Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Warianty zdjęć

Zdjęcia wyświetlane na stronie produktu obejmują zdjęcie główne, które pojawia się w wynikach wyszukiwania i jest pierwszym zdjęciem widocznym na stronie. Dodatkowe zdjęcia nazywane są wariantami zdjęć. Warianty zdjęć przedstawiają produkt w użyciu, w otoczeniu i z różnych perspektyw, a także ilustrują jego poszczególne funkcje.

Zalecamy przesłanie co najmniej sześciu czytelnych zdjęć o walorach informacyjnych. Dobre zdjęcia ułatwiają klientom ocenę produktu.

Gdy do przesyłania zdjęć korzystasz z Menadżera zdjęć, na podstawie wytycznych redakcyjnych dla danej kategorii produktów zalecane są dodatkowe, wstępnie wybrane typy wariantów zdjęć. Aby uwzględnić wariant, który nie został wstępnie wybrany, zastąp nazwę wariantu kodem identyfikacyjnym innego wariantu, klikając strzałkę listy rozwijanej.

Opisy poszczególnych wariantów i ich 4-znakowe kody znajdziesz w poniższej tabeli.

Typ zdjęcia Opis Kod wariantu
Zdjęcie główne Używany do oznaczenia zdjęcia głównego. Zdjęcia główne wyświetlamy na stronach wyszukiwania i przeglądania oraz jako najważniejsze zdjęcie na stronie produktu. GŁÓWNE
Zdjęcia wariantów Zdjęcia oznaczone kodem SWCH pojawiają się jako miniatury pod większym zdjęciem (lub z jego prawej strony) na stronie produktu. Zazwyczaj są to próbki kolorów używane na stronach produktów występujących w kilku wersjach. Jeśli brak jest pliku SWCH, zamiast niego w miniaturze zostanie użyte zdjęcie główne. SWCH
Zdjęcia części Ujęcia pod innym kątem, zdjęcia produktu prezentujące jego zastosowanie, zrzuty ekranu, akcesoria lub dane o produkcie. PT01, PT02, PT03 itd. aż do PT99
Zdjęcia wnętrza Zwykle są to przykładowe strony książek. IN01, IN02, IN03 itd. aż do IN99
Zdjęcia z różnych perspektyw Służą do pokazywania produktu z innych stron lub z innej perspektywy. TOPP, BOTT, LEFT, RGHT, FRNT, BACK, SIDE
Zdjęcia par Służą do pokazywania par butów lub podobnych produktów występujących parami. PAIR
Zdjęcia informacji Służą do pokazywania informacji na temat właściwości odżywczych produktów oraz etykiet ze składem. FACT
Informacje o zużyciu energii Służą do pokazywania zdjęć z informacjami o zużyciu energii EEGL
Nagrody Wyniki testów, nagrody i certyfikaty związane z produktem muszą być przesłane jako AW01, AW02 itd. Gwarantuje to, że informacja o nagrodzie będzie wyświetlana na stronie w specjalnej sekcji nagród. Za zgodność z wszelkimi wymogami prawnymi i dotyczącymi praw autorskich w odniesieniu do tych nagród odpowiada sprzedawca. AW01, AW02 itd. aż do AW99
Zdjęcie odzieży na płasko Służy do prezentowania w całości danego produktu z kategorii odzieży ułożonego na płasko. FL01

Kody wariantów zdjęć są dodatkowo używane przy nadawaniu nazw plikom w przypadku korzystania z narzędzia Prześlij wiele zdjęć naraz. Więcej informacji na temat procesu przesyłania wielu zdjęć naraz znajdziesz na stronie Nazewnictwo plików ze zdjęciami.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates