowe ograniczenia na istniejące produkty, dlatego musisz spełnić obowiązujące wymogi lub aktualnie nie przyjmujemy wniosków.
  • Wysłaliśmy Ci powiadomienie dotyczące konta związane z Twoim produktem. Wymagamy podania dodatkowych informacji zanim wyrazimy zgodę na ponowną sprzedaż tego produktu. Możesz sprawdzać powiadomienia na stronie Powiadomienia dotyczące konta lub Kondycja konta.

Moim zdaniem ASIN, w przypadku którego muszę spełnić obowiązujące wymogi, jest oznaczony niewłaściwą marką. Co mam zrobić?

Zapoznaj się z informacjami na stronie Zasady Amazon dotyczące nazwy marki.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates