Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zmiany w opłatach za wycofanie i usunięcie zapasów FBA w 2021 r.

Uwaga: Więcej informacji na temat zmian w opłatach za sprzedaż w 2021 r. znajdziesz w artykule Podsumowanie zmian prowizji od sprzedaży i opłat FBA w 2021 r. (Europa).

Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat następujących zmian:

  • zmiany w opłatach za krajowe zlecenie wycofania zapasów FBA (obowiązują od 8 czerwca 2021 r.)
  • zmiany w opłatach za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów w Portugalii wskutek przeniesienia tego kraju ze Strefy 2 do Strefy 1 (obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.)
  • zmiany w opłatach za usunięcie zapasów FBA (obowiązują od 8 czerwca 2021 r.)

Opłaty za wycofanie zapasów FBA

Z dniem 8 czerwca 2021 roku zmieniamy stawki opłat za zwracanie zapasów sprzedawcom w ramach lokalnego zlecenia wycofania zapasów. Zmieniają się również stawki za zlecenie usunięcia zapasów. Będziemy nadal stosować różne stawki za zlecenia lokalne i transgraniczne. W przypadku produktów objętych programem Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon będziemy naliczać opłaty po stawkach lokalnych, o ile miejsce docelowe jest zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii lub we Włoszech.

Opłaty za lokalne zlecenie wycofania zapasów

Wymiary standardowe Przed 8 czerwca 2021 r. (za sztukę) Od 8 czerwca 2021 r. (za sztukę)
0–200 g

0,25 EUR

0,25 EUR

201–500 g

0,25 EUR

0,30 EUR

501–1000 g

0,45 EUR

0,55 EUR

Ponad 1000 g

0,50 EUR + 0,40 EUR za każde przyrostowe 1000 g*

0,65 EUR + 0,50 EUR za każde przyrostowe 1000 g*

Wielkogabarytowe Przed 8 czerwca 2021 r. (za sztukę) Od 8 czerwca 2021 r. (za sztukę)
0–500 g

0,50 EUR

0,65 EUR

501–1000 g

1,00 EUR

1,30 EUR

1001–2000 g

1,50 EUR

1,95 EUR

2001–5000 g

2,50 EUR

3,25 EUR

Ponad 5000 g

3,00 EUR + 0,40 EUR za każde przyrostowe 1000 g*

3,90 EUR + 0,50 EUR za każde przyrostowe 1000 g*

* Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów

Od 1 kwietnia 2021 r. Portugalia będzie uwzględniana w cenniku opłat za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów dla Strefy 1, a nie Strefy 2. Wysokość opłat za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów nie zmieni się.

Regiony docelowe
Przed 1 kwietnia 2021 r. Strefa 1: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia Strefa 2: Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Szwecja, Słowacja, Słowenia
Od 1 kwietnia 2021 r. Strefa 1: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia Strefa 2: Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Szwecja, Słowacja, Słowenia

Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów nie zmieniają się – pozostaną takie same jak stawki obowiązujące w 2020 r.

Opłata za usunięcie zapasów FBA

Z dniem 8 czerwca 2021 r. zmieniamy wysokość opłat za usunięcie zapasów.

Wymiary standardowe Przed 8 czerwca 2021 r. (za sztukę) Od 8 czerwca 2021 r. (za sztukę)
0–200 g

0,25 EUR

0,28 EUR

201–500 g

0,30 EUR

0,40 EUR

501–1000 g

0,45 EUR

0,60 EUR

Ponad 1000 g

0,50 EUR + 0,40 EUR za każde przyrostowe 1000 g*

0,65 EUR + 0,50 EUR za każde przyrostowe 1000 g*

Wielkogabarytowe Przed 8 czerwca 2021 r. (za sztukę) Od 8 czerwca 2021 r. (za sztukę)
0–500 g

0,50 EUR

0,70 EUR

501–1000 g

1,00 EUR

1,35 EUR

1001–2000 g

1,50 EUR

2,00 EUR

2001–5000 g

2,50 EUR

3,40 EUR

Ponad 5000 g

3,00 EUR + 0,40 EUR za każde przyrostowe 1000 g*

4,05 EUR + 0,55 EUR za każde przyrostowe 1000 g*

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates