Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Często zadawane pytania dotyczące miesięcznej opłaty abonamentowej

Profesjonalny plan sprzedaży to miesięczna usługa subskrypcji, która zapewnia dostęp do zestawu narzędzi i korzyści, w tym ofert zbiorczych, usług Web Amazon Marketplace Service (Amazon MWS), automatycznego dopasowania cen, zaawansowanych raportów biznesowych, konfigurowalnych opłat za wysyłkę i kwalifikacji do umieszczania na najwyższych miejscach stron szczegółów i nie tylko. Miesięczna opłata abonamentowa za profesjonalny plan sprzedaży różni się w zależności od kraju i rozpoczyna się w dniu rejestracji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Scalanie kont (wcześniej Łączenie kont).

Amazon nieprawidłowo obciążył mnie opłatą abonamentową za profesjonalny plan sprzedaży. Czy otrzymam zwrot pieniędzy?

Jeśli doszło do nieprawidłowego obciążenia z powodu problemów technicznych ze strony Amazon, kwalifikujesz się do zwrotu pieniędzy za profesjonalny plan sprzedaży. Użyj poniższego narzędzia, aby zażądać zwrotu pieniędzy.

Nie korzystam z żadnych narzędzi i chcę zakończyć mój profesjonalny plan sprzedaży. Czy otrzymam zwrot pieniędzy?

Jeśli po zarejestrowaniu nie korzystano z narzędzi lub korzyści w ramach profesjonalnego planu sprzedaży, kwalifikujesz się do zwrotu pieniędzy za ten plan. Jeśli chcesz zakończyć swój profesjonalny plan sprzedaży, kwalifikujesz się do jednorazowego zwrotu pieniędzy za okres maksymalnie 3 miesięcy, a wniosek o zwrot pieniędzy musi zostać złożony w ciągu 90 dni od daty płatności za sprzedaż w ramach profesjonalnego planu sprzedaży. Jeśli spełniasz te kryteria, skorzystaj z poniższego narzędzia, aby zażądać zwrotu pieniędzy.

Moja rejestracja do profesjonalnego planu sprzedaży była przypadkowa, bez świadomości istnienia opłaty abonamentowej. Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy?

Amazon nie zapewnia zwolnienia z opłat, jeśli do rejestracji w profesjonalnym planie sprzedaży doszło przez przypadek. Informacja o opłacie została przekazana podczas rejestracji i znajduje się w wykazie opłat za sprzedaż na Amazon. Możesz jednak kwalifikować się do jednorazowego zwrotu pieniędzy, jeśli w ciągu 90 dni nie skorzystano z narzędzi lub korzyści konta profesjonalnego, jak opisano powyżej.

Pamiętaj, że możesz zmienić typ konta z profesjonalnego na indywidualne w dowolnym momencie po zakończeniu weryfikacji tożsamości sprzedawcy, aby uniknąć naliczenia opłaty abonamentowej za plan profesjonalny.

Czy kwalifikuję się do zwrotu ostatniej opłaty, jeśli nie doszło do sprzedaży?

Nie, opłata abonamentowa jest pobierana za dostęp do narzędzi i korzyści. Nie dokonujemy zwrotów pieniędzy w oparciu o dane dotyczące Twojej sprzedaży.

Gdzie mogę zobaczyć mój zwrot pieniędzy?

Jeśli spełniasz kryteria zwrotu pieniędzy i Twój wniosek zostanie zatwierdzony, dokonamy zwrotu pieniędzy, korzystając z pierwotnej metody płatności. Jeśli nie będziemy w stanie przetworzyć zwrotu pieniędzy za pomocą pierwotnej metody płatności, zwrócimy kwotę zwrotu na saldo konta sprzedawcy. Twój wniosek o zwrot pieniędzy zostanie przetworzony przez Amazon w ciągu dwóch godzin od zatwierdzenia. W zależności od polityki wystawcy karty może minąć do 30 dni, zanim kwota zwrotu pojawi się na koncie użytym jako pierwotna metoda płatności. Jeśli nie otrzymasz zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni, skontaktuj się z wystawcą karty w celu uzyskania pomocy.

Czy jeśli usunę wszystkie moje kody ASIN do zakupu, miesięczna opłata abonamentowa profesjonalnego planu sprzedaży będzie naliczana?

Nie, miesięczna opłata abonamentowa profesjonalnego planu sprzedaży jest naliczana tylko wtedy, gdy masz co najmniej 1 ASIN do zakupu wystawiony w dowolnym sklepie w dniu rozliczenia.

Czy zostanie naliczona opłata abonamentowa, jeśli nie doszło do sprzedaży?

Tak, opłata zostanie naliczona za okres, w którym korzystano z narzędzi lub korzyści profesjonalnych, niezależnie od sprzedaży.

Czy opłata abonamentowa będzie nadal naliczana, jeśli moje konto zostało zablokowane lub zawieszone?

Tak, opłata za miesiąc, w którym Twoje konto zostało zablokowane lub zawieszone, zostanie naliczona.

Czy opłata abonamentowa zostanie naliczona, jeśli włączę dla konta tryb urlopu?

Tak, opłata za okres, w którym Twoje konto jest w trybie urlopu, zostanie naliczona.

Gdzie mogę zobaczyć opłatę abonamentową?

Możesz wyświetlić opłatę abonamentową, przechodząc do zakładki Raporty w Seller Central, wybierając opcję Płatności, a następnie wybierając zestawienie od dnia dokonania rejestracji w profesjonalnym planie sprzedaży. Opłata abonamentowa zostanie wyświetlona w kategorii Opłaty za sprzedaż.

Czy mogę zmienić mój profesjonalny plan sprzedaży na inny typ konta?

Tak, możesz zmienić typ konta na indywidualny plan sprzedaży, korzystając ze strony Ustawienia konta. Za kolejne miesiące nie będzie już naliczana miesięczna opłata abonamentowa za profesjonalny plan sprzedaży, pod warunkiem że w innych sklepach, w których zachowasz plan profesjonalny, nie masz aktywnych ofert. Możesz kontynuować sprzedaż w sklepach Amazon, ale stracisz dostęp do usług profesjonalnego planu sprzedaży. Aby zmienić typ scalonych kont, należy go zmienić dla każdego kraju lub regionu. W przeciwnym razie opłata za profesjonalny plan sprzedaży będzie nadal naliczana, jeśli masz aktywne oferty.

Sprzedaję w wielu krajach i regionach. W jaki sposób pobierana jest opłata abonamentowa?

Miesięczna opłata za profesjonalny plan sprzedaży może się różnić w zależności od tego, czy konta zostały scalone, czy nie. Scalone konta są wymienione w przełączniku sklepu u góry strony Seller Central. Jeśli konta nie zostały scalone, zapłacisz pełną opłatę abonamentową w każdym kraju (lub regionie, w przypadku Ameryki Północnej i Europy). Jeśli konta zostaną scalone, opłata abonamentowa zostanie obniżona.

Twoja miesięczna opłata to:

  • suma opłat abonamentowych dla każdego kraju, w którym masz aktywne oferty, lub
  • równowartość kwoty 39,99 USD miesięcznie.

Na przykład, jeśli masz scalone konta w profesjonalnym planie sprzedaży w Indiach (brak opłaty abonamentowej) i Meksyku (opłata abonamentowa w wysokości 600 MXN / 30,43 USD), opłata abonamentowa wyniesie 30,43 USD miesięcznie. Jeśli masz scalone konta w profesjonalnym planie sprzedaży w Ameryce Północnej (opłata abonamentowa w wysokości 39,99 USD), Europie (opłata abonamentowa w wysokości 39 EUR / 45,94 USD) i Japonii (opłata abonamentowa w wysokości 4900 JPY / 44,18 USD), opłata wyniesie tylko równowartość kwoty 39,99 USD podzielonej proporcjonalnie na każdy kraj lub region, w którym masz aktywne oferty, i naliczonej oddzielnie w każdej walucie lokalnej. Naliczone kwoty nie obejmują podatku (z wyjątkiem Brazylii i Meksyku) oraz opłat za transakcje zagraniczne, które mogą być pobierane przez bank lub wystawcę karty kredytowej i mogą się różnić w zależności od kursów wymiany walut.

Jakie korzyści wynikają ze scalania kont?

Scalanie kont uspójnia doświadczenia ze sprzedaży w sklepach międzynarodowych Amazon oraz umożliwia łatwiejsze zarządzanie działalnością i zmianę jej skali. Uzyskasz także dostęp do narzędzi wcześniej ograniczonych do jednego kraju, a także zniżki na opłatę abonamentową, jak opisano powyżej.

Jak zamknąć konto sprzedawcy Amazon?

Konto możesz zamknąć za pomocą narzędzia samoobsługowego w Seller Central. Pamiętaj, że Amazon nie może dokonywać żadnych transakcji finansowych na koncie po jego zamknięciu.

Uwaga: Każde konto regionalne należy zamknąć indywidualnie: Ameryka Północna, Europa, Japonia i Australia. Lista Twoich kont globalnych znajduje się na stronie Twoje konta globalne.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates