Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady zwrotu kosztów w ramach FBA: waga i wymiary

Poniższe wymagania i ograniczenia dotyczą zwrotu opłat za usługę Realizacja przez Amazon (FBA), które według naszych ustaleń zostały naliczone przy użyciu nieprawidłowych wymiarów lub wagi. Zasady te nie mają zastosowania do zwrotów innych opłat.

Zwrócimy Ci opłaty FBA, jeśli potwierdzimy, że zostały one naliczone przy użyciu nieprawidłowych wymiarów lub wagi. Jeśli waga lub wymiary podane przez sprzedawcę różnią się od pomiaru zweryfikowanego przez Amazon, wiążący jest pomiar zweryfikowany przez Amazon.

Ważne: Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów na mocy niniejszych zasad, złóż wniosek w ciągu 90 dni od daty naliczenia opłaty.

Przed złożeniem wniosku

  • Pozyskaj dane dotyczące wagi i wymiarów użyte do obliczenia opłaty FBA z odpowiedniego raportu dotyczącego opłat w Seller Central, np. z raportu dotyczącego opłaty miesięcznej za magazynowanie lub opłaty za magazynowanie długoterminowe.
  • Sprawdź, czy dane te różnią się od oczekiwanych przez Ciebie danych.
  • Przygotuj dokumentację na poparcie swojego roszczenia, że waga lub wymiary zastosowane przez Amazon są nieprawidłowe (szczegóły poniżej).

Przesyłanie wniosku

Jeśli po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi wagi i wymiarów w raporcie dotyczącym opłat nadal uważasz, że są one nieprawidłowe, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży i złóż wniosek o weryfikację.

ASIN nie kwalifikuje się do złożenia wniosku o dokonanie ponownego pomiaru, jeżeli:

  • w ciągu ostatnich 60 dni produkt został dwukrotnie ponownie zmierzony przez zespół centrum logistycznego.
  • w centrum logistycznym nie ma dostępnych jednostek towaru dla Twojej oferty.
  • Na koncie sprzedawcy przekroczony został miesięczny limit wniosków o dokonanie ponownego pomiaru. Więcej informacji znajdziesz na stronie Omówienie wagi i wymiarów opakowania produktu.
Ważne: Prześlij roszczenie o zwrot kosztów tylko wtedy, gdy jesteś w stanie dostarczyć tę dokumentację. Częste przesyłanie roszczeń, których weryfikacja potwierdza, że pomiary Amazon są prawidłowe, może spowodować odrzucenie dalszych roszczeń.

Ograniczenia

Dla każdej opłaty możesz złożyć tylko jedno roszczenie. Dodatkowe roszczenia z tytułu tej samej opłaty zostaną odrzucone.

Możemy zażądać dodatkowej dokumentacji w celu przetworzenia roszczenia. Roszczenia z niewystarczającą dokumentacją mogą zostać odrzucone i zamknięte.

Po zakończeniu weryfikacji poinformujemy Cię, czy spełniasz warunki zwrotu kosztów.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikami weryfikacji, możesz złożyć odwołanie. W przypadku odwołań decyzje Amazon są ostateczne.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates