Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Najczęściej zadawane pytania na temat produktów podlegających ograniczeniom

Jakie są moje obowiązki przy wystawianiu produktu na sprzedaż na Amazon?

Sprzedając towary na Amazon, masz obowiązek zadbać o zgodność swoich ofert ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zasadami Amazon, . Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zasad Amazon może skutkować odebraniem Ci uprawnień do sprzedaży.

Jeśli widzę ofertę naruszającą zasady Amazon lub obowiązujące przepisy prawa, gdzie mogę to zgłosić?

Pełne instrukcje dotyczące postępowania w takim przypadku znajdziesz na stronie pomocy Zgłaszanie naruszeń.

Mój ASIN został usunięty z witryny internetowej z powodu naruszenia zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom. Co robić?

Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi produktów podlegających ograniczeniom. Strony z zasadami dotyczącymi produktów podlegających ograniczeniom pełnią funkcję informatora na temat produktów, które można sprzedawać na Amazon, a które są niedozwolone.

Po zapoznaniu się ze stronami poświęconymi zasadom dotyczącym produktów podlegających ograniczeniom uważam, że usunęliście mój produkt w wyniku błędu. Co mogę zrobić?

Jeśli uważasz, że usunęliśmy produkt w wyniku błędu, skontaktuj się z Działem Obsługi Sprzedawców, podając ASIN wraz ze szczegółowym uzasadnieniem prośby o przywrócenie oferty. Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Sprzedawców upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wszystkimi instrukcjami znajdującymi się w powiadomieniu na temat produktów podlegających ograniczeniom.

Nieustannie wprowadzamy zmiany w systemach, których używamy do wykrywania produktów podlegających ograniczeniom. Czasami może się zdarzyć, że system usunie produkty, których sprzedaż w witrynie jest dozwolona. Może to być spowodowane niekompletnymi lub niedokładnymi informacjami o produkcie lub po prostu błędem systemu.

Oferta produktu podlegającego ograniczeniom została przeze mnie oznaczona statusem Brak w magazynie. Czy moja oferta jest zgodna z zasadami Amazon dotyczącymi produktów podlegających ograniczeniom?

Nie. Zmiana statusu na Brak w magazynie nie sprawia, że oferta jest zgodna z zasadami. Nieprawidłowe zamknięcie lub nieusunięcie wszystkich ofert produktów podlegających ograniczeniom może spowodować odebranie Ci uprawnień do sprzedaży. Jeśli uważasz, że nieprawidłowo zidentyfikowaliśmy Twój produkt jako podlegający ograniczeniom na Amazon, natychmiast zamknij tę ofertę, aby zapewnić zgodność z zasadami na czas odwoływania się od tej decyzji w Dziale Obsługi Sprzedawców.

Na stronach poświęconych zasadom dotyczącym produktów podlegających ograniczeniom nie widzę dokładnie takiego produktu, jaki sprzedaję, ale widzę coś podobnego. Czy w takim przypadku mogę wystawić ofertę mojego produktu?

Nie możesz zakładać, że produkt jest dopuszczony do sprzedaży jedynie dlatego, że nie widnieje na naszych stronach poświęconych zasadom dotyczącym produktów podlegających ograniczeniom. Sprawdź również, czy produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

Jakie są zasady Amazon dotyczące wycofanych produktów?

Wystawianie ofert wszelkich produktów wycofanych ze sprzedaży przez producenta, dowolną agencję rządową lub urząd regulacyjny jest niedozwolone.

Co leży w zakresie moich obowiązków, jeśli mój produkt będzie eksportowany do innego kraju lub importowany przez inny kraj?

Importując, eksportując i sprzedając produkty na Amazon, koniecznie przestrzegaj wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa. Obejmuje to przepisy kontroli handlu w Polsce lub innej stosownej jurysdykcji. Obowiązywanie przepisów dotyczących kontroli handlu w danej jurysdykcji zależy od Twojej lokalizacji, kraju wywozu, kraju przywozu, kraju pochodzenia produktu i innych czynników. Odpowiadasz za ustalenie, które przepisy kontroli handlu mają zastosowanie w Twoim przypadku, uzyskanie wszelkich wymaganych uprawnień rządowych oraz wszelkie kary nałożone w wyniku nieprzestrzegania przepisów.

Sprzedaję wiele różnych produktów. Jak mogę się upewnić, czy przypadkowo nie naruszę zasad Amazon dotyczących produktów podlegających ograniczeniom?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić:

  • Wyznacz pracownika do sprawdzenia każdego produktu, który planujesz sprzedawać. Powinien on mieć aktualną wiedzę na temat produktów, branży i przepisów prawa.
  • Regularnie przeglądaj zasady dotyczące produktów podlegających ograniczeniom, przykłady niedozwolonych ofert i swój katalog produktów. Obejmuje on wszystko, co przesyłasz za pomocą zautomatyzowanego systemu.
  • Jeśli zaopatrujesz się u źródła innego niż producent, sprawdź pochodzenie sprzedawanych produktów i upewnij się, czy są one zgodne z przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym zamierzasz je sprzedać.

Czy Amazon wstępnie zatwierdzi moje oferty?

Amazon nie będzie wstępnie zatwierdzać ofert. Twoim obowiązkiem jest dokładne zapoznanie się z zasadami Amazon i obowiązującymi przepisami prawa przed wystawieniem oferty produktu. Przepisy często się zmieniają, więc sprzedawcy powinni monitorować zmiany regulacyjne i podejmować odpowiednie działania. W przypadku pytań dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Twoich produktów zachęcamy do konsultacji z radcą prawnym.

W jaki sposób naruszenie zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom wpływa na moją zdolność do sprzedaży w serwisie Amazon?

Naruszenie zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom może skutkować odebraniem Ci uprawnień do sprzedaży. Aby Twoje konto pozostawało w dobrym stanie, koniecznie zapoznaj się ze wszystkimi zasadami i ograniczeniami dotyczącymi Twoich produktów oraz szybko reaguj na otrzymywane powiadomienia.

Jestem sprzedawcą FBA. Jak to wpłynie na moje przesyłki i istniejące zapasy?

W centrach logistycznych Amazon nie przyjmujemy przesyłek FBA zawierających produkty podlegające ograniczeniom. Zapoznaj się z naszymi zasadami i wymaganiami dotyczącymi FBA oraz zasadami dotyczącymi żądania wycofania produktów.

Mam zamówienia złożone przed zmianą zasad. Co się stanie z moimi wskaźnikami jakości sprzedaży, jeśli zrealizuję lub anuluję te zamówienia?

Możesz realizować zamówienia złożone przed zmianą zasad – nie będzie to miało negatywnego wpływu na stan konta.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates