Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Często zadawane pytania dotyczące usługi przesyłek paletowych przewoźnika partnerskiego Amazon

Ważne: Informujemy, że nasz przewoźnik partnerski, UPS Freight, zmaga się obecnie z wyzwaniami operacyjnymi. Może to spowodować opóźnienie przesyłek paletowych utworzonych w ramach procesu dotyczącego programu Przewoźnicy partnerscy Amazon. Z naszych aktualnych szacunków wynika, że odbiory będą opóźnione o maksymalnie dwa dni (np. jeśli szacunkowa data odbioru została ustalona pierwotnie na 3 października, odbiór nastąpi 5 października). Może to jednak ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.
Ważne: 1 stycznia 2021 r. zaktualizowaliśmy proces dotyczący przesyłek między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską w ramach programu Przewoźnicy partnerscy Amazon. W przypadku tych przesyłek koniecznie przestrzegaj przepisów celnych i przygotuj dokumentację do odprawy celnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie Często zadawane pytania dotyczące procesu dla przesyłek transgranicznych.

Aby pomóc Ci w zarządzaniu transgranicznymi transferami zapasów między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, oferujemy ograniczoną czasowo promocję. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. sprzedawcom korzystającym z usług przesyłek paletowych przewoźnika partnerskiego oferujemy następujące korzyści:

 • Niższe koszty transportu: Do 30 czerwca 2021 r. oferujemy rabaty na transgraniczne przesyłki FBA między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską.
 • Brak opłat za pośrednictwo lub przekazanie: Jeśli korzystasz z usług pośrednictwa celnego przewoźnika partnerskiego, Amazon pokryje opłaty za to pośrednictwo w przypadku wszystkich rodzajów przesyłek. W przypadku przesyłek paletowych pokryjemy również opłatę za przekazanie, jeśli korzystasz z zewnętrznego brokera celnego do reprezentacji pośredniej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Często zadawane pytania dotyczące promocji po przywróceniu granicy celnej.

Uwaga: Usługi transportu drobnicowego (LTL) przewoźnika partnerskiego są dostępne w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w przypadku krajowych i transgranicznych przesyłek do centrów logistycznych.

Czy istnieje minimalna liczba paczek lub palet do wysyłki?

W przypadku małych paczek można utworzyć maksymalnie 200 opakowań na przesyłkę. Jeśli przesyłka w postaci małych paczek waży ponad 200 kg lub obejmuje więcej niż 30 paczek, może się okazać, że transport drobnicowy (LTL) będzie tańszą opcją. W przypadku palet przewoźnicy partnerscy nie określają minimalnej ilości do wysyłki. Jeśli chodzi o transport drobnicowy (LTL), maksymalna liczba palet na przesyłkę wynosi 26 dla Zjednoczonego Królestwa, a 33 dla Unii Europejskiej.

Czy obowiązuje minimalna lub maksymalna waga palety?

Nie ma minimalnej wagi dla palety, ale waga maksymalna wynosi 500 kg. Wszystkie przesyłki paletowe muszą spełniać standardowe wymagania dotyczące przesyłek paletowych FBA.

Czy obowiązuje minimalna lub maksymalna wysokość palety?

Palety do układania w stos wysyłane do magazynów w Zjednoczonym Królestwie nie mogą przekraczać wymiarów 120 cm × 100 cm × 180 cm (dł. × szer. × wys.). Palety do układania w stos wysyłane do magazynu poza Zjednoczonym Królestwem nie mogą przekraczać wymiarów 120 cm × 80 cm × 180 cm (dł. × szer. × wys.). W programie Przewoźnicy partnerscy Amazon nie akceptujemy palet do układania w stos. Palety do układania w stos zostaną odrzucone przy odbiorze i mogą nieść ryzyko dodatkowych kosztów.

Czy muszę dysponować dokiem przeładunkowym lub wózkiem widłowym? Jakie są wymagania dotyczące platformy podnośnikowej?

Przewoźnicy partnerscy mogą odbierać palety z miejsc, w których nie ma doków przeładunkowych ani wózków widłowych. Gdy przewoźnik skontaktuje się z Twoim wyznaczonym punktem kontaktowym w celu zorganizowania odbioru, samodzielnie przekaż te dane i inne szczegółowe wymagania dotyczące wysyłki. Jeśli poprosisz o usługę platformy podnośnikowej, odbiór może się opóźnić, ponieważ przewoźnik może nie dysponować w danym momencie odpowiednim pojazdem.

Uwaga: Platformy podnośnikowe są dostępne tylko dla przesyłek zawierających maksymalnie sześć palet. Nie są one dostępne w przypadku transportu drobnicowego (LTL) ani transportu całopojazdowego (FTL).

Czy Amazon wyśle mi potwierdzenie przesyłki?

Tak. W dniu poprzedzającym wysyłkę Amazon wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawartości przesyłki, daty odbioru i głównego punktu kontaktowego. Wiadomości e-mail z potwierdzeniem możesz spodziewać się dzień przed terminem odbioru. Jeśli nie otrzymasz jej do godziny 13:00 w dniu przed odbiorem, zgłoś sprawę do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Jak potwierdzić odbiór?

Po potwierdzeniu przesyłki paletowej realizowanej przez przewoźnika partnerskiego przewoźnik obsługujący Twoją przesyłkę skontaktuje się z głównym punktem kontaktowym przedsiębiorcy (podanym w rezerwacji przesyłki), aby zorganizować odbiór. Szczegóły zostaną określone w wiadomości e-mail, którą otrzymasz na dzień przed terminem odbioru. Jeśli do 14:00 nie otrzymasz żadnych informacji od przewoźnika, zgłoś sprawę do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Czy mogę otrzymać potwierdzenie od przewoźnika po odebraniu przesyłki przez kierowcę?

Tak, wszyscy przewoźnicy mogą podpisać drukowaną kopię potwierdzenia przesyłki wysłanego przez Amazon (patrz pytanie powyżej). Dokument ten może służyć jako dowód odbioru przesyłki.

Chcę zmienić termin odbioru. Z kim mam się skontaktować?

Obecnie nie jesteśmy w stanie przetwarzać zmian dat i godzin wysyłek w Seller Central. Jeśli odbiór przesyłki ma nastąpić po upływie dwóch dni roboczych (np. jest poniedziałek, a odbiór zaplanowano na środę), skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym przewoźnikiem w celu zmiany harmonogramu.

 • UPS Freight: upsamazon@ups.com
 • Kuehne + Nagel: amazon-fba.overland@kuehne-nagel.com

Jeśli odbiór przesyłki ma nastąpić po upływie więcej niż dwóch dni roboczych, anuluj przesyłkę w Seller Central i zgłoś sprawę do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży, prosząc o zwrot kosztów. Prawdopodobnie będziesz kwalifikować się do otrzymania pełnego zwrotu kosztów za anulowaną przesyłkę.

Przewoźnik nie stawił się na umówiony odbiór. Co mam zrobić?

Sprawdź, czy dotarła do Ciebie wiadomość e-mail od Amazon z potwierdzeniem. Jeśli nie, może to oznaczać, że Twój przewoźnik nie jest jeszcze gotowy do odebrania przesyłki. Przed zgłoszeniem sprawy odczekaj do dnia poprzedzającego przewidywaną datę odbioru określoną na stronie Zarządzaj przesyłkami FBA.

Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość e-mail od Amazon z potwierdzeniem, skontaktuj się bezpośrednio z przewoźnikiem przy użyciu poniższych danych. Podaj w tej wiadomości e-mail numer ARN i numer przesyłki FBA.

Jeśli mimo wysłania wiadomości e-mail nadal nie otrzymasz żadnych informacji od przewoźnika, zgłoś sprawę do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży. Członek naszego zespołu operacyjnego skontaktuje się z Tobą, aby określić nowy termin odbioru.

Uwaga: W przypadku przesyłki o rozmiarze większym niż 6 palet może się okazać, że zostanie ona odebrana po przewidywanej dacie odbioru ze względu na dodatkowe wymagania niezbędne do odbioru przesyłki tej wielkości.

Nie mogę uzyskać dostępu do portalu przewoźnika. Z kim mam się skontaktować?

Aby rozwiązać ten problem techniczny, skontaktuj się bezpośrednio z przewoźnikiem.

 • UPS Freight: upsamazon@ups.com
 • Kuehne + Nagel: amazon-fba.overland@kuehne-nagel.com

Jeśli problem będzie się powtarzał, zgłoś sprawę do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Przewoźnik odmówił odebrania mojej przesyłki drobnicowej (LTL). Z kim mam się skontaktować?

Zgłoś sprawę do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży. Członek naszego zespołu operacyjnego skontaktuje się z Tobą, aby określić przyczyny i umówić nowy termin odbioru.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące miejsca odbioru?

Przewoźnicy partnerscy nie są w stanie odbierać przesyłek z terminalu morskiego lub portu. Koniecznie przewieź produkty do miejsca wysyłki poza terminalem lub portem, które może pomieścić sprzęt przewoźnika.

Odbiór z wysp jest wyłączony ze standardowej oferty i wymaga indywidualnego uzgodnienia z przewoźnikiem. Pełną listę znajdziesz na stronie Program Przewoźnicy partnerscy Amazon.

Jaka dokumentacja jest wymagana?

Dokumentacja wymagana do odbioru palet różni się w zależności od przewoźnika.

 • UPS: Przy odbiorze sprzedawcy są zobowiązani do dostarczenia arkusza odbioru UPS. Zostanie on wygenerowany w portalu tworzenia przesyłek UPS przed wysyłką. Jeśli potrzebujesz dowodu odbioru, wydrukuj wiadomość e-mail Amazon z potwierdzeniem i poproś kierowcę o jej podpisanie.
 • Kuehne + Nagel: sprzedawcy muszą również nakleić etykietę z numerem referencyjnym Amazon (ARN) na każdej palecie w wyraźnie widocznym miejscu. Jeśli potrzebujesz dowodu odbioru, wydrukuj wiadomość e-mail Amazon z potwierdzeniem i poproś kierowcę o jej podpisanie.

Przesyłki transgraniczne wymagają dodatkowej dokumentacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Często zadawane pytania dotyczące procesu dla przesyłek transgranicznych.

Z kim mogę się skontaktować w przypadku jakichkolwiek problemów, np. niedostarczenia produktów, uszkodzeń lub braków w dostawie?

Możesz zgłosić sprawę do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży. Poprosimy Cię o podanie numeru przesyłki, dowodu odbioru oraz wszelkich innych odpowiednich dokumentów dotyczących przesyłki. Następnie zbadamy sprawę i skontaktujemy się z przewoźnikiem, aby rozwiązać problem. Zapoznaj się także ze stroną Zasady zwrotu kosztów za zgubione lub uszkodzone zapasy FBA.

Gdzie mogę śledzić przesyłkę realizowaną przez przewoźnika partnerskiego?

Po utworzeniu przesyłki Amazon będzie publikować w Seller Central aktualizacje statusu przesyłki na karcie Zdarzenia związane z wysyłką.

Możesz także śledzić przesyłkę na portalach śledzenia przesyłek:

 • UPS Freight: UPS udostępni Twoje dane logowania we wprowadzającej wiadomości e-mail. Aby śledzić przesyłkę, zaloguj się na stronie UPS SCS i wpisz numer przesyłki FBA. Numer przesyłki FBA można znaleźć zarówno na stronie przesyłki w Seller Central, jak i w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłanej przez Amazon na dzień przed odbiorem przesyłki.
 • Kuehne + Nagel: wprowadź numer referencyjny Amazon (ARN) na stronie Kuehne + Nagel publiczne śledzenie przesyłki. Numer ARN można znaleźć zarówno na stronie przesyłki w Seller Central, jak i w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłanej przez Amazon na dzień przed odbiorem przesyłki.

Czy mogę korzystać z usług tego samego przewoźnika w przypadku wszystkich przesyłek paletowych?

W programie Przewoźnicy partnerscy Amazon uczestniczy wielu przewoźników. Wybór przewoźnika dla danej przesyłki jest dokonywany na podstawie dostępnej wydajności przewoźnika i kosztów. Z tego powodu sprzedawcy nie mogą wybrać konkretnego przewoźnika dla wszystkich przesyłek.

Wysyłam swoje produkty do Amazon bezpośrednio od producenta lub dystrybutora. Czy nadal mogę korzystać z programu Przewoźnicy partnerscy Amazon?

Tak. Potrzebujesz jedynie szczegółów wysyłki podczas tworzenia przesyłki w Seller Central.

Na przykład, jeśli chcesz skorzystać z usługi dostawa małych paczek, konieczne podaj liczbę opakowań, a także wagę i wymiary każdego opakowania, aby otrzymać informację o szacunkowej opłacie i wydrukować etykiety wysyłkowe. Wprowadź adres producenta jako miejsce nadania przesyłki. Po wydrukowaniu etykiet wyślij je do producenta. Sprzedawca lub producent muszą samodzielnie skontaktować się z przewoźnikiem w celu zorganizowania odbioru przesyłki.

Analogicznie, wybierając usługę transport drobnicowy (LTL), konieczne podaj liczby palet, a także wagę i wymiary każdej palety, aby otrzymać informację o szacunkowej opłacie. Dobrą praktyką jest określenie dostawcy jako głównego punktu kontaktowego przedsiębiorcy (w rezerwacji przesyłki) w celu zorganizowania odbioru. Dzięki temu przewoźnik będzie kontaktować się z dostawcą w celu skoordynowania odbioru przesyłki.

Co się stanie, jeśli przewoźnik odbierze moją przesyłkę i zostanie ona odrzucona przez Amazon?

Przewoźnik skontaktuje się z Tobą w celu omówienia kolejnych kroków, w tym możliwości ponownego dostarczenia towarów. W takim przypadku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka, zgłoś sprawę do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Czy program Przewoźnicy partnerscy Amazon oferuje wymianę palet?

Nie. Program nie oferuje wymiany palet.

Gdzie mogę znaleźć numer referencyjny Amazon (ARN)?

Numer referencyjny Amazon (ARN) znajdziesz w menu Zapasy > Zarządzaj przesyłkami FBA. Na stronie Przesyłki oczekujące w kolejce kliknij Śledź przesyłkę. Jeśli korzystasz z programu Przewoźnicy partnerscy Amazon w przypadku transportu drobnicowego (LTL), informacja ta będzie widoczna dopiero na dzień przed przewidywaną datą odbioru.

W jakim terminie przewoźnik partnerski Amazon odbierze moją przesyłkę?

Przewidywaną datę odbioru znajdziesz na stronie Zarządzaj przesyłkami FBA w Seller Central. Podana wartość jest jedynie przewidywaną datą odbioru i nie gwarantujemy, że przesyłka zostanie odebrana w tym dniu. Na dzień przed zaplanowanym odbiorem otrzymasz od Amazon wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającą dokładną godzinę odbioru. Zaczekaj na nią, zanim skontaktujesz się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży w sprawie przewidywanej daty odbioru.

W przypadku przesyłki o rozmiarze większym niż 6 palet może się okazać, że zostanie ona odebrana po przewidywanej dacie odbioru ze względu na dodatkowe wymagania niezbędne do odbioru przesyłki tej wielkości. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana w ciągu 7 dni od przewidywanej daty odbioru, skontaktuj się z przewoźnikiem, aby uzyskać więcej informacji.

Data wprowadzona w trakcie procesu rezerwacji transportu drobnicowego (LTL) w programie Przewoźnicy partnerscy Amazon jest datą gotowości do odbioru, nie datą odbioru.

Czy istnieją kryteria lokalizacji warunkujące korzystanie z usługi przewoźnika partnerskiego Amazon?

Tak. Aby przewoźnicy mogli odbierać przesyłki z Twojej lokalizacji, należy spełnić następujące wymagania:

UPS (Zjednoczone Królestwo):

 • dostęp dla pojazdów o długości 40 stóp (wysokość mostów, promienie zakrętów, brak ślepych uliczek)
 • brak ograniczeń wjazdowych, np. z powodu bliskości szkół
 • wymagany dok przeładunkowy lub wózek widłowy
 • UPS (Zjednoczone Królestwo) nie realizuje odbioru z osiedli mieszkaniowych.

Kuehne + Nagel (przesyłki transgraniczne, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Francja):

Upewnij się, że:

 • Fizyczna lokalizacja odbioru (magazyn własny lub zewnętrzny) jest prawidłowo wpisana na zamówieniu (w przypadku, gdy różni się od oficjalnego adresu podmiotu).
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa (jeśli dotyczy) zna dane używane przez Amazon, z których korzystają nasze ciężarówki do celów załadunku.
 • Stosowane są odpowiednie palety dla przesyłek wysyłanych do Zjednoczonego Królestwa i odbieranych ze Zjednoczonego Królestwa.
 • Dostarczona zostanie odpowiednia liczba palet na potrzeby odbioru.
 • Palety są pakowane zgodnie z wytycznymi Amazon dotyczącymi opakowań.
 • Nie ma ograniczeń wjazdowych.
 • W przypadku braku doku przeładunkowego należy zapewnić wózek widłowy.

Uwaga: Jeśli nie spełnisz kryteriów lokalizacji, przewoźnik może odmówić odbioru obecnej przesyłki i przyszłych przesyłek.

Gdzie należy wpisać adres, z którego ma być odebrana przesyłka?

Tworząc przesyłkę w Seller Central, ustaw jako adres nadawcy miejsce, w którym przesyłka ma zostać odebrana przez przewoźnika.

Jeśli wprowadzisz nieprawidłową lokalizację lub chcesz zmienić adres, a do odbioru przesyłki zostało więcej niż dwa dni, konieczne skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, aby anulować odbiór i utworzyć nowy odbiór przy użyciu portalu wysyłek.

Jak otrzymam dowód dostawy w przypadku transportu drobnicowego (LTL) w ramach programu Przewoźnicy partnerscy Amazon?

Poproś swojego przewoźnika o dowód dostawy. Dowód dostawy możesz otrzymać dopiero po dostarczeniu przesyłki do centrum logistycznego Amazon.

Jak mogę dowiedzieć się, dlaczego moja przesyłka została odrzucona?

Poproś przewoźnika o podanie przyczyny odrzucenia. Przewoźnik zapyta o to swojego kierowcę, który przy każdym odrzuceniu otrzymuje stosowny dokument.

Czy program Przewoźnicy partnerscy Amazon określa wymagania w zakresie godzin otwarcia w przypadku transportu drobnicowego (LTL)?

UPS nie jest w stanie dokonywać odbioru z lokalizacji, które nie spełniają wymagań dotyczących godzin otwarcia (np. są otwarte tylko przez pół dnia), i w takim wypadku może odmówić odbioru.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates