Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wytyczne dotyczące treści A+

Postępuj zgodnie z wytycznymi, aby opracować jasne i użyteczne teksty i obrazy dla treści A+. Amazon ma określone warunki i zasady dotyczące typów treści, które mogą być niedozwolone, dlatego należy uważnie zapoznać się z poniższą listą.

Uwaga: Konieczne są wszystkie niezbędne prawa do obrazów i tekstu.

Formatowanie obrazu i tekstu

 • Obsługiwane typy plików obrazów obejmują: jpg, bmp i png w przestrzeni kolorów RGB. Przestrzeń kolorów CYMK nie jest obsługiwana. Rozmiar poszczególnych plików musi być mniejszy niż 2 MB. Rozdzielczość powinna wynosić co najmniej 72 dpi. Używanie animowanych obrazów (na przykład .GIF) jest zabronione.
 • Używanie obrazów niewyraźnych lub o niskiej jakości oraz obrazów ze znakami wodnymi lub małym tekstem, który jest nieczytelny, gdy jest wyświetlany na urządzeniach mobilnych, jest niedozwolone.
 • Przesłanie alternatywnego tekstu obrazu (wcześniej nazywanego słowami kluczowymi obrazu), który nie opisuje obrazu i który nie byłby przydatny dla klienta korzystającego z aplikacji czytnika ekranu, może spowodować odrzucenie treści.
 • Obrazy i tekst muszą być unikatowe dla A+. Unikaj ponownego używania tych samych obrazów, które są aktualnie publikowane w galerii obrazów strony. Treści A+ mają na celu zaprezentowanie unikalnych aspektów produktu lub marki.
 • Dołącz tylko jedno logo marki i tylko ikony, które pomagają klientom poruszać się po tekście. Logo i symbole firm partnerskich nie są konieczne, ale mogą być dozwolone, jeśli są logiczne lub korzystne.
 • Zapisuj słownie wszystkie liczby poniżej 10, używaj spójnych znaków interpunkcyjnych i przecinków oksfordzkich oraz wielkich liter rozpoczynających słowa w nagłówku. Błędy gramatyczne, błędy interpunkcyjne, błędy pisowni, ciągi tekstu napisane samymi wielkimi literami, nadużywanie funkcji czcionki, a także niepotrzebne lub powtarzające się informacje mogą spowodować odrzucenie treści. Formatowanie pogrubione i kursywa służy tylko do uwydatnienia nagłówków lub kilku wybranych słów.
 • Treści napisane w językach innych niż określone w treści, w tym znaczniki HTML, są niedozwolone z wyjątkiem niewielkiej ilości tekstu w innym języku, która jest dopuszczalna, jeśli jest częścią tożsamości marki.

Roszczenia i nagrody

 • W przypadku odwoływania się do nagród lub aprobat należy dołączyć do tekstu notatkę z datą, w której nagrody lub aprobaty zostały otrzymane, oraz organizacją przyznającą nagrodę. Nie wspominaj o nagrodach otrzymanych ponad 2 lata temu.
 • Oświadczenia certyfikacyjne (np. zalecane przez, certyfikowane, przetestowane, zatwierdzone, sprawdzone itp.) oraz nagrody muszą być potwierdzone uwagą w tekście zawierającą jednostkę certyfikującą lub nagradzającą, badanie, publikację lub inne dowody, a także rok.
 • Oświadczenia środowiskowe zawierające słowa „przyjazne dla środowiska”, „biodegradowalne” i „kompostowalne”, łącznie z ich symbolami, nie są dozwolone ani w tekście, ani w obrazach. Oświadczenia, że produkt „nadaje się do recyklingu” lub jest „ekologiczny” muszą być poparte w tekście informacjami uzupełniającymi na przykład o użytych materiałach lub jednostce certyfikującej i roku.
 • Informacje o gwarantowanej satysfakcji (na przykład „gwarancja 100% zadowolenia”) i wychwalające slogany, takie jak „nr 1”, „najlepiej oceniane”, „najlepiej sprzedające się” itd., nie są dozwolone.
 • Usuń wszelkie oświadczenia na temat leczenia chorób, łagodzenia ich objawów lub zapobiegania im u ludzi lub zwierząt, w odniesieniu do leków, kosmetyków, urządzeń medycznych, napojów, żywności i produktów zdrowotnych (w tym naturalnych produktów zdrowotnych, witamin i suplementów). Inne oświadczenia dotyczące leków, kosmetyków, urządzeń medycznych, napojów, żywności i produktów zdrowotnych (w tym naturalnych produktów zdrowotnych, witamin i suplementów), jak również wszelkie ogólne oświadczenia wymagają dodatkowego uzasadnienia w tekście.

Ograniczenia treści

 • Informacje gwarancyjne, w tym odniesienia do zasad zwrotu towaru lub zwrotu pieniędzy poza Amazon, są surowo zabronione w Treściach A+, z wyjątkiem przypadków, gdy sam produkt jest kartą gwarancyjną.
 • wymagań kategorii lub zasad programu są zabronione.
 • Nie należy odwoływać się do swojej firmy jako sprzedawcy lub dystrybutora (na przykład „kupuj u nas produkty autentyczne”) ani wymieniać autoryzacji sprzedającego (na przykład „produkt sprzedawany wyłącznie przez autoryzowanych odsprzedawców”).
 • Na stronie A+ nie należy umieszczać żadnych szczegółowych informacji o wysyłce (na przykład „bezpłatna dostawa”), kodów QR ani danych osobowych, takich jak numer telefonu, adres lub adres e-mail.
 • Treści A+ nie mogą zawierać żadnych cytatów ani odwołań do osób fizycznych, klientów ani innych osób prywatnych. Dopuszcza się maksymalnie cztery cytaty lub aprobaty, które powinny pochodzić wyłącznie z dobrze znanych publikacji lub od osób publicznych i być opatrzone informacjami obejmującymi autora, datę, a w przypadku publikacji również tytuł.
 • Nie należy odwoływać się do produktów konkurencji ani porównywać produktów z produktami konkurencji, niezależnie od tego, w jaki sposób przedstawiono konkurencyjne produkty (konkretne nazwy, opisane jako „inne” lub opisane inaczej). Te treści mają na celu budowanie marki i dostarczenie dodatkowych szczegółowych informacji o produkcie, a nie omawianie produktów konkurencji.
 • Tabele porównawcze mogą zawierać porównanie tylko z innymi produktami należącymi do tej samej marki. Porównywania kategorii, takie jak porównanie żarówek LED z halogenowymi, są dopuszczalne i nie są uważane za odnoszenie się do konkurencji.
 • Nie uwzględniaj cen, szczegółów promocji ani rabatów, odwołań do promocji, takich jak „przystępne”, „tanie”, „bonus”, „darmowy”, ani języka nakłaniającego klientów do zakupu, takich jak „kup teraz”, „dodaj do koszyka”, „kup sobie teraz” lub „kupuj u nas”.
 • Nie umieszczaj informacji związanych z czasem, takich jak teraz / nowy / najnowsze / jeszcze / w sprzedaży teraz / najnowszy produkt / najlepsze z dotychczasowych, ani odniesień do świąt.
 • Znaki towarowe i symbole praw autorskich są dopuszczalne, jeśli mają one rozsądne rozmiary i są już umieszczone na opakowaniu produktu lub zawsze wyświetlane jako część logo lub w obu tych przypadkach. W przeciwnym razie oddzielne symbole nie są nigdy dozwolone. Wszelkie znaki towarowe lub symbole praw autorskich muszą zostać usunięte z tekstu.
 • Linki internetowe lub język próbujący przekierować do innych stron w serwisie Amazon lub poza nim (w tym do Twoich innych produktów) są zabronione.
 • Odniesienia do obsługi klienta poza serwisem Amazon lub informacje kontaktowe są niedozwolone (na przykład „skontaktuj się z nami w razie problemów”, numery telefonów, kontaktowy adres e-mail itd.).

Obrazy lub tekst, które próbują naśladować logo Amazon, nagłówki stron ze szczegółowymi informacjami o produktach lub dozwolone szczegółowe informacje, nie są dozwolone. Dozwolone są odniesienia do programów obsługiwanych przez Amazon lub produktów markowych.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates