Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wytyczne dotyczące treści A+

Postępuj zgodnie z wytycznymi, aby opracować jasne i użyteczne teksty oraz obrazy dla treści A+. W Amazon obowiązują określone warunki i zasady dotyczące typów treści, które mogą być niedozwolone, dlatego uważnie zapoznaj się z poniższą listą. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może skutkować naruszeniami i prowadzić do odrzucenia przez nasz system lub ewentualnego usunięcia ASIN jako produktu objętego ograniczeniami lub obu tych działań.

Uwaga: Konieczne jest posiadanie wszystkich niezbędnych praw do obrazów i tekstu.

Formatowanie obrazu i tekstu

 • Obsługiwane typy plików obrazów to jpg, bmp i png w przestrzeni kolorów RGB. Przestrzeń kolorów CYMK nie jest obsługiwana. Rozmiar poszczególnych plików musi być mniejszy niż 2 MB. Rozdzielczość powinna wynosić co najmniej 72 dpi. Używanie animowanych obrazów (np. .GIF) jest zabronione.
 • Używanie obrazów niewyraźnych lub o niskiej jakości oraz obrazów ze znakami wodnymi lub małym tekstem, który jest nieczytelny podczas wyświetlania na urządzeniach mobilnych, jest niedozwolone.
 • Przesłanie alternatywnego tekstu obrazu (wcześniej nazywanego słowami kluczowymi obrazu), który nie opisuje obrazu i który nie byłby przydatny dla klienta korzystającego z aplikacji czytnika ekranu, może spowodować odrzucenie treści.
 • Obrazy i tekst muszą być unikatowe dla A+. Unikaj ponownego używania tych samych obrazów, które są aktualnie publikowane w galerii obrazów strony. Treści A+ mają na celu zaprezentowanie unikalnych aspektów produktu lub marki.
 • Dołącz tylko jedno logo marki i tylko te ikony, które pomagają klientom poruszać się po tekście. Logo i symbole podmiotów partnerskich nie są konieczne, ale mogą być dozwolone, jeśli są uzasadnione lub korzystne.
 • Zapisuj słownie wszystkie liczby poniżej 10, używaj spójnych znaków interpunkcyjnych i przecinków oksfordzkich oraz wielkich liter rozpoczynających słowa w nagłówku. Błędy gramatyczne, błędy interpunkcyjne, błędy pisowni, ciągi tekstu napisane samymi wielkimi literami, nadużywanie funkcji czcionki, a także niepotrzebne lub powtarzające się informacje mogą spowodować odrzucenie treści. Formatowanie pogrubione i kursywa służy tylko do uwydatnienia nagłówków lub kilku wybranych słów.
 • Treści napisane w językach innych niż określone w treści, w tym znaczniki HTML, są niedozwolone z wyjątkiem niewielkiej ilości tekstu w innym języku, która jest dopuszczalna, jeśli stanowi część tożsamości marki. Więcej informacji znajdziesz na stronie Niedozwolone stwierdzenia o produktach.

Stwierdzenia i nagrody

 • W przypadku odwoływania się do nagród lub aprobat należy dołączyć do tekstu notatkę z datą, w której nagrody lub aprobaty zostały otrzymane, oraz organizacją przyznającą nagrodę. Nie wymieniaj nagród otrzymanych ponad dwa lata temu.
 • Stwierdzenia dotyczące certyfikacji (np. zalecane przez, certyfikowane, przetestowane, zatwierdzone, sprawdzone itp.) oraz nagrody muszą być potwierdzone uwagą w tekście zawierającą jednostkę certyfikującą lub nagradzającą, badanie, publikację lub inne dowody, a także rok.
 • Oświadczenia środowiskowe zawierające słowa „przyjazne dla środowiska”, „biodegradowalne” i „kompostowalne”, łącznie z ich symbolami, nie są dozwolone ani w tekście, ani w obrazach. Stwierdzenia, że produkt „nadaje się do recyklingu” lub jest „ekologiczny” muszą być poparte w tekście informacjami uzupełniającymi na przykład o użytych materiałach lub jednostce certyfikującej i roku.
 • Informacje o gwarantowanej satysfakcji (np. „100% satysfakcja gwarantowana”) i przesadne deklaracje, takie jak „nr 1”, „najlepiej oceniane”, „najlepiej sprzedające się” itd., nie są dozwolone.
 • Usuń wszelkie oświadczenia na temat leczenia chorób, łagodzenia ich objawów lub zapobiegania im u ludzi lub zwierząt, w odniesieniu do leków, kosmetyków, urządzeń medycznych, napojów, żywności i produktów zdrowotnych (w tym naturalnych produktów zdrowotnych, witamin i suplementów). Inne stwierdzenia dotyczące takich produktów, jak również wszelkie oświadczenia ogólne, wymagają uzasadnienia w tekście.

Ograniczenia dotyczące treści

 • Informacje gwarancyjne, w tym odniesienia do zasad zwrotu towaru lub zwrotu pieniędzy poza Amazon, są surowo zabronione w treściach A+, z wyjątkiem przypadków, gdy sam produkt jest kartą gwarancyjną.
 • Wszelkie naruszenia zasad Amazon, w tym zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom, wymagań kategorii lub zasad programu, są zabronione.
 • Nie należy odwoływać się do swojej działalności biznesowej jako sprzedawcy lub dystrybutora (np. „u nas kupisz oryginalne produkty”) ani wymieniać autoryzacji sprzedającego (np. „produkt sprzedawany wyłącznie przez autoryzowanych odsprzedawców”).
 • Na stronie A+ nie należy umieszczać żadnych szczegółowych informacji o wysyłce (na przykład „bezpłatna dostawa”), kodów QR ani danych osobowych, takich jak numer telefonu, adres lub adres e-mail.
 • Treści A+ nie mogą zawierać żadnych cytatów ani odwołań do osób fizycznych, klientów ani innych osób prywatnych. Dopuszcza się maksymalnie cztery cytaty lub aprobaty, które powinny pochodzić wyłącznie z dobrze znanych publikacji lub od osób publicznych i być opatrzone informacjami obejmującymi autora, datę, a w przypadku publikacji również tytuł.
 • Nie należy odwoływać się do produktów konkurencji ani porównywać produktów z produktami konkurencji, niezależnie od tego, w jaki sposób przedstawiono konkurencyjne produkty (konkretne nazwy, opisane jako „inne” lub opisane inaczej). Te treści mają na celu budowanie marki i dostarczenie dodatkowych szczegółowych informacji o produkcie, a nie omawianie produktów konkurencji.
 • Tabele porównawcze mogą zawierać porównanie tylko z innymi produktami należącymi do tej samej marki. Porównywania kategorii, takie jak porównanie żarówek LED z halogenowymi, są dopuszczalne i nie są uważane za odnoszenie się do konkurencji.
 • Nie umieszczaj w treści cen, szczegółów promocji ani rabatów oraz odwołań do promocji, takich jak „przystępne”, „tanie”, „bonus”, „darmowy”, ani sformułowań nakłaniających klientów do zakupu, takich jak „kup teraz”, „dodaj do koszyka”, „kup sobie teraz” lub „kupuj u nas”.
 • Nie umieszczaj informacji, które szybko się dezaktualizują, takich jak teraz, nowość, najnowsze, jeszcze, w sprzedaży teraz, najnowszy produkt, najlepsze z dotychczasowych, ani odniesień do świąt.
 • Znaki towarowe i symbole praw autorskich (TM, ®, ©) są dopuszczalne, jeśli mają rozsądne rozmiary i są już umieszczone na opakowaniu produktu lub zawsze wyświetlane jako część logo lub w obu tych przypadkach. W innych sytuacjach oddzielne symbole nie są dozwolone. Wszelkie znaki towarowe lub symbole praw autorskich muszą zostać usunięte z tekstu.
 • Linki internetowe lub sformułowania stanowiące próbę przekierowania do innych stron w serwisie Amazon lub poza nim (w tym do Twoich innych produktów) są zabronione.
 • Odniesienia do obsługi klienta poza serwisem Amazon lub informacje kontaktowe (np. „skontaktuj się z nami w razie problemów”, numery telefonów, kontaktowy adres e-mail itd.) są niedozwolone.
 • Obrazy lub teksty imitujące logo Amazon, nagłówki strony produktu lub szczegółowe informacje nie są dozwolone. Dozwolone są odniesienia do programów obsługiwanych przez Amazon lub produktów markowych.
 • Treści dotyczące produktów dla dorosłych, które naruszają jakiekolwiek Zasady i wytyczne dotyczące produktów dla dorosłych obowiązujące w serwisie Amazon, lub treści zawierające wzmianki o działalności przestępczej są niedozwolone.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates