Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Nazywanie plików zdjęć

Wymagania dotyczące nazewnictwa przedstawione na tej stronie dotyczą narzędzia do przesyłania wielu zdjęć naraz. Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w artykule Przesyłanie zdjęć.

Używamy nazwy pliku zdjęcia do powiązania go ze stroną produktu i określenia, czy jest zdjęciem głównym, czy dodatkowym.

Aby nazwać pliki zdjęć, utwórz nazwę pliku składającą się z 3 elementów oddzielonych od siebie kropką. Spacje, łączniki lub dodatkowe znaki (na przykład NEW-B0001 23456.jpg) uniemożliwiają przesłanie zdjęcia do Amazon.

Przyjęta konwencja nazewnictwa to: ASIN + kod wariantu + rozszerzenie pliku (na przykład B000123456.MAIN.jpg lub B000123456.PT02.jpg).

Kod wariantu jest ciągiem liczącym 4 znaki, który określa typ przesyłanego zdjęcia. Zdjęcia bez kodu wariantu w nazwie będą traktowane jako główne. Na przykład jako zdjęcie główne będzie traktowane zarówno zdjęcie B000123456.MAIN.jpg, jak i B000123456.jpg.

Aby przesłać dodatkowe zdjęcia, wybierz 4-znakowy kod wariantu zależny od tego, co przedstawia dane zdjęcie. Na przykład zdjęcie B000123456.PT01.jpg powinno przedstawiać pierwszą część produktu, a B000123456.BACK.jpg – jego tył.

Uwaga: Istnieje lista konkretnych kodów wariantów, które są akceptowane przez Amazon. Poniższa tabela zawiera najpopularniejsze z nich. Jeśli pojawi się błąd spowodowany nieprawidłową nazwą pliku, mimo że została zastosowana prawidłowa konwencja nazewnictwa, produkt może nie być jeszcze aktywny w katalogu Amazon.

Typ zdjęcia Opis Kod wariantu
Zdjęcie główne Używany do oznaczenia zdjęcia głównego. Zdjęcia główne wyświetlamy na stronach wyszukiwania i przeglądania oraz jako główne zdjęcie na stronie produktu. MAIN
Zdjęcia wariantów Zdjęcia oznaczone kodem SWCH pojawiają się jako miniatury pod większym zdjęciem (lub z jego prawej strony) na stronie produktu. Zazwyczaj są to próbki koloru używane na stronach produktów, które występują w kilku wariantach. Jeśli brak jest pliku SWCH, zamiast niego w miniaturze zostanie użyte zdjęcie główne. SWCH
Zdjęcia części Ujęcia pod innym kątem, zdjęcia produktu prezentujące jego zastosowanie, zrzuty ekranu, akcesoria lub szczegółowe informacje o produkcie. PT01, PT02, PT03 itd. aż do PT99
Zdjęcia wnętrza Zwykle są to przykładowe strony książek. IN01, IN02, IN03 itd. aż do IN99
Zdjęcia pod kątem Służą do pokazywania produktu z pozostałych stron lub z innej perspektywy. TOPP, BOTT, LEFT, RGHT, FRNT, BACK, SIDE
Zdjęcia par Służą do pokazywania par butów lub podobnego produktu z parą. PAIR
Zdjęcia informacji Zdjęcia informacji na temat właściwości odżywczych produktów oraz zdjęcia etykiet ze składem. FACT
Informacje o zużyciu energii Zdjęcia przedstawiające informacje o zużyciu energii. EEGL
Nagrody Wyniki testów, nagrody i certyfikaty związane z produktem muszą być przesłane jako AW01, AW02 itd. Gwarantuje to, że nagroda będzie wyświetlana na stronie w specjalnej sekcji nagród. Za zgodność z wszelkimi wymogami prawnymi i dotyczącymi praw autorskich w odniesieniu do tych nagród odpowiada sprzedawca. AW01, AW02 itd. aż do AW99
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates