Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zmiany dotyczące opłat za usługę Realizacja przez Amazon (FBA) w 2022 r.

Uwaga: Począwszy od 12 maja 2022 r., do opłat za usługę Realizacja przez Amazon (FBA) (z wyjątkiem opłat manipulacyjnych za zwrot towaru) w przypadku przesyłek, które opuszczają nasze centra logistyczne w tym dniu lub po tym terminie, doliczana będzie dopłata paliwowo-inflacyjna w wysokości 4,3%. Zestawienie zmian dotyczących opłat za sprzedaż w 2022 r. znajdziesz na stronie Podsumowanie zmian dotyczących opłat FBA i prowizji od sprzedaży w Europie w 2022 r.

Na tej stronie znajdują się szczegółowe informacje o nadchodzących zmianach w odniesieniu do następujących opłat:

  • zmiany kategorii rozmiaru i wagi powiązanych z opłatą za realizację
  • zmiany opłat za realizację
  • zmiany kategorii rozmiaru i wagi oraz opłat w programie FBA małe i lekkie.

Zmiany kategorii rozmiaru i wagi powiązanych z opłatą za realizację

31 marca 2022 r. w tabeli opłat za realizację pojawią się nowe kategorie rozmiaru i wagi, a niektóre kategorie zostaną z niej usunięte. Celem tych zmian jest lepsze odzwierciedlenie kosztów realizacji. Poniżej przedstawiamy zmiany dotyczące kategorii kopert, paczek i przesyłek ponadgabarytowych.

Kategorie rozmiaru kopert

Zmniejszymy wymiary w kategorii rozmiaru „duża koperta 960 g” z maksymalnie 33 x 23 x 5 cm do maksymalnie 33 x 23 x 4 cm. Wprowadzimy również nową kategorię rozmiaru: „bardzo duża koperta 960 g” o maksymalnych wymiarach 33 x 23 x 6 cm. Wszystkie pozostałe kategorie rozmiaru i masy kopert pozostaną niezmienione.

Wymiary przed 31 marca 2022 r. Wymiary od 31 marca 2022 r.
Duża koperta 960 g ≤ 33 x 23 x 5 cm ≤ 33 x 23 x 4 cm
Bardzo duża koperta 960 g Nie dotyczy ≤ 33 x 23 x 6 cm

Kategorie rozmiaru paczek

Wprowadzimy nową kategorię rozmiaru i wagi: „mała paczka”. W związku z tym będą istnieć dwie kategorie paczek. Kategorie rozmiaru i wagi paczek przedstawiono poniżej.

Zmiany wymiarów paczek

Wymiary przed 31 marca 2022 r. Wymiary od 31 marca 2022 r.
Mała paczka Nie dotyczy ≤ 35 x 25 x 12 cm
Standardowa paczka ≤ 45 x 34 x 26 cm ≤ 45 x 34 x 26 cm

Kategorie wagi dla paczek

Kategoria rozmiaru Kategorie wagi obowiązujące od 31 marca 2022 r.

Mała paczka

≤ 35 x 25 x 12 cm

≤ 150 g
≤ 400 g
≤ 900 g
≤ 1,40 kg
≤ 1,90 kg
≤ 3,90 kg

Standardowa paczka

≤ 45 x 34 x 26 cm

≤ 150 g
≤ 400 g
≤ 900 g
≤ 1,40 kg
≤ 1,90 kg
≤ 2,90 kg
≤ 3,90 kg
≤ 5,90 kg
≤ 8,90 kg
≤ 11,90 kg

Kategorie rozmiaru przesyłek ponadgabarytowych

Od 31 marca 2022 r. będziemy określać kategorię rozmiaru przesyłek ponadgabarytowych (małe, standardowe i duże produkty ponadgabarytowe) na podstawie wymiarów i masy jednostkowej produktu. Do określenia kategorii masy produktu użyjemy wyższej z dwóch wartości: masy jednostkowej lub masy wymiarowej. Masa wymiarowa w kilogramach jest obliczana według następującego wzoru: (długość x szerokość x wysokość) cm3 / 5000. Zapoznaj się z poniższym przykładem. Zmiana ta nie dotyczy specjalnych przesyłek ponadgabarytowych.

Przykład wagi wymiarowej

Waga jednostkowa produktu Wymiary produktu Waga wymiarowa produktu Waga jednostkowa lub waga wymiarowa (w zależności od tego, która jest większa) Kategoria rozmiaru i wagi przed 31 marca 2022 r. Kategoria rozmiaru i wagi od 31 marca 2022 r.
1500 g 40 x 35 x 30 cm (40 x 35 x 30) / 5000 = 8,4 kg Masa wymiarowa: 8,4 kg Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg Mała przesyłka ponadgabarytowa 8,76 kg
1500 g 48 x 10 x 10 cm (48 x 10 x 10) / 5000 = 0,96 kg Masa jednostkowa: 1,5 kg Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg
2000 g 50 x 10 x 10 cm (50 x 10 x 10) / 5000 = 1 kg Masa jednostkowa: 2 kg Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg

Od 31 marca 2022 r. w przypadku przesyłek ponadgabarytowych stosowane będą dodatkowe kategorie masy: mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg, standardowa przesyłka ponadgabarytowa > 29,76 kg i duża przesyłka ponadgabarytowa > 31,5 kg. Ma to na celu uwzględnienie przesyłek o większej masie wymiarowej. Limity maksymalnej masy jednostkowej nie ulegną zmianie i nadal będą wynosić 1,76 kg dla małej przesyłki ponadgabarytowej, 29,76 kg dla standardowej przesyłki ponadgabarytowej i 31,5 kg dla dużej przesyłki ponadgabarytowej. Na przykład, jeśli ASIN A ma wymiary 60 x 45 x 45 cm, masę jednostkową 1,5 kg i masę wymiarową 2,5 kg, będzie kwalifikować się kategorii wagowej „mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg”. Na przykład, jeśli ASIN B ma wymiary 60 x 45 x 45 cm, masę jednostkową 2,5 kg i masę wymiarową 3,5 kg, będzie kwalifikować się kategorii wagowej „standardowa przesyłka ponadgabarytowa ≤ 3,76 kg”. Kategorie rozmiaru i masy przesyłek ponadgabarytowych przedstawiono poniżej.

Kategorie masy dla małych, standardowych i dużych przesyłek ponadgabarytowych

Kategoria rozmiaru Kategorie wagi obowiązujące od 31 marca 2022 r.

Małe ponadgabarytowe

≤ 61 x 46 x 46 cm

Limit maksymalnej masy jednostkowej: 1,76 kg

≤ 760 g
≤ 1,26 kg
≤ 1,76 kg
> 1,76 kg

Standardowa przesyłka ponadgabarytowa

≤ 120 x 60 x 60 cm

Limit maksymalnej masy jednostkowej: 29,76 kg

≤ 760 g
≤ 1,76 kg
≤ 2,76 kg
≤ 3,76 kg
≤ 4,76 kg
≤ 9,76 kg
≤ 14,76 kg
≤ 19,76 kg
≤ 24,76 kg
≤ 29,76 kg
> 29,76 kg

Duże ponadgabarytowe

> 120 x 60 x 60 cm

Limit maksymalnej masy jednostkowej: 31,5 kg

≤ 4,76 kg
≤ 9,76 kg
≤ 14,76 kg
≤ 19,76 kg
≤ 24,76 kg
≤ 31,50 kg
> 31,50 kg

Zmiany opłat za realizację

Począwszy od 12 maja 2022 r., do opłat za usługę Realizacja przez Amazon (FBA) w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii doliczana będzie dopłata paliwowo-inflacyjna w wysokości 4,3%.

Aby wesprzeć handel między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po brexicie, wprowadzamy na okres jednego roku 20% zniżki na opłaty w ramach programu Europejska Sieć Realizacji (EFN) za przesyłki z Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) do Zjednoczonego Królestwa i odwrotnie. Promocja rozpocznie się 31 marca 2022 r.

Lokalna i ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (FBA)

Standardowa opłata FBA (za jednostkę towaru, sprzedaż na Amazon)
Obowiązuje od 12 maja 2022 r. Podane kwoty zawierają dopłatę paliwowo-inflacyjną w wysokości 4,3% doliczaną w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.
Wymiary Lokalna i ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (FBA)1
UK DE3 FR IT ES NL SE PL
Mała koperta 80 g ≤ 20 x 15 x 1 cm 1,61 GBP 1,88 EUR 2,63 EUR 2,99 EUR 2,46 EUR 1,67 EUR 26,05 SEK 4,48 PLN
Standardowa koperta 60 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 1,71 GBP 2,07 EUR 2,73 EUR 3,13 EUR 2,76 EUR 1,81 EUR 26,76 SEK 4,53 PLN
Standardowa koperta 210 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 1,87 GBP 2,21 EUR 3,26 EUR 3,26 EUR 3,09 EUR 1,99 EUR 27,92 SEK 4,66 PLN
Standardowa koperta 460 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 1,99 GBP 2,37 EUR 3,73 EUR 3,48 EUR 3,32 EUR 2,11 EUR 32,16 SEK 4,91 PLN
Duża koperta 960 g ≤ 33 x 23 x 4 cm 2,43 GBP 2,71 EUR 4,34 EUR 3,77 EUR 3,47 EUR 2,55 EUR 33,43 SEK 5,63 PLN
Bardzo duża koperta 960 g ≤ 33 x 23 x 6 cm 2,63 GBP 3,09 EUR 4,67 EUR 3,99 EUR 3,69 EUR 2,80 EUR 36,63 SEK 5,70 PLN
Mała paczka 150 g ≤ 35 x 25 x 12 cm 2,47 GBP 2,99 EUR 4,37 EUR 3,94 EUR 3,37 EUR 2,61 EUR 37,51 SEK 5,35 PLN
Mała paczka 400 g 2,63 GBP 3,32 EUR 5,18 EUR 4,40 EUR 3,93 EUR 2,89 EUR 39,30 SEK 5,66 PLN
Mała paczka 900 g 2,82 GBP 3,70 EUR 5,92 EUR 4,92 EUR 4,16 EUR 3,36 EUR 39,87 SEK 6,48 PLN
Mała paczka 1,40 kg 2,99 GBP 4,37 EUR 6,16 EUR 5,53 EUR 4,63 EUR 3,94 EUR 41,03 SEK 6,75 PLN
Mała paczka 1,90 kg 3,28 GBP 4,76 EUR 6,24 EUR 5,78 EUR 4,70 EUR 4,24 EUR 42,41 SEK 6,75 PLN
Mała paczka 3,90 kg 5,25 GBP 5,97 EUR 9,55 EUR 7,62 EUR 6,12 EUR 5,50 EUR 50,50 SEK 6,86 PLN
Standardowa paczka 150 g ≤ 45 x 34 x 26 cm 2,68 GBP 3,33 EUR 4,65 EUR 4,46 EUR 3,64 EUR 2,81 EUR 40,45 SEK 5,41 PLN
Standardowa paczka 400 g 2,89 GBP 3,63 EUR 5,50 EUR 5,03 EUR 4,28 EUR 3,16 EUR 42,91 SEK 5,72 PLN
Standardowa paczka 900 g 3,12 GBP 4,11 EUR 6,40 EUR 5,72 EUR 4,61 EUR 3,63 EUR 43,01 SEK 6,55 PLN
Standardowa paczka 1,40 kg 3,33 GBP 4,84 EUR 6,77 EUR 6,46 EUR 5,31 EUR 4,33 EUR 44,96 SEK 6,81 PLN
Standardowa paczka 1,90 kg 3,64 GBP 5,32 EUR 6,97 EUR 6,71 EUR 5,40 EUR 4,74 EUR 47,45 SEK 6,82 PLN
Standardowa paczka 2,9 kg 5,14 GBP 5,95 EUR 9,33 EUR 7,59 EUR 6,14 EUR 5,50 EUR 50,63 SEK 6,88 PLN
Standardowa paczka 3,9 kg 5,62 GBP 6,55 EUR 9,74 EUR 7,93 EUR 7,51 EUR 5,52 EUR 50,78 SEK 6,93 PLN
Standardowa paczka 5,9 kg 5,78 GBP 6,89 EUR 10,22 EUR 9,05 EUR 7,76 EUR 5,74 EUR 54,49 SEK 7,01 PLN
Standardowa paczka 8,9 kg 6,59 GBP 7,44 EUR 11,12 EUR 10,03 EUR 7,78 EUR 6,05 EUR 55,98 SEK 7,39 PLN
Standardowa paczka 11,90 kg 6,97 GBP 7,73 EUR 11,65 EUR 10,76 EUR 7,79 EUR 6,45 EUR 73,28 SEK 9,12 PLN
Mała przesyłka ponadgabarytowa 760 g ≤ 61 x 46 x 46 cm 4,52 GBP 6,14 EUR 8,87 EUR 8,40 EUR 6,54 EUR 5,81 EUR 65,79 SEK 7,00 PLN
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,26 kg 5,24 GBP 6,16 EUR 9,24 EUR 8,84 EUR 7,17 EUR 5,96 EUR 67,46 SEK 7,21 PLN
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg 5,40 GBP 6,19 EUR 9,87 EUR 8,96 EUR 7,26 EUR 6,02 EUR 68,14 SEK 7,31 PLN
Mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg 0,01 GBP za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,10 SEK za kg powyżej 1,76 kg 0,05 PLN za kg powyżej 1,76 kg
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 760 g ≤ 120 x 60 x 60 cm 5,37 GBP 6,21 EUR 8,88 EUR 8,90 EUR 6,58 EUR 5,86 EUR 66,40 SEK 7,00 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg 5,67 GBP 6,51 EUR 10,02 EUR 9,04 EUR 7,29 EUR 6,12 EUR 69,32 SEK 7,31 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg 5,80 GBP 7,30 EUR 10,52 EUR 9,05 EUR 7,99 EUR 7,15 EUR 80,93 SEK 8,53 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 3,76 kg 5,83 GBP 7,36 EUR 10,96 EUR 9,67 EUR 8,05 EUR 7,21 EUR 81,59 SEK 8,60 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg 5,86 GBP 7,38 EUR 11,02 EUR 9,71 EUR 8,31 EUR 7,24 EUR 81,59 SEK 8,60 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg 7,01 GBP 7,76 EUR 11,89 EUR 11,01 EUR 12,16 EUR 7,53 EUR 85,29 SEK 9,12 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg 7,50 GBP 8,45 EUR 12,76 EUR 12,23 EUR 13,13 EUR 8,28 EUR 93,74 SEK 9,88 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg 7,86 GBP 8,98 EUR 13,40 EUR 12,61 EUR 14,25 EUR 8,38 EUR 99,68 SEK 10,51 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg 8,72 GBP 10,17 EUR 13,40 EUR 13,42 EUR 14,27 EUR 8,45 EUR 111,78 SEK 11,90 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 29,76 kg 8,72 GBP 10,18 EUR 14,92 EUR 14,09 EUR 15,82 EUR 8,46 EUR 111,83 SEK 11,90 PLN
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa > 29,76 kg 0,01 GBP za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,10 SEK za kg powyżej 29,76 kg 0,05 PLN za kg powyżej 29,76 kg
Duża przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg > 120 x 60 x 60 cm 9,74 GBP 8,90 EUR 16,26 EUR 9,87 EUR 10,46 EUR 8,33 EUR 94,33 SEK 9,33 PLN
Duża przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg 10,65 GBP 10,25 EUR 19,81 EUR 11,21 EUR 14,03 EUR 9,61 EUR 108,80 SEK 10,77 PLN
Duża przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg 11,25 GBP 10,58 EUR 20,86 EUR 12,34 EUR 15,14 EUR 10,28 EUR 116,40 SEK 11,52 PLN
Duża przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg 11,79 GBP 11,18 EUR 21,88 EUR 12,74 EUR 16,38 EUR 10,86 EUR 122,99 SEK 12,18 PLN
Duża przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg 12,83 GBP 12,37 EUR 23,92 EUR 14,28 EUR 17,75 EUR 12,03 EUR 136,22 SEK 13,48 PLN
Duża przesyłka ponadgabarytowa 31,50 kg 12,86 GBP 12,40 EUR 24,47 EUR 14,35 EUR 20,35 EUR 12,05 EUR 136,50 SEK 13,51 PLN
Duża przesyłka ponadgabarytowa > 31,50 kg 0,01 GBP za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,10 SEK za kg powyżej 31,50 kg 0,05 PLN za kg powyżej 31,50 kg
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa4 20 kg > 175 cm / obwód > 360 cm 14,29 GBP 19,40 EUR 21,38 EUR 16,58 EUR 16,89 EUR
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa 40 kg 17,11 GBP 25,86 EUR 29,41 EUR 18,67 EUR 22,53 EUR
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa 60 kg 42,14 GBP 59,97 EUR 52,98 EUR 27,12 EUR 38,17 EUR
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa > 60 kg 0,37 GBP za kg powyżej 6 kg 0,37 EUR za kg powyżej 6 kg 0,41 EUR za kg powyżej 6 kg 0,57 EUR za kg powyżej 6 kg 0,49 EUR za kg powyżej 6 kg

Europejska Sieć Realizacji (EFN)

Standardowa opłata FBA (za jednostkę towaru, sprzedaż na Amazon)
Obowiązuje od 12 maja 2022 r. Podane kwoty zawierają dopłatę paliwowo-inflacyjną w wysokości 4,3% doliczaną w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.
Wymiary EFN2,3 EFN do/z UK, opłata promocyjna2,3
DE/IT/ES NL FR SE PL UK do DE/IT/ES UK do FR DE/FR/IT/ES do UK
Mała koperta 80 g ≤ 20 x 15 x 1 cm 4,79 EUR 4,59 EUR 4,93 EUR 46,16 SEK 20,05 PLN 3,83 EUR 3,94 EUR 3,49 GBP
Standardowa koperta 60 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 4,94 EUR 4,74 EUR 5,09 EUR 48,62 SEK 20,91 PLN 3,94 EUR 4,07 EUR 3,61 GBP
Standardowa koperta 210 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 5,28 EUR 5,06 EUR 5,43 EUR 51,87 SEK 22,38 PLN 4,22 EUR 4,35 EUR 3,86 GBP
Standardowa koperta 460 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 5,31 EUR 5,09 EUR 5,48 EUR 52,18 SEK 22,72 PLN 4,27 EUR 4,38 EUR 3,88 GBP
Duża koperta 960 g ≤ 33 x 23 x 4 cm 5,84 EUR 5,60 EUR 6,02 EUR 56,26 SEK 24,33 PLN 4,67 EUR 4,81 EUR 4,27 GBP
Bardzo duża koperta 960 g ≤ 33 x 23 x 6 cm 6,45 EUR 6,18 EUR 6,63 EUR 62,10 SEK 29,68 PLN 5,14 EUR 5,31 EUR 4,84 GBP
Mała paczka 150 g ≤ 35 x 25 x 12 cm 5,83 EUR 5,59 EUR 6,01 EUR 56,16 SEK 26,99 PLN 4,66 EUR 4,80 EUR 4,27 GBP
Mała paczka 400 g 7,05 EUR 6,76 EUR 7,26 EUR 67,95 SEK 32,33 PLN 5,63 EUR 5,81 EUR 5,14 GBP
Mała paczka 900 g 8,45 EUR 8,10 EUR 8,70 EUR 81,39 SEK 38,43 PLN 6,76 EUR 6,96 EUR 6,16 GBP
Mała paczka 1,40 kg 9,28 EUR 8,90 EUR 9,56 EUR 89,49 SEK 42,11 PLN 7,43 EUR 7,66 EUR 6,78 GBP
Mała paczka 1,90 kg 10,58 EUR 10,14 EUR 10,93 EUR 101,90 SEK 47,74 PLN 8,46 EUR 8,72 EUR 7,72 GBP
Mała paczka 3,90 kg 13,42 EUR 12,87 EUR 13,82 EUR 129,32 SEK 60,18 PLN 10,73 EUR 11,07 EUR 9,79 GBP
Standardowa paczka 150 g ≤ 45 x 34 x 26 cm 6,21 EUR 5,95 EUR 6,39 EUR 59,80 SEK 27,14 PLN 4,96 EUR 5,11 EUR 4,53 GBP
Standardowa paczka 400 g 7,73 EUR 7,41 EUR 7,96 EUR 74,45 SEK 33,08 PLN 6,18 EUR 6,36 EUR 5,63 GBP
Standardowa paczka 900 g 9,19 EUR 8,81 EUR 9,47 EUR 88,56 SEK 38,98 PLN 7,35 EUR 7,57 EUR 6,71 GBP
Standardowa paczka 1,40 kg 10,43 EUR 10,00 EUR 10,73 EUR 100,50 SEK 42,80 PLN 8,34 EUR 8,59 EUR 7,61 GBP
Standardowa paczka 1,90 kg 11,97 EUR 11,48 EUR 12,33 EUR 115,35 SEK 49,14 PLN 9,57 EUR 9,87 EUR 8,73 GBP
Standardowa paczka 2,9 kg 13,42 EUR 12,87 EUR 13,82 EUR 129,32 SEK 54,68 PLN 10,73 EUR 11,07 EUR 9,79 GBP
Standardowa paczka 3,9 kg 15,80 EUR 15,14 EUR 16,28 EUR 152,29 SEK 64,60 PLN 12,64 EUR 13,03 EUR 11,54 GBP
Standardowa paczka 5,9 kg 16,67 EUR 15,98 EUR 17,17 EUR 160,60 SEK 67,88 PLN 13,33 EUR 13,74 EUR 12,16 GBP
Standardowa paczka 8,9 kg 18,06 EUR 17,32 EUR 18,61 EUR 174,03 SEK 73,47 PLN 14,45 EUR 14,88 EUR 13,17 GBP
Standardowa paczka 11,90 kg 21,24 EUR 20,36 EUR 21,87 EUR 204,58 SEK 88,03 PLN 16,98 EUR 17,49 EUR 15,41 GBP
Mała przesyłka ponadgabarytowa 760 g ≤ 61 x 46 x 46 cm 13,38 EUR 12,83 EUR 13,78 EUR 133,93 SEK 60,51 PLN 10,70 EUR 11,02 EUR 9,72 GBP
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,26 kg 13,83 EUR 13,26 EUR 14,25 EUR 139,26 SEK 62,97 PLN 11,07 EUR 11,40 EUR 10,05 GBP
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg 13,93 EUR 13,36 EUR 14,35 EUR 140,31 SEK 63,45 PLN 11,15 EUR 11,48 EUR 10,13 GBP
Mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,10 SEK za kg powyżej 1,76 kg 0,05 PLN za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg 0,01 GBP za kg powyżej 1,76 kg
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 760 g ≤ 120 x 60 x 60 cm 16,75 EUR 16,06 EUR 17,25 EUR 161,44 SEK 73,26 PLN 13,40 EUR 13,81 EUR 12,16 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg 17,24 EUR 16,53 EUR 17,76 EUR 166,15 SEK 75,40 PLN 13,80 EUR 14,21 EUR 12,52 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg 18,40 EUR 17,64 EUR 18,95 EUR 177,26 SEK 80,44 PLN 14,72 EUR 15,14 EUR 13,37 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 3,76 kg 18,50 EUR 17,74 EUR 19,06 EUR 178,26 SEK 80,93 PLN 14,80 EUR 15,25 EUR 13,44 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg 18,64 EUR 17,86 EUR 19,20 EUR 179,62 SEK 81,51 PLN 14,91 EUR 15,36 EUR 13,55 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg 21,28 EUR 20,40 EUR 21,92 EUR 205,06 SEK 93,05 PLN 17,02 EUR 17,53 EUR 15,45 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg 22,36 EUR 21,44 EUR 23,04 EUR 215,52 SEK 97,80 PLN 17,90 EUR 18,43 EUR 16,25 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg 24,34 EUR 23,34 EUR 25,07 EUR 234,53 SEK 106,43 PLN 19,47 EUR 20,06 EUR 17,68 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg 26,10 EUR 25,03 EUR 26,88 EUR 251,42 SEK 114,09 PLN 20,87 EUR 21,50 EUR 18,95 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 29,76 kg 26,48 EUR 25,39 EUR 27,27 EUR 255,14 SEK 115,78 PLN 21,18 EUR 21,82 EUR 19,23 GBP
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa > 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,10 SEK za kg powyżej 29,76 kg 0,05 PLN za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg 0,01 GBP za kg powyżej 29,76 kg
Duża przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg > 120 x 60 x 60 cm 24,94 EUR 23,92 EUR 25,67 EUR 244,27 SEK 110,03 PLN 19,95 EUR 20,55 EUR 18,12 GBP
Duża przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg 29,86 EUR 28,63 EUR 30,76 EUR 291,76 SEK 131,58 PLN 23,90 EUR 24,60 EUR 21,69 GBP
Duża przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg 31,74 EUR 30,43 EUR 32,69 EUR 309,81 SEK 139,77 PLN 25,39 EUR 26,15 EUR 23,06 GBP
Duża przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg 35,00 EUR 33,56 EUR 36,06 EUR 341,27 SEK 154,05 PLN 28,00 EUR 28,84 EUR 25,43 GBP
Duża przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg 37,98 EUR 36,40 EUR 39,12 EUR 369,97 SEK 167,07 PLN 30,38 EUR 31,30 EUR 27,59 GBP
Duża przesyłka ponadgabarytowa 31,50 kg 37,98 EUR 36,40 EUR 39,12 EUR 369,97 SEK 167,07 PLN 30,38 EUR 31,30 EUR 27,59 GBP
Duża przesyłka ponadgabarytowa > 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,10 SEK za kg powyżej 31,50 kg 0,05 PLN za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg 0,01 GBP za kg powyżej 31,50 kg

1Opłaty za realizację są naliczane na podstawie serwisu, w którym sprzedawany jest produkt. W przypadku programu Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) nadal pobieramy jednostkową dopłatę za realizację w przypadku przesyłek ponadgabarytowych. Kwota dopłaty pozostanie taka sama jak w 2021 r.

Dopłata w ramach programu PAN-EU FBA za realizację w przypadku produktów ponadgabarytowych (za jednostkę)
Obowiązuje od 12 maja 2022 r. Podane kwoty zawierają dopłatę paliwowo-inflacyjną w wysokości 4,3% doliczaną w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.
UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
0,93 GBP 0 EUR 2,15 EUR 2,09 EUR 2,09 EUR 0 EUR 20 SEK 0 PLN

2Możemy zweryfikować opłaty w ramach programu EFN i dokonać korekt z 30-dniowym wyprzedzeniem, gdy zmiana kursu walutowego między funtem szterlingiem a euro przekroczy 5% w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

3Sprzedawcy z zapasami FBA w Niemczech, którzy nie uczestniczą w Programie środkowoeuropejskim (CEE FBA) upoważniającym Amazon do magazynowania i przetwarzania niemieckich zapasów FBA w ramach sieci realizacji Amazon, w tym w Polsce i Czechach, ponoszą dodatkową opłatę za realizację za każdą jednostkę FBA wysłaną z niemieckich centrów logistycznych. Wynosi ona 0,26 EUR / 0,26 GBP / 2,50 SEK / 1,15 PLN / 0,27 EUR (w przypadku Francji dopłata zawiera podatek od sprzedaży cyfrowej) zarówno w przypadku standardowej usługi Realizacja przez Amazon (FBA), jak i programu FBA małe i lekkie. Dołącz do Programu środkowoeuropejskiego (CEE FBA), aby zaoszczędzić na opłatach.

4Obwód = najdłuższy bok + 2 x szerokość + 2 x wysokość.

Zmiany rozmiaru, wagi oraz opłat w programie FBA małe i lekkie

Z dniem 31 marca 2022 r. poniższe zmiany w programie FBA małe i lekkie zaczną obowiązywać w sklepach Amazon w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii, chyba że zaznaczono inaczej.

Podniesienie progu dla kwalifikujących się cen

Aby zwiększyć satysfakcję ze sprzedaży na Amazon, podniesiemy próg dla cen jednostkowych kwalifikujących się do programu FBA małe i lekkie z 10 EUR na 11 EUR we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Próg dla kwalifikujących się cen w sklepach Amazon w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie pozostanie bez zmian i nadal będzie wynosić odpowiednio 10 EUR i 9 GBP.

Wprowadzenie nowych kategorii rozmiaru i wagi

Aby nadal oferować tanią alternatywę dla standardowej usługi Realizacja przez Amazon (FBA), zwiększamy maksymalny kwalifikujący się rozmiar i wagę kopert odpowiednio do 33 x 23 x 6 cm i 225 g. Wprowadzamy także następujące kategorie rozmiaru i wagi małych paczek: 35 x 25 x 12 cm, 150 g i 400 g. Koperty o wadze większej niż 225 g nadal nie kwalifikują się do programu FBA małe i lekkie.

Kategorie rozmiaru i wagi Maksymalny kwalifikujący się rozmiar przed 31 marca 2022 r. Maksymalny kwalifikujący się rozmiar od 31 marca 2022 r.
Koperty do 225 g

Duża koperta 225 g

≤33 x 23 x 5 cm

Bardzo duża koperta 225 g

≤ 33 x 23 x 6 cm

Koperty powyżej 225 g Nie kwalifikują się Nie kwalifikują się
Paczki do 400 g Nie kwalifikują się

Mała paczka 400 g

≤ 35 x 25 x 12 cm

Paczki powyżej 400 g Nie kwalifikują się Nie kwalifikują się

Zmiany opłat za realizację

Od 12 maja 2022 r. w programie FBA małe i lekkie będą obowiązywać poniższe opłaty.

Opłata za realizację w programie FBA małe i lekkie (za jednostkę towaru, sprzedaż na Amazon)
Obowiązuje od 12 maja 2022 r. Podane kwoty zawierają dopłatę paliwowo-inflacyjną w wysokości 4,3%.
Krajowa/PAN-EU/MCI EFN3
Wymiary UK DE3 FR IT ES DE/IT/ES FR
Mała koperta do 80 g ≤ 20 x 15 x 1 cm 0,65 GBP 1,17 EUR 1,60 EUR 1,70 EUR 1,43 EUR 4,79 EUR 4,93 EUR
Standardowa koperta do 60 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 0,86 GBP 1,35 EUR 1,80 EUR 1,80 EUR 1,61 EUR 4,94 EUR 5,09 EUR
Standardowa koperta do 210 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 1,00 GBP 1,55 EUR 2,33 EUR 2,13 EUR 1,85 EUR 5,28 EUR 5,44 EUR
Duża koperta do 225 g ≤ 33 x 23 x 4 cm 1,69 GBP 2,26 EUR 3,61 EUR 2,90 EUR 2,29 EUR 5,84 EUR 6,01 EUR
Bardzo duża koperta do 225 g ≤ 33 x 23 x 6 cm 1,76 GBP 2,44 EUR 3,91 EUR 3,01 EUR 2,40 EUR 6,44 EUR 6,64 EUR
Mała paczka do 150 g ≤ 35 x 25 x 12 cm 2,38 GBP 2,83 EUR 4,07 EUR 3,74 EUR 3,07 EUR 5,83 EUR 6,00 EUR
Mała paczka do 400 g ≤ 35 x 25 x 12 cm 2,51 GBP 3,11 EUR 4,55 EUR 4,02 EUR 3,55 EUR 7,05 EUR 7,26 EUR

3Sprzedawcy z zapasami FBA w Niemczech, którzy nie uczestniczą w Programie środkowoeuropejskim (CEE FBA) upoważniającym Amazon do magazynowania i przetwarzania niemieckich zapasów FBA w ramach sieci realizacji Amazon, ponoszą dodatkową opłatę za realizację za każdą jednostkę FBA wysłaną z niemieckich centrów logistycznych. Wynosi ona 0,26 EUR / 0,26 GBP / 0,27 EUR (w przypadku Francji dopłata zawiera podatek od sprzedaży cyfrowej) zarówno w przypadku standardowej usługi Realizacja przez Amazon (FBA), jak i programu FBA małe i lekkie. Dołącz do Programu środkowoeuropejskiego (CEE FBA), aby zaoszczędzić na opłatach.

Przykłady produktów

Poniższe przykłady produktów pomagają zilustrować nową strukturę opłat za Realizację przez Amazon (FBA). Opłaty te zawierają dopłatę paliwową i inflacyjną w wysokości 4,3% obowiązującą w przypadku Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Mała koperta o wymiarach standardowych

Karta SD

Wymiary: 3,2 x 2,4 x 0,2 cm (0,000001536 m3 = 0,00005 ft3)

Waga jednostkowa: 30 g

Kategoria rozmiaru produktu: mała koperta o wymiarach standardowych 80 g

Lokalna

EFN

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN) DE/IT/ES/NL (EUR) FR (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 1,54 1,80 2,52 2,88 2,36 1,67 26,05 4,48 4,59 4,73 46,16 20,05
Od 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 1,60 1,88 2,62 3,00 2,46 1,67 26,05 4,48 4,59 4,73 46,16 20,05
Duża koperta o wymiarach standardowych

Książka

Wymiary: 24 cm x 16,2 cm x 3,5 cm (0,001361 m3 = 0,048056 ft3)

Waga jednostkowa: 150 g

Kategoria rozmiaru produktu: duża koperta o wymiarach standardowych 960 g

Lokalna

EFN

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN) DE/IT/ES/NL (EUR) FR (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 2,33 2,60 4,16 3,61 3,33 2,55 33,43 5,64 5,60 5,77 56,26 24,33
Od 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 2,43 2,71 4,34 3,77 3,47 2,55 33,43 5,64 5,60 5,77 56,26 24,33
Mała paczka o wymiarach standardowych 900 g w ramach FBA

Zabawka elektroniczna

Wymiary: 34 x 15,4 x 7 cm (0,00366 m3 = 0,1293 ft3)

Waga jednostkowa: 590 g

Kategoria rozmiaru produktu: mała paczka o wymiarach standardowych 900 g

Lokalna EFN

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN) DE/IT/ES/NL (EUR) FR (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 2,70 3,55 5,68 4,72 3,99 3,36 39,84 6,48 8,10 8,34 81,39 38,43
Od 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 2,82 3,70 5,92 4,92 4,16 3,36 39,84 6,48 8,10 8,34 81,39 38,43
Duża przesyłka ponadgabarytowa (lokalne opłaty za realizację)

Keyboard

Wymiary: 150 cm x 10 cm x 10 cm (0,015 m3 = 0,52972 ft3)

Waga jednostkowa: 5,4 kg

Waga wymiarowa: 3 kg

Kategoria rozmiaru produktu: duża przesyłka ponadgabarytowa 9760 g

Lokalna

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 10,21 9,83 18,99 10,75 13,45 9,61 108,8 10,77
Od 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 10,65 10,25 19,81 11,21 14,03 9,61 108,8 10,77
Duża przesyłka ponadgabarytowa (EFN i PAN-EU FBA, na podstawie powyższego przykładu produktu)

EFN PAN-EU FBA

DE/FR/IT/ES/NL (EUR) FR (EUR) SE (SEK) PL (PLN) UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 28,63 29,49 291,76 131,58 11,10 9,83 21,05 12,75 15,45 9,61 128,08 10,77
Od 12 maja 2022 r.
Opłata za realizację 29,86 30,76 291,76 131,58 11,58 10,25 21,96 13,30 16,12 9,61 128,08 10,77

W przedstawionych przykładach opłaty za realizację są naliczane na podstawie sklepu, w którym produkt jest sprzedawany.

Żadna z opłat nie zawiera podatku VAT ani innych podatków płatnych przez sprzedawcę. Powyższe przykłady służą jedynie jako wskazówki mające pomóc w ocenie Realizacji przez Amazon (FBA). Amazon nie gwarantuje dokładności obliczeń.

Waga przesyłki używana do ustalenia opłaty za realizację

Poniższa tabela zawiera zestawienie dotyczące wagi przesyłki używanej do ustalenia opłaty za realizację.

Kategoria rozmiaru Waga przesyłki
Koperty i paczki Waga jednostkowa
Przesyłka mała, standardowa i duża ponadgabarytowa Waga jednostkowa lub waga wymiarowa (w zależności od tego, która jest większa)
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa Waga jednostkowa

Zmiany dotyczące opłat za usługę Realizacja przez Amazon (FBA) w 2022 r.


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates