Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wymogi dotyczące powiadamiania przed wprowadzeniem do sprzedaży określonych produktów spożywczych w UE

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest spełnienie wymogów UE dotyczących powiadamiania, jeśli sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać produkty spożywcze w UE. Musisz również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, które wdrażają prawa UE. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących Twoich produktów.

Wymogi UE

Prawo żywnościowe UE ma zastosowanie do każdego produktu spożywczego sprzedawanego w UE i zobowiązuje podmioty działające na rynku spożywczym na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w obrębie przedsiębiorstw znajdujących się pod kontrolą organów unijnych do zapewnienia, że żywność spełnia wymogi prawa żywnościowego, a w szczególności – że w UE nie jest sprzedawana żywność niebezpieczna (rozporządzenie (WE) 178/2002).

Żywność oznacza każdą substancję lub produkt, przetworzony, częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi lub zasadnie przewidziany w tym celu.

Poniżej znajduje się kilka przykładów produktów spożywczych:

 • Preparaty mleka początkowego i żywność dla niemowląt odstawionych od piersi
 • Produkty do pieczenia i gotowania
 • Napoje (w tym piwa, wina i napoje alkoholowe)
 • Gotowe posiłki
 • Artykuły spożywcze zastępujące posiłki
 • Konserwy
 • Płatki śniadaniowe
 • Sosy przyprawowe i pasty do smarowania
 • Suplementy diety (w tym suplementy „zdrowotne”, „odżywcze”, „dietetyczne” i „kosmetyczne”)
 • Kosze i koszyki upominkowe
 • Makarony i kasze
 • Przekąski i desery
 • Płynne produkty spożywcze (np. suplementy do picia, zupy itp.)

Poniższe informacje nie są wyczerpującym wykazem obowiązków w zakresie powiadamiania przed wprowadzeniem do sprzedaży produktów spożywczych w UE. Dodatkowe obowiązki w zakresie powiadamiania mogą wynikać w szczególności z przepisów krajowych państw członkowskich UE, w których zamierzasz sprzedawać swoje produkty spożywcze. Dlatego zachęcamy do zasięgnięcia porady prawnej w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Przepisy prawa żywnościowego UE zawierają wymogi dotyczące powiadamiania lub wydawania zezwoleń, których spełnienie jest konieczne przed wprowadzeniem niektórych wymienionych poniżej produktów spożywczych do sprzedaży w UE. Wykaz ten nie jest wyczerpujący.

 • Suplementy diety

  Przed wprowadzeniem do sprzedaży w UE suplementów diety należy potwierdzić, czy przed sprzedażą na Amazon wymagane jest powiadomienie właściwego organu każdego państwa członkowskiego, w którym produkt ma być sprzedawany, oraz spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów (dyrektywa 2002/46/WE).

  „Suplementy diety” oznaczają środki spożywcze sprzedawane w postaci dawek, których celem jest uzupełnienie normalnej diety i które są skoncentrowanym źródłem substancji odżywczych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny (dyrektywa 2002/46/WE).

 • Preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt

  Przed wprowadzeniem do sprzedaży w UE preparatów do początkowego żywienia niemowląt należy powiadomić właściwy organ każdego państwa członkowskiego, w którym produkt ma być sprzedawany (rozporządzenie delegowane (UE) nr 2016/127). Przed wprowadzeniem do sprzedaży preparatów do dalszego żywienia niemowląt zawierających niektóre substancje wymienione w przepisach UE należy potwierdzić, czy przed sprzedażą na Amazon wymagane jest powiadomienie właściwego organu każdego państwa członkowskiego, w którym zamierzasz sprzedawać swoje produkty, oraz spełnienie stosownych wymogów dotyczących powiadamiania.

  „Preparat do początkowego żywienia niemowląt” jest środkiem spożywczym przeznaczonym dla niemowląt w ciągu pierwszych miesięcy życia, samym w sobie wystarczającym, aby zostały spełnione potrzeby żywieniowe takich niemowląt do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. „Preparat do dalszego żywienia niemowląt” jest środkiem spożywczym przeznaczonym dla niemowląt w momencie wprowadzania odpowiedniego żywienia uzupełniającego, będącym podstawowym składnikiem płynnym stopniowo coraz bardziej zróżnicowanej diety takich niemowląt.

 • Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

  Przed wprowadzeniem do sprzedaży w UE żywności specjalnego przeznaczenia medycznego należy powiadomić właściwy organ każdego państwa członkowskiego, w którym produkt ma być sprzedawany (rozporządzenie delegowane (UE) nr 2016/128).

  „Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego” to żywność przeznaczona do karmienia pacjentów z uzasadnionymi medycznie wymaganiami żywieniowymi, w przypadku których dietetyczne odżywianie nie może zostać osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej diety (rozporządzenie (UE) nr 609/2013).

 • Środki spożywcze zastępujące dietę do kontroli masy ciała

  Przed wprowadzeniem do sprzedaży w UE środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę do kontroli masy ciała należy powiadomić właściwy organ każdego państwa członkowskiego, w którym produkt ma być sprzedawany (rozporządzenie delegowane (UE) nr 2017/1789).

  „Środek spożywczy zastępujący całodzienną dietę do kontroli masy ciała” oznacza żywność o specjalnym składzie przeznaczoną do stosowania w dietach o ograniczonej zawartości energetycznej w celu redukcji masy ciała, gdy – stosowana zgodnie z zaleceniami podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze – jest ona zamiennikiem całodziennej diety (rozporządzenie (UE) nr 609/2013).

 • Nowa żywność

  Przed sprzedażą nowej żywności lub produktów zawierających nową żywność, należy powiadomić właściwy organ i uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia (rozporządzenie (UE) 2015/2283). „Nowa żywność” oznacza każdą żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w UE przed dniem 15 maja 1997 r. i która zalicza się do co najmniej jednej z kategorii wymienionych w rozporządzeniu UE.

  Lista zezwoleń na nową żywność w UE znajduje się tutaj.

 • Produkty spożywcze zawierające dodatki do żywności, enzymy spożywcze i środki aromatyzujące

  Produkty spożywcze zawierające dodatki do żywności, enzymy spożywcze lub środki aromatyzujące do żywności mogą być sprzedawane w UE tylko wtedy, gdy dany dodatek do żywności, enzym spożywczy lub środek aromatyzujący do żywności został zatwierdzony w UE i będą stosowane zgodnie z zatwierdzonymi warunkami (rozporządzenie (WE) 1331/2008, rozporządzenie (WE) 1333/2008, rozporządzenie (WE) 1332/2008, rozporządzenie (WE) 1334/2008).

  Listy odpowiednich zezwoleń na sprzedaż w UE można znaleźć tutaj:

  https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1331

Wymagania poszczególnych krajów

We Francji:

 • Produkty mleczne specjalnego przeznaczenia żywieniowego

  Przed sprzedażą produktów mlecznych promowanych jako specjalnie dostosowane do szczególnych potrzeb małych dzieci, kobiet w ciąży lub karmiących piersią, rekonwalescentów, osób starszych i ogółem każdej osoby, która ma szczególne potrzeby pod względem białka, niezbędnych tłuszczów, wapnia lub żelaza, należy powiadomić właściwy organ we Francji.

W Szwecji:

 • Paczkowana żywność „wolna od”

  Przed sprzedażą paczkowanej żywności, która zgodnie z wyraźną deklaracją nie zawiera żadnych substancji lub produktów wymienionych w załączniku 2 do rozporządzenia UE 1169/2011, należy powiadomić Szwedzki Urząd ds. Żywności.

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Przepisy UE dotyczące żywności zostały zachowane w prawie brytyjskim po brexicie. Żywność sprzedawana w Anglii, Walii lub Szkocji (Wielka Brytania) musi być zgodna z prawem brytyjskim, w tym z zachowanymi przepisami UE. Zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii Północnej żywność sprzedawana w Irlandii Północnej musi nadal spełniać wymogi unijnych przepisów dotyczących żywności.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates