Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Często zadawane pytania dotyczące usługi Amazon jako podmiot odpowiedzialny (ARP)

Skonsolidowaną listę zasobów znajdziesz w Centrum zasobów dotyczących podmiotu odpowiedzialnego.

Czym jest usługa Amazon jako podmiot odpowiedzialny (ARP)?

Usługa ARP to rozwiązanie dla sprzedawców biorących udział w programie Realizacja przez Amazon (FBA), ułatwiające osiągnięcie zgodności z nowym rozporządzeniem w sprawie nadzoru rynku UE. Rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku wymaga, aby sprzedawca spoza UE posiadał znajdujący się na terenie UE podmiot odpowiedzialny za produkty z oznakowaniem CE (z wyjątkiem wyrobów medycznych, materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także niektórych dźwigów oraz instalacji kolei linowych). Jeśli aktywujesz tę usługę, Amazon będzie pełnić funkcję podmiotu odpowiedzialnego na terenie UE za odpowiednie, wskazane przez Ciebie produkty z oznakowaniem CE.

Jak mogę skorzystać z subskrypcji usługi?

Uruchomiliśmy specjalną stronę subskrypcji z opisem tej usługi oraz informacjami o kosztach i warunkach. Możesz sprawdzić je tutaj.

Kto może subskrybować usługę?

Usługę ARP mogą subskrybować producenci, właściciele marek i odsprzedawcy mający siedzibę poza UE, upoważnieni przez markę do prowadzenia sprzedaży w UE i korzystający z programu Realizacja przez Amazon (FBA).

Mam już podmiot odpowiedzialny. Czy muszę zarejestrować się w usłudze ARP?

Nie. ARP jest opcjonalną usługą oferowaną przez Amazon w celu wspierania producentów, właścicieli marek i odsprzedawców mających siedzibę poza UE, upoważnionych przez markę do prowadzenia sprzedaży w UE i korzystających z programu Realizacja przez Amazon (FBA), w zakresie przestrzegania obowiązku posiadania podmiotu odpowiedzialnego, który wszedł w życie 16 lipca 2021 r. Możesz korzystać z innego podmiotu odpowiedzialnego w odniesieniu do produktów, których zamówienia są realizowane w ramach Realizacji przez Amazon (FBA). Jeśli zdecydujesz się skorzystać z innego podmiotu odpowiedzialnego, nie wpłynie to negatywnie na usługę, z której korzystasz w ramach programu Realizacja przez Amazon (FBA).

Mam już subskrypcję usługę ARP. Na czym ona polega?

Po aktywacji usługi ARP system przekieruje Cię do panelu „Podmiot odpowiedzialny” i konieczne będzie przesłanie dokumentacji potwierdzającej zgodność kodów ASIN z wymogami. Dokumentację dla każdego ASIN możesz dostarczyć, klikając kartę Działania w panelu.

Subskrypcja usługi ARP została przeze mnie wykupiona przez pomyłkę, nie chcę już subskrybować tej usługi lub chcę anulować subskrypcję. Czy mogę z zrezygnować z subskrypcji?

Możesz zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio w panelu „Podmiot odpowiedzialny”. Aby to zrobić, wybierz opcję Zarządzaj subskrypcją i wykonaj wskazane czynności, aby zrezygnować z subskrypcji usługi ARP i uniknąć dalszego pobierania opłat.

Uwaga: Usługa ARP będzie bezpłatna do października 2022 r. Nie obciążymy Cię opłatą za korzystanie z niej przed tą datą.

Na stronie Prześlij dokumentację widnieje prośba o przesłanie kilku dokumentów dotyczących poszczególnych kodów ASIN. Czy muszę przesłać pełną dokumentację dla wszystkich produktów?

Wymagane jest jedynie przesłanie deklaracji zgodności (lub deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych). W panelu ARP pojawi się prośba o dodanie tych deklaracji dla wszystkich kodów ASIN podlegających wymogowi posiadania podmiotu odpowiedzialnego. Jeśli uważasz, że wszystkie istotne dokumenty zostały przesłane, ale nadal widzisz tę prośbę, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli dokładnie zbadać ten problem.

Wymagane jest również posiadanie dokumentacji technicznej potwierdzającej zgodność produktów z wymogami. Ją również możesz przesłać w panelu ARP. W przeciwnym razie Amazon będzie okresowo prosić o te dokumenty. Może to odbywać się w ramach audytu lub na wniosek organu nadzoru rynku UE. Po otrzymaniu takiej prośby masz dwa dni robocze na dostarczenie tych dodatkowych dokumentów.

Subskrybuję usługę ARP i moja dokumentacja została przesłana. Jak dowiem się, że moje produkty FBA są reprezentowane przez Amazon?

Na wydrukowanych etykietach produktów objętych usługą ARP będą znajdować się informacje adresowe Amazon. Aby mieć pewność, że przesyłka dotrze do centrum logistycznego bez problemu, wydrukuj wszystkie etykiety i postępuj ściśle według instrukcji na nich zawartych.

Jak mogę uzyskać dostęp do warunków usługi ARP po rozpoczęciu subskrypcji?

Znajdziesz je na stronie Regulamin usługi Amazon jako podmiot odpowiedzialny.

Nie posiadam pełnej dokumentacji potwierdzającej zgodność z wymogami w przypadku wszystkich kodów ASIN. Co mam zrobić?

Zalecamy kontakt z producentem lub dostawcą w celu uzyskania wymaganej dokumentacji. Podczas rejestracji w usłudze Amazon jako podmiot odpowiedzialny wymagane jest złożenie deklaracji zgodności dla wszystkich produktów lub deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych. Należy również dostarczyć uzupełniającą dokumentację zgodności w ciągu dwóch dni roboczych.

Czy mogę przesłać dokumentację dla wielu kodów ASIN jednocześnie?

Nie. Należy przesłać dokumentację dla każdego ASIN objętego usługą ARP oddzielnie.

Posiadam wiele marek. Czy usługa Amazon jako podmiot odpowiedzialny obejmie je wszystkie?

Tak. Kwota 25 EUR miesięcznie (bez podatku VAT) to opłata ryczałtowa. Obejmuje ona wszystkie produkty FBA Twoich marek z oznakowaniem CE, w przypadku których przesłana została wymagana dokumentacja potwierdzająca zgodność. Produkty, których nie sprzedajesz w ramach Realizacji przez Amazon (FBA) lub w przypadku których nie prześlesz wymaganej dokumentacji, nie zostaną objęte usługą.

Czy usługa ARP ma zastosowanie do wszystkich produktów, które wystawiam na Amazon?

Nie. Zakres usługi Amazon jako podmiot odpowiedzialny jest ograniczony do jednostek obsługiwanych w ramach FBA i ma zastosowanie do wszystkich produktów z oznakowaniem CE, z wyjątkiem wyrobów medycznych, materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, a także niektórych dźwigów oraz instalacji kolei linowych.

Sprzedaję również w innych witrynach internetowych i serwisach. Czy usługa ARP działa również tam?

Nie. Usługa ARP ma zastosowanie wyłącznie do kodów ASIN sprzedawanych w witrynach Amazon w UE w ramach Realizacji przez Amazon (FBA).

Jakie typy plików są obsługiwane w przypadku przesyłania dokumentów?

Akceptowane są wyłącznie dokumenty przesłane w formatach PDF, PNG i JPEG.

Czy rozporządzenie UE w sprawie nadzoru rynku obowiązuje w Zjednoczonym Królestwie?

Rozporządzenie UE w sprawie nadzoru rynku nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii). Ma ono natomiast zastosowanie w Irlandii Północnej zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii Północnej. W związku z tym, jeśli sprzedajesz w Irlandii Północnej, masz obowiązek wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego tak jak w przypadku sprzedaży w UE. Jeśli jesteś właścicielem marki z siedzibą w Irlandii Północnej, możesz wyznaczyć jako podmiot odpowiedzialny siebie lub inny podmiot z siedzibą w Irlandii Północnej.

Jak mogę się skontaktować w celu uzyskania pomocy?

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie lub masz problemy z korzystaniem z panelu ARP, skontaktuj się z nami.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates