Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie reguły cenowej opartej na sprzedaży

Możesz utworzyć regułę automatycznej korekty cen na podstawie wyników sprzedaży. Na przykład możesz utworzyć reguły obniżające lub podwyższające cenę, jeśli na końcu ustawionego przedziału czasu sprzedaż jednostkowa spadnie poniżej określonego progu, w oparciu o następujące parametry:

 • Przedział czasowy na ocenę sprzedaży jednostkowej (dostępne opcje: raz na 1, 7, 10, 14 lub 30 dni)
 • Progi sprzedaży jednostkowej (powyżej lub poniżej) w danym przedziale czasowym
 • Procent lub kwota, o które należy obniżyć lub zwiększyć cenę
 • Minimalna i maksymalna cena SKU

Aby utworzyć regułę cenową opartą na sprzedaży, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do zakładki Ceny > Automatyczna korekta cen, a następnie kliknij Rozpocznij. Jeśli wcześniej utworzono regułę cenową i chcesz utworzyć inną, kliknij Utwórz nową regułę cenową na tej samej stronie.
 2. Dla danego typu reguły, którą chcesz utworzyć, z rozwijanego menu wybierz opcję Na podstawie jednostek sprzedaży.
 3. Wprowadź nazwę reguły. Nazwa ta powinna być krótka, ale wystarczająco opisowa, aby zapamiętać ją na później; na przykład „Sprzedaż poniżej 10" lub „Reguła sprzedaży świątecznej”. Kliknij Przejdź do wyboru rynku(ów).
 4. Zaznacz pole wyboru co najmniej jednego rynku, dla którego ma być stosowana reguła. Kliknij Zapisz i kontynuuj, aby wybrać parametry reguły.
  Uwaga: Następujące kroki od 5 do 9 należy powtórzyć dla każdego rynku wybranego w kroku 4.
 5. Określ progi sprzedaży jednostkowej, dla których chcesz obniżyć cenę. Możesz na przykład obniżyć cenę, jeśli sprzedaż jednostkowa spadnie poniżej 10 jednostek w ciągu 14 dni. W tym przykładzie cena, o ile byłoby to uzasadnione, zostałaby obniżona 15. dnia.
 6. Określ wartość, przy której ma uruchamiać się automatyczna korekta cen, jako kwotę lub procent. Na przykład, jeśli sprzedaż jednostkowa spadnie poniżej 10 jednostek w ciągu 14 dni, 15. dnia możesz zdecydować się na obniżenie ceny o 5% lub o 50 PLN. Należy wprowadzić minimalną wartość wynoszącą co najmniej 1% lub 0,50 PLN. Maksymalny procent, który można wprowadzić, to 90%.
 7. Wybierz, jak często chcesz uruchamiać tę regułę. Dostępne opcje przedziału czasowego to raz na 1, 7, 10, 14 lub 30 dni.
 8. Aby potwierdzić parametry reguły, przeczytaj podsumowanie reguły widoczne pod filtrami. Na przykład podsumowanie reguły może brzmieć „Raz na 7 dni, jeśli sprzedaż jest mniejsza niż 10 jednostek, cena SKU zostanie zmniejszona o 10%”.
 9. Po zakończeniu konfiguracji jednego rynku kliknij Zapisz tę regułę.
  Uwaga: Jeśli wybrano opcję utworzenia tej reguły na więcej niż jednym rynku, rozwiń okno dla następnego rynku i powtórz kroki od 5 do 9 dla każdego rynku wybranego w kroku 4.
 10. Po zakończeniu kliknij Przejdź do wyboru kodów SKU, aby przejść do następnego kroku. Dopóki nie przypiszesz kodów SKU do danej reguły, automatyczna korekta cen nie zmieni żadnych cen.
 11. Na stronie Edytuj kody SKU dla nowej reguły cenowej opartej na sprzedaży ustaw cenę minimalną i maksymalną dla każdego kodu SKU dodanego do reguły.
  Uwaga: Po utworzeniu opartej na sprzedaży reguły dotyczącej automatycznej korekty cen możesz również stosować lub usuwać kody SKU zbiorczo za pomocą szablonu regionalnego pliku automatycznej korekty cen. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na naszej stronie pomocy „Zarządzanie kodami SKU za pomocą regionalnego pliku automatycznej korekty cen”
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates