Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zgodność z unijnym rozporządzeniem REACH: metale ciężkie w artykułach

Ważne: Jeśli sprzedajesz produkty na Amazon, obowiązuje Cię przestrzeganie wszystkich stosownych unijnych oraz lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, a także zasad Amazon mających zastosowanie do tych produktów i ofert produktów. Aby sprzedawać niektóre produkty na Amazon, masz obowiązek dostarczyć nam deklarację zgodności REACH lub raporty z badań.

Co to jest REACH i jakie ma zastosowanie do produktów?

Sprzedając produkty na Amazon, należy zapewnić zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Zgodnie z rozporządzeniem REACH artykułów (tj. produktów gotowych) nie można sprzedawać, jeżeli przekraczają one limity dotyczące niektórych substancji chemicznych, takich jak metale ciężkie. Więcej informacji na temat REACH znajdziesz tutaj.

Załącznik XVII pkt 23, 27 i 63 do rozporządzenia REACH ustanawia konkretne ograniczenia dotyczące maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu, niklu i ołowiu obowiązującej w stosunku do wyrobów z elementami metalowymi:

Substancja Obowiązujący próg ograniczenia
Kadm Zawartość równa lub większa niż 0,01% wagowo
Nikiel Szybkość uwalniania niklu poniżej 0,2 μg/cm²/tydzień (limit migracji)
Ołów Zawartość równa lub większa niż 0,05% wagowo

Szczegółowe informacje na temat tego ograniczenia, wraz z pełnym wykazem ograniczeń wymienionych w załączniku XVII rozporządzenia REACH, są dostępne na . Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu.

Jak rozporządzenie REACH wpływa na produkty, które sprzedaję?

W celu zachowania zgodności ze stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Amazon zakazuje sprzedaży artykułów przekraczających poziomy ograniczeń określone w załączniku XVII. W przypadku niektórych produktów Amazon wymaga przedstawienia deklaracji REACH od producenta lub raportów z badań wykazujących przestrzeganie limitów ustanowionych rozporządzeniem REACH w odniesieniu do kadmu, niklu i ołowiu. Do tych produktów należą:

 • biżuteria i sztuczna biżuteria na nadgarstki i kostki, taka jak bransoletki i bransoletki na kostkę
 • biżuteria i sztuczna biżuteria na szyję, taka jak naszyjniki
 • biżuteria i sztuczna biżuteria przebijająca skórę, taka jak kolczyki
 • biżuteria i sztuczna biżuteria umieszczana wokół palców rąk i nóg, taka jak konwencjonalne pierścionki i pierścionki na palce u stóp.

Ponadto produkty mogą być poddawane badaniom fizycznym przez Amazon lub organy nadzoru rynku, z czego mogą wynikać żądania przedstawienia dalszych informacji lub zawieszenia sprzedaży. Dlatego to ważne, aby w momencie zażądania przywrócenia sprzedaży dysponować wszelkimi wymaganymi dokumentami zgodności do wszystkich produktów.

Jak wnioskować o zatwierdzenie lub przywrócenie ASIN?

Jeśli ASIN dotyczy biżuterii lub sztucznej biżuterii opisanej powyżej bądź jeśli po przeprowadzeniu badania fizycznego zażądamy dodatkowej dokumentacji, otrzymasz wiadomość e-mail z bardziej szczegółowymi instrukcjami. Jeśli w takim przypadku zechcesz sprzedawać lub kontynuować sprzedaż tych produktów na Amazon, prześlij poniższe informacje na adres eu-chemical-safety@amazon.co.uk:

 • nazwa firmy
 • identyfikator sprzedawcy lub dostawcy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • rynki UE, na których chcesz nadal wystawiać oferty swoich kodów ASIN
 • lista kodów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz

Aby przyspieszyć proces, prześlij jeden wniosek na ASIN lub wariant lub numer modelu z rodziny.

Amazon akceptuje dwa rodzaje dokumentów zgodności w celu zatwierdzenia lub przywrócenia ASIN:

(1) Deklaracja zgodności REACH

Niniejszy dokument jest deklaracją zgodności z rozporządzeniem REACH sporządzoną przez producenta. Deklaracja powinna również dotyczyć wszelkich substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawartych w produkcie. Deklaracja zgodności z rozporządzeniem REACH może być sporządzona przez producenta lub może zostać wydana producentowi przez zewnętrzną organizację testową.

(2) Sprawozdania z badań metali ciężkich REACH

W tych raportach z badań wykazuje się przestrzeganie we wszystkich elementach produktu progów dotyczących metali ciężkich objętych rozporządzeniem REACH (zob. poniższa tabela). Jeśli produkt nie przeszedł pomyślnie badania fizycznego przeprowadzonego przez Amazon lub organ nadzoru rynku, będziemy wymagać przedstawienia raportu z badania wymaganego rozporządzeniem REACH.

Tabela 1. Zestawienie progów i rodzajów dokumentów
Stosowne rozporządzenie Próg Rodzaj dokumentu
 • kadm 0,01% (100 mg/kg)
 • ołów 0,05% (500 mg/kg)
 • limit migracji niklu 0,2 μg/cm2/tydzień
 • deklaracja zgodności REACH lub
 • raporty z badań

Wszyscy sprzedawcy odpowiadają za dopilnowanie, aby ich produkty i oferty były zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Składając wniosek o sprzedaż lub przywrócenie tych produktów, potwierdzasz, że wszystkie przesłane informacje są prawdziwe. Na stronie Sieć dostawców usług znajdziesz wykaz zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące wymogów regulacyjnych.

Kto odpowiada za uzyskanie tych dokumentów?

Jeśli Amazon skontaktuje się z Tobą, Ty odpowiadasz za dostarczenie mu tych dokumentów. Jeśli jesteś właścicielem marki lub importerem, prawdopodobnie masz już te dokumenty u siebie. Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, zwróć się o te dokumenty do swojego dostawcy. Jeśli Ty lub Twoi dostawcy nie dysponujecie tymi dokumentami, może być potrzebne samodzielne wykonanie przez Was badań w celu wykazania zgodności.

Nie sądzę, aby dokumentacja mojego produktu powinna zostać poddana kontroli. Z kim mam się skontaktować?

Skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, aby dowiedzieć się, dlaczego dokumentacja Twojego produktu została objęta kontrolą. Jeśli uważasz, że nastąpiła pomyłka, dział SPS może Ci pomóc w złożeniu wniosku do odpowiedniego zespołu Amazon.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron, aby uzyskać więcej informacji na temat rozporządzenia REACH.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates