Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zmiany opłat za realizację FBA, obniżki i promocje w 2021 roku

Uwaga: Więcej informacji o zmianach opłat za sprzedaż w 2021 r. znajdziesz w artykule Podsumowanie zmian prowizji od sprzedaży i opłat FBA w 2021 r. (Europa).

Ta strona zawiera szczegółowe informacje o następujących zmianach opłat za realizację FBA, promocjach i obniżkach w 2021 roku:

 • zmiany opłat za realizację FBA (od 8 czerwca 2021 r.)
 • obniżka lub zniesienie opłaty manipulacyjnej za zwrot od klienta (od 1 marca 2021 r.)
 • rabat promocyjny w programie przewoźników partnerskich Amazon (od 1 kwietnia 2021 r.).

Zmiany opłat za realizację FBA

Opłaty za Realizację przez Amazon (FBA) zostaną skorygowane w przypadku lokalnej FBA, ogólnoeuropejskiej FBA i European Fulfillment Network w związku ze zmieniającymi się kosztami w łańcuchu dostaw. Ponadto od 8 czerwca 2021 r. (chyba że zaznaczono inaczej) zaczną obowiązywać opisane poniżej zmiany.

 • Od 8 czerwca 2021 roku nie będziemy już uwzględniać korekty wagi opakowania w tabeli opłat za realizację i odpowiednio dostosujemy limity wagowe dla każdej kategorii wielkości. Ta zmiana dotyczy wszystkich sklepów Amazon Europe: Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwecja i Polska. Nie będzie ona skutkowała żadną zmianą opłaty za realizację pobieranej za wysyłaną jednostkę.
 • Dopasujemy kategorie wielkości programu FBA Małe i Lekkie do kategorii standardowego programu FBA, aby opłaty za realizację w ramach programu Małe i Lekkie były nadal niższe od opłat za standardową realizację FBA w przypadku porównywalnych produktów. Program Małe i Lekkie jest dostępny w sklepach Amazon Europe w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii.
 • Obniżymy z 0,50 EUR na 0,35 EUR jednostkową opłatę dodatkową pobieraną od sprzedawców, którzy wysyłają z centrów logistycznych w Niemczech i nie uczestniczą w FBA CEE (program środkowoeuropejski). W przypadku programu Małe i Lekkie jednostkowa opłata dodatkowa również zostanie obniżona: z 0,30 EUR na 0,25 EUR.
 • Od 1 kwietnia 2021 roku zmieniliśmy limity kategorii wielkości, aby uwzględnić obsługę produktów ciężkich i nieporęcznych. Określiliśmy też opłaty za taką usługę. Produkty o wadze powyżej 31,5 kg lub długości przekraczającej 175 cm będą mogły być teraz obsługiwane w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii w ramach krajowych programów FBA. Ponadto oprócz opłat za realizację FBA sprzedawcy będą uiszczać minimalną prowizję od sprzedaży w wysokości 15 GBP / 15 EUR za każdy produkt sprzedany w ramach FBA dla towarów ciężkich i nieporęcznych. Strona Opłaty za sprzedaż na Amazon zawiera informacje o standardowych prowizjach od sprzedaży obowiązujących dla wszystkich sklepów i kategorii produktów. Prowizje te są obliczane jako procent całkowitej ceny sprzedaży.

Poniżej pokazano stawki dla różnych krajów i programów FBA obowiązujące od 8 czerwca 2021 r. (chyba że zaznaczono inaczej). Opłaty za lokalną i ogólnoeuropejską realizację FBA nie zmieniają się dla Szwecji i Polski.

Opłata za standardową realizację FBA (za jednostkę, sprzedaż na Amazon)
Obowiązujące od 8 czerwca 2021 r.

Lokalna i ogólnoeuropejska FBA1 European Fulfillment Network2,3
UK (GBP) DE (EUR)3 FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) UK (GBP) DE/FR/IT/ES/NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Mała koperta: 80 g 1,46 GBP 1,73 EUR 2,37 EUR 2,74 EUR 2,26 EUR 1,62 EUR 3,99 GBP 4,38 EUR 45,94 SEK 18,61 PLN
Standardowa koperta: 60 g 1,56 GBP 1,88 EUR 2,52 EUR 2,88 EUR 2,51 EUR 1,76 EUR 4,16 GBP 4,55 EUR 47,82 SEK 19,38 PLN
Standardowa koperta: 210 g 1,66 GBP 2,01 EUR 3,01 EUR 3,03 EUR 2,81 EUR 1,93 EUR 4,45 GBP 4,88 EUR 51,21 SEK 20,74 PLN
Standardowa koperta: 460 g 1,77 GBP 2,16 EUR 3,38 EUR 3,27 EUR 3,02 EUR 2,05 EUR 4,52 GBP 4,95 EUR 51,96 SEK 21,05 PLN
Duża koperta: 960 g 2,21 GBP 2,52 EUR 3,96 EUR 3,53 EUR 3,15 EUR 2,48 EUR 4,84 GBP 5,30 EUR 55,65 SEK 22,55 PLN
Standardowa paczka: 150 g 2,19 GBP 2,66 EUR 3,95 EUR 3,62 EUR 2,99 EUR 2,53 EUR 4,86 GBP 5,32 EUR 55,88 SEK 22,64 PLN
Standardowa paczka: 400 g 2,33 GBP 2,95 EUR 4,72 EUR 4,04 EUR 3,50 EUR 2,81 EUR 5,94 GBP 6,50 EUR 68,25 SEK 27,66 PLN
Standardowa paczka: 900 g 2,50 GBP 3,38 EUR 5,46 EUR 4,66 EUR 3,78 EUR 3,26 EUR 7,00 GBP 7,66 EUR 80,46 SEK 32,60 PLN
Standardowa paczka: 1400 g 2,66 GBP 3,99 EUR 5,68 EUR 5,24 EUR 4,25 EUR 3,84 EUR 7,68 GBP 8,42 EUR 88,37 SEK 35,81 PLN
Standardowa paczka: 1900 g 2,91 GBP 4,30 EUR 5,74 EUR 5,47 EUR 4,32 EUR 4,11 EUR 8,80 GBP 9,64 EUR 101,17 SEK 40,99 PLN
Standardowa paczka: 2900 g 4,14 GBP 4,77 EUR 7,45 EUR 6,10 EUR 4,91 EUR 4,69 EUR 9,79 GBP 10,73 EUR 112,64 SEK 45,63 PLN
Standardowa paczka: 3900 g 4,53 GBP 5,35 EUR 7,92 EUR 6,82 EUR 6,02 EUR 4,71 EUR 11,52 GBP 12,68 EUR 133,19 SEK 53,96 PLN
Standardowa paczka: 4900 g 4,62 GBP 5,52 EUR 7,95 EUR 7,24 EUR 6,20 EUR 4,72 EUR 12,10 GBP 13,32 EUR 139,83 SEK 56,65 PLN
Standardowa paczka: 5900 g 5,12 GBP 5,95 EUR 8,63 EUR 8,07 EUR 6,52 EUR 4,99 EUR 12,10 GBP 13,32 EUR 139,83 SEK 56,65 PLN
Standardowa paczka: 6900 g 5,28 GBP 5,95 EUR 8,63 EUR 8,08 EUR 6,64 EUR 5,05 EUR 12,10 GBP 13,32 EUR 139,83 SEK 56,65 PLN
Standardowa paczka: 7900 g 5,42 GBP 6,11 EUR 9,42 EUR 8,34 EUR 7,12 EUR 5,10 EUR 12,79 GBP 14,09 EUR 147,92 SEK 59,93 PLN
Standardowa paczka: 8900 g 5,47 GBP 6,11 EUR 9,42 EUR 8,37 EUR 7,12 EUR 5,16 EUR 13,12 GBP 14,44 EUR 151,66 SEK 61,44 PLN
Standardowa paczka: 9900 g 6,23 GBP 6,39 EUR 9,42 EUR 8,82 EUR 7,12 EUR 5,31 EUR 15,70 GBP 17,29 EUR 181,49 SEK 73,53 PLN
Standardowa paczka: 10 900 g 6,24 GBP 6,40 EUR 9,48 EUR 8,85 EUR 7,12 EUR 5,49 EUR 15,70 GBP 17,29 EUR 181,49 SEK 73,53 PLN
Standardowa paczka: 11 900 g 6,30 GBP 6,61 EUR 9,49 EUR 8,89 EUR 7,13 EUR 5,50 EUR 15,70 GBP 17,29 EUR 181,49 SEK 73,53 PLN
Wielkogabarytowe – małe: 760 g 4,16 GBP 5,65 EUR 8,20 EUR 8,00 EUR 6,11 EUR 5,53 EUR 11,57 GBP 12,74 EUR 133,77 SEK 54,19 PLN
Wielkogabarytowe – małe: 1010 g 4,64 GBP 5,78 EUR 8,49 EUR 8,19 EUR 6,11 EUR 5,65 EUR 11,94 GBP 13,14 EUR 137,99 SEK 55,90 PLN
Wielkogabarytowe – małe: 1260 g 5,01 GBP 5,82 EUR 8,59 EUR 8,47 EUR 6,63 EUR 5,70 EUR 11,98 GBP 13,19 EUR 138,47 SEK 56,10 PLN
Wielkogabarytowe – małe: 1510 g 5,10 GBP 5,82 EUR 8,59 EUR 8,52 EUR 6,63 EUR 5,70 EUR 12,04 GBP 13,26 EUR 139,20 SEK 56,40 PLN
Wielkogabarytowe – małe: 1760 g 5,16 GBP 5,90 EUR 9,16 EUR 8,58 EUR 6,86 EUR 5,78 EUR 12,07 GBP 13,29 EUR 139,56 SEK 56,55 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 760 g 5,07 GBP 5,71 EUR 8,21 EUR 8,48 EUR 6,15 EUR 5,53 EUR 13,56 GBP 14,95 EUR 156,94 SEK 63,58 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 1760 g 5,40 GBP 5,95 EUR 9,28 EUR 8,62 EUR 6,86 EUR 5,78 EUR 13,96 GBP 15,38 EUR 161,53 SEK 65,45 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 2760 g 5,51 GBP 6,95 EUR 9,75 EUR 8,63 EUR 7,60 EUR 6,74 EUR 14,91 GBP 16,41 EUR 172,28 SEK 69,80 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 3760 g 5,54 GBP 7,01 EUR 10,16 EUR 9,23 EUR 7,67 EUR 6,78 EUR 14,99 GBP 16,50 EUR 173,24 SEK 70,19 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 4760 g 5,58 GBP 7,01 EUR 10,22 EUR 9,27 EUR 7,92 EUR 6,78 EUR 15,10 GBP 16,63 EUR 174,57 SEK 70,72 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 5760 g 6,59 GBP 7,24 EUR 10,83 EUR 10,28 EUR 10,08 EUR 6,79 EUR 16,57 GBP 18,25 EUR 191,59 SEK 77,62 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 6760 g 6,65 GBP 7,34 EUR 10,95 EUR 10,28 EUR 10,26 EUR 6,82 EUR 16,71 GBP 18,40 EUR 193,16 SEK 78,25 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 7760 g 6,68 GBP 7,39 EUR 11,01 EUR 10,43 EUR 10,57 EUR 6,85 EUR 16,71 GBP 18,40 EUR 193,16 SEK 78,25 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 8760 g 6,68 GBP 7,39 EUR 11,01 EUR 10,49 EUR 11,19 EUR 6,88 EUR 16,71 GBP 18,40 EUR 193,16 SEK 78,25 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 9760 g 6,71 GBP 7,43 EUR 11,06 EUR 10,55 EUR 11,65 EUR 7,00 EUR 17,08 GBP 18,82 EUR 197,63 SEK 80,07 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 14 760 g 7,14 GBP 8,05 EUR 11,82 EUR 11,69 EUR 12,54 EUR 7,06 EUR 18,12 GBP 19,95 EUR 209,46 SEK 84,87 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 19 760 g 7,50 GBP 8,56 EUR 12,43 EUR 12,05 EUR 13,61 EUR 7,06 EUR 19,71 GBP 21,71 EUR 227,93 SEK 92,35 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 24 760 g 8,30 GBP 9,70 EUR 12,43 EUR 12,82 EUR 13,61 EUR 7,06 EUR 21,13 GBP 23,27 EUR 244,35 SEK 99,00 PLN
Wielkogabarytowe – standardowe: 29 760 g 8,30 GBP 9,70 EUR 13,84 EUR 13,46 EUR 15,12 EUR 7,06 EUR 21,44 GBP 23,62 EUR 247,97 SEK 100,47 PLN
Wielkogabarytowe – duże: 4760 g 8,43 GBP 8,18 EUR 15,09 EUR 9,39 EUR 9,11 EUR 7,38 EUR 20,97 GBP 23,10 EUR 242,54 SEK 98,26 PLN
Wielkogabarytowe – duże: 9760 g 10,16 GBP 9,44 EUR 18,30 EUR 10,69 EUR 13,40 EUR 8,51 EUR 25,12 GBP 27,66 EUR 290,47 SEK 117,68 PLN
Wielkogabarytowe – duże: 14 760 g 10,74 GBP 10,09 EUR 19,37 EUR 11,78 EUR 14,48 EUR 9,11 EUR 26,70 GBP 29,40 EUR 308,70 SEK 125,07 PLN
Wielkogabarytowe – duże: 19 760 g 11,25 GBP 10,67 EUR 20,32 EUR 12,16 EUR 15,65 EUR 9,63 EUR 29,44 GBP 32,42 EUR 340,45 SEK 137,93 PLN
Wielkogabarytowe – duże: 24 760 g 12,25 GBP 11,81 EUR 22,21 EUR 13,64 EUR 16,97 EUR 10,66 EUR 31,94 GBP 35,18 EUR 369,42 SEK 149,67 PLN
Wielkogabarytowe – duże: 31 500 g 12,28 GBP 11,84 EUR 22,74 EUR 13,73 EUR 19,45 EUR 10,68 EUR 31,94 GBP 35,18 EUR 369,42 SEK 149,67 PLN

1Opłaty za realizację są naliczane na podstawie rynku, na którym produkt zostanie sprzedany. W przypadku Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon nadal pobieramy jednostkową opłatę dodatkową za obsługę produktów wielkogabarytowych.

2Możemy przeprowadzić przegląd opłat EFN i dokonać korekt z 30-dniowym wyprzedzeniem, gdy zmiana kursu walutowego między funtem szterlingiem a euro przekracza 5% w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

Opłata dodatkowa w programie Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon za obsługę produktów wielkogabarytowych (za jednostkę)
UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR)
0,89 GBP 0 EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR 0 EUR

Bezpośrednie porównanie stawek obowiązujących przed i po 8 czerwca 2021 roku znajdziesz na stronie Porównanie zmian opłat za realizację FBA w 2021 roku.

Opłata za realizację w programie Małe i Lekkie (za jednostkę, sprzedaż na Amazon)
Obowiązujące od 8 czerwca 2021 r.

UK (GBP) DE3 (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR)
Mała koperta: 80 g

≤20 x 15 x 1 cm

0,60 GBP 1,00 EUR 1,40 EUR 1,45 EUR 1,35 EUR
Standardowa koperta: 60 g

≤33 x 23 x 2,5 cm

0,80 GBP 1,15 EUR 1,60 EUR 1,60 EUR 1,52 EUR
Standardowa koperta: 210 g

≤33 x 23 x 2,5 cm

0,85 GBP 1,32 EUR 2,10 EUR 1,85 EUR 1,65 EUR
Duża koperta: 225 g

≤33 x 23 x 5 cm

1,42 GBP 1,95 EUR 3,45 EUR 2,60 EUR 2,18 EUR

3Sprzedawcy z zapasami w ramach niemieckiego programu FBA, którzy nie uczestniczą w FBA CEE (program środkowoeuropejski) upoważniającym Amazon do przechowywania i obsługiwania zapasów w ramach niemieckiego programu FBA w sieci logistycznej Amazon, w tym w Polsce i w Czechach, są obciążani dodatkową opłatą za realizację FBA za każdą jednostkę wysłaną z niemieckich centrów logistycznych. Wynosi ona 0,35 EUR/0,35 GBP/3,5 SEK/1,5 PLN w przypadku standardowej realizacji FBA oraz 0,25 EUR w przypadku realizacji w ramach programu FBA Małe i Lekkie. Sprzedawcy, którzy korzystają z Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon, nie są obciążani tą opłatą.

Opłata za realizację w przypadku towarów ciężkich i nieporęcznych (za jednostkę, sprzedaż na Amazon)
Wymiary: długość większa niż 175 cm, obwód4 większy niż 360 cm lub waga większa niż 31,5 kg
Obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.
UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR)
Do 20 kg 11,58 GBP 14,49 EUR 16,37 EUR 12,61 EUR 15,38 EUR
Od 20+ do 40 kg 15,23 GBP 21,07 EUR 23,23 EUR 16,22 EUR 21,57 EUR
Od 40+ do 60 kg 40,40 GBP 50,96 EUR 39,28 EUR 18,64 EUR 29,99 EUR
Powyżej 60 kg 40,40 GBP + 0,24 GBP za każdy kolejny kg 50,96 EUR + 0,25 EUR za każdy kolejny kg 39,28 EUR + 0,32 EUR za każdy kolejny kg 18,64 EUR + 0,43 EUR za każdy kolejny kg 29,99 EUR + 0,43 EUR za każdy kolejny kg

4Obwód = najdłuższy bok + 2 x szerokość + 2 x wysokość

Jak wyeliminowanie wagi opakowania wpłynie na opłatę za realizację?

Ta zmiana uprości obliczanie opłaty za realizację w przypadku wysłanych jednostek towaru. Wyeliminowanie wagi opakowania nie powinno w widoczny sposób wpłynąć na wysokość opłat. Przed 8 czerwca 2021 r. waga opakowania będzie dodawana do wagi jednostkowej w celu określenia ostatecznej wagi przesyłki, według której zostanie naliczona opłata. Począwszy od 8 czerwca 2021 r. waga opakowania nie będzie już dodawana do wagi jednostkowej, a opłata za jednostkę towaru będzie pobierana jedynie w oparciu o jej własną wagę i wymiary. Poniższy przykład ilustruje tę zmianę.

Parametry jednostki towaru Waga opakowania Waga przesyłki wychodzącej Kategoria wielkości Opłata za realizację
Wymiary jednostki towaru Waga jednostkowa UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 8 czerwca 2021 r. 20 x 10 x 2 cm 170 g 40 g Waga jednostkowa + waga opakowania 170 g + 40 g = 210 g Standardowa koperta: 250 g 1,66 GBP 2,01 EUR 3,01 EUR 3,03 EUR 2,81 EUR 1,93 EUR 20,13 SEK 4,66 PLN
Od 8 czerwca 2021 r. 20 x 10 x 2 cm 170 g Nie dotyczy Waga jednostkowa 170 g Standardowa koperta: 210 g 1,66 GBP 2,01 EUR 3,01 EUR 3,03 EUR 2,81 EUR 1,93 EUR 20,13 SEK 4,66 PLN

Przykłady produktów

Poniższe przykłady produktów pomagają zilustrować nową strukturę opłat FBA.

Mała koperta o wymiarach standardowych

Karta SD

Wymiary: 3,2 x 2,4 x 0,2 cm (0,000001536 m3)

Waga jednostkowa: 30 g

Kategoria wielkości produktów: mała koperta o wymiarach standardowych 80 g

Lokalne

EFN

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) UK (GBP) DE/FR/IT/ES/NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 1,38 1,63 2,24 2,59 2,13 1,54 3,78 4,13 43,33

17,55

Od 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 1,46 1,73 2,37 2,74 2,26 1,62 3,99 4,38 45,94 18,61
Duża koperta o wymiarach standardowych

Książka

Wymiary: 24 cm x 16,2 cm x 3,5 cm (0,001361 m3)

Waga jednostkowa: 150 g

Kategoria wielkości produktów: duża koperta o wymiarach standardowych: 960 g

Lokalne

EFN

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) UK (GBP) DE/FR/IT/ES/NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 2,21 2,40 3,95 3,44 2,97 2,34 4,59 5,00 52,50 21,27
Od 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 2,21 2,52 3,96 3,53 3,15 2,48 4,84 5,30 55,65 22,55
Paczka o wymiarach standardowych

Elektroniczna zabawka

Wymiary: 37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 m3)

Waga jednostkowa: 590 g

Kategoria wielkości produktów: paczka o standardowej wielkości: 900 g

Lokalne EFN

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) UK (GBP) DE/FR/IT/ES/NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 2,49 3,22 5,32 4,59 3,60 3,08 6,63 7,23 75,91 30,75
Od 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 2,50 3,38 5,46 4,66 3,78 3,26 7,00 7,66 80,46 32,60
Wielkogabarytowe – duże (lokalne opłaty za realizację)

Klawiatura

Wymiary: 150 cm x 10 cm x 10 cm (0,015 m3)

Waga jednostkowa: 5,4 kg

Kategoria wielkości produktów: Wielkogabarytowe — duże: 9760 g

Lokalne

UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR)
Przed 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 9,96 8,20 15,91 12,58 11,65 7,74
Od 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 10,16 9,44 18,30 10,69 13,40 8,51
Wielkogabarytowe – duże (EFN i Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon, na podstawie powyższego przykładu produktu)

EFN

Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon

UK (GBP) DE/FR/IT/ES/NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN) UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR)
Przed 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 22,07 24,06 252,63 102,35 10,86 8,20 17,91 14,58 13,65 7,74
Od 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 25,12 27,66 290,40 117,68 11,05 9,44 20,30 12,69 15,40 8,51

W przedstawionych przykładach opłaty za realizację są naliczane na podstawie sklepu, w którym towar jest sprzedawany.

Wszystkie opłaty nie zawierają podatku VAT ani innych podatków, które przypadają do zapłaty sprzedawcy. Powyższe przykłady są jedynie wskazówkami, które mają pomóc w ocenie opłat FBA. Amazon nie gwarantuje dokładności obliczeń.

Obniżka lub zniesienie opłaty manipulacyjnej za zwrot od klienta

Znieśliśmy opłatę manipulacyjną za zwrot w przypadku zwracanych przez klientów produktów z kategorii Zegarki i Biżuteria. Opłata manipulacyjna za zwrot w przypadku produktów z kategorii Odzież, obuwie i torby została obniżona do kwoty równej 50% całkowitej opłaty za realizację. Zmiany te obowiązują od 1 marca 2021 r. w sklepach Amazon Europe w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Polsce.

Duża koperta o wymiarach standardowych (odzież)

Koszulka

Wymiary: 30 cm x 22 cm x 4,5 cm (0,00297 m3)

Waga jednostkowa: 170 g

Kategoria wielkości produktów: duża koperta o wymiarach standardowych: 960 g

Lokalne EFN
UK (GBP) DE (EUR) FR (EUR) IT (EUR) ES (EUR) NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN) UK (GBP) DE/FR/IT/ES/NL (EUR) SE (SEK) PL (PLN)
Przed 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 2,21 2,40 3,95 3,44 2,97 2,34 25,24 4,59 5,00 52,50 21,27

Opłata manipulacyjna za zwrot (jeśli dotyczy)*

2,21 2,40 3,95 3,44 2,97 2,34 25,24 4,59 5,00 52,50 21,27
Od 8 czerwca 2021 r.
Opłata za realizację 2,21 2,52 3,96 3,53 3,15 2,48 25,24 5,64 4,84 5,30 55,65 22,55

Opłata manipulacyjna za zwrot (jeśli dotyczy)*

1,11 1,26 1,98 1,77 1,58 1,24 12,62 2,82 2,42 2,65 27,83 11,28

*Opłata manipulacyjna za zwrot nie będzie naliczana w przypadku, gdy zwrot wynika z przyczyny, za którą Amazon bierze odpowiedzialność.

Rabat promocyjny w programie przewoźników partnerskich Amazon

Począwszy od 1 kwietnia 2021 r. przez ograniczony czas będzie można korzystać z rabatu 80%* na standardowe opłaty przewoźników partnerskich Amazon. Promocja dotyczy przesyłek krajowych w Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech. Dzięki programowi przewoźników partnerskich Amazon sprzedawcy korzystający z Realizacji przez Amazon (FBA) mogą wysyłać przesyłki do centrów logistycznych w całej Europie po obniżonych cenach. Rabat promocyjny będzie automatycznie przyznawany w przypadku każdej przesyłki krajowej utworzonej w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. i wysłanej do centrum logistycznego za pośrednictwem przewoźnika partnerskiego Amazon.

Obowiązują następujące warunki:

 • Promocja dotyczy wyłącznie sprzedawców, którzy nie korzystali z usług przewoźnika partnerskiego Amazon w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
 • Przesyłka musi zostać wysłana do centrum logistycznego, które znajduje się w tym samym kraju co adres wysyłki.
 • Przesyłka musi zostać utworzona w Seller Central między 1 kwietnia 2021 r. a 30 września 2021 r.
 • Przesyłka musi być przewożona przez przewoźnika partnerskiego Amazon.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Często zadawane pytania.

*Rabat jest obliczany na podstawie standardowych stawek programu przewoźników partnerskich Amazon obowiązujących w momencie utworzenia przesyłki. Ostateczny koszt może się różnić w zależności od ilości, wymiarów i wagi opakowań oraz zastosowanej stawki. Stawki mogą ulec zmianie.


Zmiany opłat za realizację FBA, obniżki i promocje w 2021 roku


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates