Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Modyfikowanie wydajności przygotowania zamówień do wysyłki

Funkcja Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki może pomóc Ci w oferowaniu krótszego i precyzyjnie określonego czasu dostawy w przypadku zamówień z wysyłką standardową realizowanych przez sprzedawcę. Funkcja ta umożliwia ustawienie limitu liczby zamówień, które możesz przygotować do wysyłki (zapakować i wysłać) w ciągu 1 dnia. Po osiągnięciu dziennego limitu w przypadku każdego otrzymanego przez Ciebie dodatkowego zamówienia do podanego czasu przygotowania zamówienia do wysyłki zostanie automatycznie dodany 1 dodatkowy dzień.

Ustawienia funkcji Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki mają wpływ na widoczne dla klientów zadeklarowane terminy dostawy oraz spodziewany termin wysyłki zamówień (szacowaną datę wysyłki zamówienia). Włączenie tej opcji pozwala na elastyczność w skracaniu czasu przygotowania zamówienia do wysyłki i zapewnianiu klientom krótszych zadeklarowanych terminów dostawy. Ogranicza ona również ryzyko wysokiego wskaźnika opóźnień w wysyłce w przypadku nagłego wzrostu liczby zamówień, ponieważ po osiągnięciu dziennego limitu wydajności czas przygotowania zamówień do wysyłki zostanie skorygowany.

Uwaga: Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki dotyczy tylko realizowanych przez sprzedawcę zamówień z wysyłką standardową na adresy krajowe i zagraniczne (nieobjętych programem Prime). Funkcja ta nie ma zastosowania w przypadku zamówień Prime oraz z wysyłką Premium.

Wydajność przygotowania do wysyłki zamówień z wysyłką standardową

Aby skonfigurować funkcję Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki dla zamówień z wysyłką standardową:


  1. Na liście rozwijanej Ustawienia w prawym górnym rogu Seller Central kliknij Ustawienia wysyłki.
  2. Na stronie Ustawienia wysyłki przejdź do sekcji Ogólne ustawienia wysyłki.
  3. W sekcji Czas przygotowania zamówienia do wysyłki kliknij Edytuj.
  4. Przejdź do pozycji Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki.
  5. Skonfiguruj Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki i kliknij Zapisz.

Często zadawane pytania na temat wydajności przygotowania zamówień do wysyłki

Jakie korzyści wiążą się z używaniem funkcji Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki?

Funkcja Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki pozwala na większą elastyczność przy wybieraniu domyślnego czasu przygotowania zamówień do wysyłki wynoszącego 1 dzień oraz uwzględnianiu pracy w sobotę lub niedzielę dzięki ustawieniu takiego dziennego limitu zamówień, który będzie odpowiadał Twoim możliwościom. Może to zapobiec pogorszeniu wskaźnika opóźnień w wysyłce, gdy otrzymasz więcej zamówień, niż jesteś w stanie przygotować – szczególnie w szczycie sezonu. W zależności od możliwości operacyjnych możesz ustawić limit liczby zamówień realizowanych przez sprzedawcę, które jesteś w stanie przygotować w ciągu 1 i 2 dni.

Dzięki ustawieniu krótszego czasu przygotowania zamówień do wysyłki i uwzględnieniu pracy w sobotę lub niedzielę uzyskasz krótszy szacowany czas dostawy. Klienci preferują szybszą dostawę i są bardziej skłonni do zakupu produktów, które mają krótszy szacowany czas dostawy. Towary o krótszym szacowanym czasie dostawy będą również najprawdopodobniej częściej polecane na stronach produktów.

Uwaga: Zanim skonfigurujesz pracę w weekend, skontaktuj się z preferowanymi przewoźnikami i upewnij się, że co najmniej jeden z nich obsługuje odbiór weekendowy z adresu Twojego magazynu.

Jak działa funkcja Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki?

Gdy podasz wartość dla funkcji Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki, po osiągnięciu tej liczby zamówień w danym dniu do czasu przygotowania każdego dodatkowego zamówienia, które otrzymasz, zostanie automatycznie dodany 1 dzień. Doliczymy go do zadeklarowanego terminu dostawy i szacowanej daty wysyłki.

Na przykład jeśli podasz, że Twoja wydajność przygotowania zamówień do wysyłki wynosi 100 zamówień dziennie, a na poziomie konta masz ustawiony domyślny czas przygotowania zamówień do wysyłki wynoszący 1 dzień, w przypadku pierwszych 100 zamówień dziennie domyślny czas przygotowania zamówień do wysyłki będzie wynosić 1 dzień. Począwszy od 101. zamówienia czas przygotowania zamówienia do wysyłki zostanie wydłużony do 2 dni (domyślny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynoszący 1 dzień + 1 dzień na podstawie wydajności przygotowania zamówień do wysyłki) dla każdego zamówienia otrzymanego do północy. Oznacza to, że szacowana data wysyłki zostanie przesunięta o 1 dzień, a klienci zobaczą spodziewany czas wysyłki wynoszący 2 dni. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki zostanie ponownie wyzerowany do wartości początkowej o północy.

Przykład znajduje się w tabeli poniżej.
Data Otrzymane zamówienia Domyślny czas przygotowania zamówienia do wysyłki Dzienny limit wydajności przygotowania zamówień do wysyłki Zamówienia z czasem przygotowania do wysyłki wynoszącym 1 dzień Zamówienia z czasem przygotowania do wysyłki wynoszącym 2 dni Zamówienia z czasem przygotowania do wysyłki wynoszącym 3 dni Zamówienia oczekujące na wysyłkę
01.10.2021 1000 1 dzień 1000 1000 0 0 0
02.10.2021 1500 1 dzień 1000 1000 500 0 500
03.10.2021 2000 1 dzień 1000 1000 1000 500 1500
04.10.2021 2000 1 dzień 1000 1000 1000 1000 2500
05.10.2021 1000 1 dzień 1000 1000 1000 1000 2500
06.10.2021 500 1 dzień 1000 1000 1000 1000 2000
07.10.2021 500 1 dzień 1000 1000 1000 500 1500
08.10.2021 500 1 dzień 1000 1000 1000 0 1000
09.10.2021 500 1 dzień 1000 1000 500 0 500
10.10.2021 500 1 dzień 1000 1000 0 0 0

Czy do utrzymania się w programie Realizacja przez sprzedawcę muszę mieć określony limit wydajności przygotowania zamówień do wysyłki?

Nie. Nie będziemy wymagać określonego limitu wydajności przygotowania zamówień do utrzymania się w programie. Zalecamy ustawienie takiego limitu wydajności przygotowania zamówień, który pozwoli na oferowanie klientom krótszych zadeklarowanych terminów dostawy przy utrzymaniu aktualnego wskaźnika opóźnień w wysyłce.

Ile razy mogę zaktualizować wydajność przygotowania zamówień? Czy istnieją jakieś ograniczenia w tym zakresie?

Nie. Nie ma żadnych ograniczeń. Limit wydajności przygotowania zamówień możesz zmieniać, ilekroć nastąpią zmiany w zakresie możliwości operacyjnych.

Czy wydajność przygotowania zamówień do wysyłki ma wpływ na zamówienia w ramach usługi Prime realizowany przez sprzedawcę i z wysyłką Premium?

Wydajność przygotowania zamówień do wysyłki dotyczy tylko zamówień z wysyłką standardową realizowanych przez sprzedawcę (tj. nie obejmuje zamówień Prime i z wysyłką Premium). Jeśli kwalifikujesz się do programu Prime realizowany przez sprzedawcę, do ustawiania limitu wydajności przygotowania zamówień do wysyłki możesz użyć opcji Zarządzaj liczbą zamówień Prime w ogólnych ustawieniach wysyłki.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates