Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenia dotyczące tekstyliów

Rozporządzenie (UE) 1007/2011 („Rozporządzenie w sprawie wyrobów włókienniczych”) określa wymogi dotyczące sprzedaży wyrobów włókienniczych w UE. Wymogi dotyczą nazw włókien tekstylnych, etykietowania wyrobów włókienniczych oraz metod analizy w celu sprawdzenia informacji wskazanych na etykietach i oznakowaniu.

Jeśli sprzedajesz wyroby włókiennicze, musisz spełnić wymagania Rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych. Ponadto musisz przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, które uzupełniają Rozporządzenie w sprawie wyrobów włókienniczych.

Materiał służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako alternatywy dla porad prawnych. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w sprawie wszelkich obaw dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoim produktem.

Jakie produkty obejmuje Rozporządzenie w sprawie wyrobów włókienniczych?

Rozporządzenie w sprawie wyrobów włókienniczych stosuje się do wyrobów składających się wyłącznie z włókien tekstylnych i wyrobów traktowanych w taki sam sposób jak wyroby tekstylne. Na przykład produkty zawierające według masy co najmniej 80% włókien tekstylnych (w tym meble, parasole i osłony przeciwsłoneczne).

Przykłady wyrobów włókienniczych obejmują szeroką gamę produktów, od odzieży po maty stołowe, pasy, wstążki i sztuczne kwiaty.

Kogo dotyczą zobowiązania wynikające z Rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych?

Rozporządzenie w sprawie wyrobów włókienniczych ma zastosowanie do producentów wyrobów włókienniczych. Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz produkty lub gdy produkty są projektowane, produkowane i sprzedawane pod Twoją nazwą lub znakiem towarowym.

Jeżeli nie istnieje producent mający siedzibę w UE, importerzy będą mieli obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych. Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w UE i oferujesz produkt na sprzedaż lub dostawę do UE z kraju trzeciego.

Jesteś dystrybutorem, jeśli nie jesteś producentem lub importerem i oferujesz produkty na sprzedaż lub dostawę w UE. Dystrybutorzy traktowani są jako producenci do celów związanych z Rozporządzeniem w sprawie wyrobów włókienniczych, jeżeli oferują produkt do sprzedaży pod swoją nazwą lub znakiem towarowym, samodzielnie dołączają etykietę lub zmieniają treść etykiety.

Jakie są najważniejsze zobowiązania wynikające z Rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych?

Wyroby włókiennicze muszą być oznakowane lub obejmować wymagane dokumenty handlowe zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wyrobów włókienniczych. Niektóre kluczowe przykłady wymagań są następujące:

Etykietowanie:

Producenci muszą dopilnować, aby wyroby włókiennicze były dokładnie etykietowane lub oznakowane ze wskazaniem ich składu w trwały, łatwo czytelny, widoczny i dostępny sposób. Każda etykieta musi być bezpiecznie przymocowana. Jeżeli producent nie ma siedziby w UE, odpowiedzialność za to ponosi importer. Dystrybutorzy muszą dopilnować, aby wyroby włókiennicze były opatrzone odpowiednimi etykietami, zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych.

Niektóre produkty muszą być zgodne ze szczególnymi przepisami dotyczącymi etykietowania, określonymi w załączniku IV do Rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych. Obejmuje to szczególne wyroby gorsetowe, tkaniny z nadrukiem trawionym, przędze, tkaniny aksamitne i pluszowe (lub tkaniny przypominające aksamit lub plusz) i wykładziny podłogowe oraz dywany (w przypadku gdy podkład i powierzchnia użytkowa składają się z różnych włókien).

Uwaga: Jeżeli produkt zawiera dwa lub więcej elementów tekstylnych, które mają różną zawartość włókien tekstylnych, musi on być opatrzony etykietą lub oznakowaniem stwierdzającym zawartość włókien tekstylnych dla każdego składnika. Etykietowanie nie może wprowadzać w błąd i musi być wykonane w sposób, który konsument może łatwo zrozumieć.

Etykietowanie i oznakowanie muszą być w języku urzędowym / językach urzędowych, w którym/których produkt jest sprzedawany. Wyjątkiem od wymogu językowego są szpule, kołowrotki, motki, kule lub inne małe ilości przędzy do szycia, naprawiania i haftowania. W każdym przypadku, gdy te produkty są sprzedawane indywidualnie, mogą być etykietowane lub oznakowane w którymkolwiek z języków urzędowych instytucji Unii, pod warunkiem że są one również „oznakowane łącznie”.

Istnieją pewne wyjątki:

 • Niektóre rodzaje produktów, wymienione w załączniku VI, mogą stosować etykietowanie zbiorcze (stosowanie jednej etykiety dla kilku produktów lub składników), jeżeli obejmują tego samego rodzaju i składu włókna. Przykłady obejmują paski, buty i sznurowadła, krawaty i muszki dla dzieci, chusteczki do nosa.
 • Inne rodzaje produktów wymienione w Załączniku V do rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych nie podlegają obowiązkowym wymogom etykietowania lub znakowania. Przykładami są sztuczne kwiaty, ochraniacze przeciwśnieżne, futerały do makijażu, opaski podtrzymujące rękawy, etykiety i odznaki, poduszki na szpilki i nakrycia na jajka.

Skład:

 • W opisie składu wyrobów włókienniczych należy stosować włókna tekstylne wymienione w załączniku I do Rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych (np. bawełna jest „włóknem otrzymanym z nasion bawełny (Gossypium)”).
  • Producenci lub osoba działająca w ich imieniu mogą zwrócić się do Komisji o dodanie nazwy nowego włókna tekstylnego do wykazu w załączniku I. Do wniosku należy dołączyć dokumentację techniczną (zgodnie z wymogami załącznika II do Rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych).
 • Opis „100%”, „czysty” lub „całość” może być stosowany tylko wtedy, gdy wyrób włókienniczy składa się wyłącznie z tego samego włókna.
 • Opis „wełna polarowa” lub „wełna pierwotna” (oraz tłumaczenie na równoważne języki państw członkowskich, zgodnie z załącznikiem III) może być stosowany tylko wtedy, gdy produkt składa się wyłącznie z włókna wełnianego:
  • które wcześniej nie było włączone do produktu gotowego;
  • które nie zostało poddane procesom wirowania i/lub filcowania innym niż te wymagane przy wytwarzaniu tego produktu;
  • które nie zostało uszkodzone w wyniku obróbki lub stosowania.
 • Wyroby włókiennicze wykonane z kilku włókien muszą być etykietowane lub oznaczone nazwą i procentem wagowym wszystkich włókien składowych w porządku malejącym.
 • Obecność nietekstylnych części pochodzenia zwierzęcego (na przykład pasek skórzany na torbie wykonanej z tkaniny) w wyrobach włókienniczych musi być oznaczona wyrażeniem „Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego”.

Jakieś inne zobowiązania?

Producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów włókienniczych mają również obowiązki wynikające z Dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD).

Zgodnie z GPSD „producenci” mają również obowiązki. Producent jest producentem z siedzibą w UE lub w przypadku braku producenta z siedzibą w UE importerem lub przedstawicielem z siedzibą w UE.

W przypadku producentów istnieją następujące zobowiązania:

 • Producenci muszą zapewnić, że sprzedają lub dostarczają wyłącznie bezpieczne produkty.
 • Producenci muszą dostarczyć klientom odpowiednie informacje, aby umożliwić im ocenę ryzyka związanego z produktem w ramach normalnego lub racjonalnie przewidywalnego zastosowania. Obejmuje to przedsięwzięcia mające na celu informowanie klientów o ryzyku oraz podjęcie odpowiednich działań, takich jak wycofanie produktów z rynku, ostrzeganie klientów lub wycofanie produktów od klientów, w razie potrzeby i w celu uniknięcia ryzyka.
 • Producenci powinni podać swoje dane (nazwę, adres itp.) na produkcie lub jego opakowaniu.
 • Producenci powinni informować organy nadzoru rynku, jeśli wiedzą lub powinni wiedzieć na podstawie posiadanych przez siebie informacji, że produkt stwarza zagrożenie dla klientów, ponieważ nie spełnia ogólnego wymogu bezpieczeństwa.
 • Producenci muszą współpracować z organami nadzoru rynku na ich wniosek w celu uniknięcia zagrożeń stwarzanych przez produkty, które dostarczają lub dostarczyli.

W przypadku dystrybutorów obowiązki obejmują:

 • Ogólny obowiązek należytej staranności w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa
 • Obowiązek informowania organów nadzoru rynku, jeśli na podstawie posiadanych informacji wiedzą lub powinni wiedzieć, że produkt stwarza zagrożenie dla klientów, ponieważ nie jest zgodny z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa
 • Obowiązek współpracy z organami nadzoru rynku na ich wniosek w celu uniknięcia ryzyka stwarzanego przez produkty, które dostarczają lub dostarczyli

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat Rozporządzenia w sprawie wyrobów włókienniczych:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates