Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Maski przeciwpożarowe i przeciwdymowe

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre produkty przeciwpożarowe i ochronne sprzedawane na Amazon muszą spełniać określone standardy dotyczące certyfikacji. Aby sprzedawać te produkty na Amazon, prześlij wniosek wraz z poniższymi informacjami na adres eu-life-safety-equipment@amazon.co.uk

  • Nazwa firmy
  • Identyfikator dostawcy lub sprzedawcy
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Lista numerów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
  • Kraj lub kraje, w których chcesz sprzedawać swój produkt
  • Wyraźne zdjęcia produktu, na których widać numer modelu, oznakowanie CE, instrukcje bezpieczeństwa i nazwę marki

    Uwaga: Język instrukcji przedstawionych na zdjęciu musi być zgodny z językiem kraju, w którym produkt będzie sprzedawany.

  • Deklaracja zgodności WE lub certyfikat badania typu WE poświadczający zgodność z dyrektywą nr 89/686/EWG lub rozporządzeniem (UE) nr 2016/425: Środki ochrony osobistej

Na stronie Rozwiązania dotyczące zgodności w Europie znajduje się wykaz krajowych uznanych laboratoriów badawczych (NRTL), które mogą pomóc w certyfikacji produktów.

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, zaświadczasz, że wszystkie przesłane przez Ciebie materiały są prawdziwe, autentyczne i dokładne. Firma Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży z powodu niespełnienia tych wymagań.

Zdjęcie i definicja masek przeciwpożarowych i przeciwdymowych

Maski przeciwpożarowe i przeciwdymowe: Maski przeciwpożarowe i przeciwdymowe są środkami ochrony osobistej i sprzętem ochrony układu oddechowego. Obejmują one maski oddechowe oczyszczające powietrze, które chronią człowieka przed ogniem poprzez usuwanie szkodliwych zanieczyszczeń z wdychanego powietrza. Produkty te mogą wykorzystywać filtr, wkład, kanister, sorbent, katalizator lub kombinację tych elementów w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates