Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Status publikacji treści i odrzucenie treści

Wszystkie treści A+ muszą być przesłane do zatwierdzenia. Ocena tych treści może potrwać do siedmiu dni roboczych, a nawet dłużej w przypadku większej liczby zgłoszeń. W tej chwili nie możemy przyjmować wniosków o przyspieszenie oceny.

Zanim zatwierdzone treści zostaną opublikowane na stronie produktu numerów ASIN, do których je zastosowano, mogą upłynąć nawet 24 godziny. Jeśli treści A+ nie zostaną zatwierdzone, kliknij Edytuj, aby przeczytać przyczyny odrzucenia konkretnego fragmentu treści A+ i wprowadź zmiany. Wszystkie edytowane zgłoszenia trzeba przesłać jeszcze raz i muszą ponownie przejść proces moderacji. Istniejące treści pozostaną na stronie produktu wszystkich numerów ASIN, do których je zastosowano, do momentu zatwierdzenia nowego zgłoszenia.

Jeśli treści nie będą dostępne na stronie produktu po 24 godzinach od Twojej ostatniej aktywności (na podstawie daty i godziny), a treści mają status Zatwierdzone, sprawdź zastosowane numery ASIN. Jeśli dla numeru ASIN wyświetla się Błąd, kliknij Szczegóły, aby wyświetlić komunikat o błędzie. Jeśli numer ASIN ma status Opublikowano, prawdopodobnie wystąpił błąd techniczny. Ten problem można często rozwiązać przez ponowne przesłanie projektu A+, aby rozpocząć proces publikowania od nowa.

Możesz również dokładnie sprawdzić, czy wyświetlasz stronę produktu w języku, w którym treści zostały przez Ciebie opublikowane. Treści A+ wyświetlą się na stronie tylko w tym języku. Na przykład treści, które zostały opublikowane w języku hiszpańskim, wyświetlą się tylko na stronie w języku hiszpańskim. Nie wyświetlą się na stronie w języku angielskim. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon, aby zgłosić problem.

Co zrobić, gdy treści A+ zostały odrzucone

Przy każdym odrzuceniu zgłoszenia treści A+ podajemy przyczynę tej decyzji. Aby się z nią zapoznać, otwórz te treści w Menedżerze treści A+. Wszystkie treści A+ muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi tych treści. Jeśli treści A+ zostały odrzucone, dokładnie sprawdź przeczytaj informacje na stronach pomocy wytyczne dotyczące treści A+ oraz Treści A+ – często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów. Przyczynę odrzucenia treści możesz znaleźć w wielu miejscach:

  • Status treści: Status treści zostanie podany na stronie docelowej Menedżera treści A+ Twojego konta
  • Menedżer treści A+: Znajdź projekt w Menedżerze zawartości A+ na podstawie numeru ASIN lub nazwy projektu, otwórz projekt i przeczytaj przyczynę odrzucenia w górnej sekcji.

Dobre praktyki pomagające usunąć przyczyny odrzucania treści:

  • Używaj obrazów wysokiej jakości i o wysokiej rozdzielczości
  • Zmniejsz liczbę znaków odstępu
  • Upewnij się, że zgłoszenie nie jest puste
  • Upewnij się, że tekst nadaje się do czytania, czyli nie jest niewyraźny i jest napisany wystarczająco dużą czcionką
  • Usuń informacje dotyczące roszczeń, gwarancji lub rękojmi
  • Usuń ceny, informacje o promocjach lub dane kontaktowe

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates